Bøger: Ledelse for nybegyndere
Foto: Colourbox
Karriere Af ,
Alene det forhold, at der er mere end 1,5 millioner danskere, der udfører frivilligt arbejde, er i sig selv en væsentlig årsag til, at ledelse af frivillige er et vigtigt og interessant emne. bogen "Ledelse af frivillige"  er da også primært rettet mod dem. 

Bedømmelse:
3 af 6 stjerner


Jeg var for nylig til en konference i USA i en international organisation, som jeg er involveret i. Her var budskabet, at motivation af organisationens frivillige i fravær af både gulerod og stok som hjælpemidler med fordel kunne tage udgangspunkt i pathos:

"Tell them they are not volunteers. They are leaders".

Jeg var og er lidt skeptisk over effekten af amerikanske quick-fix'es og kastede mig derfor med forventning over Skårhøj og Kappelgaards nye bog.

Ledelse af frivillige er ikke noget quick-fix

Bogen tager udgangspunkt i en dansk virkelighed, hvor ledere af frivillige organisationer kun har ét primært værktøj: At gøre det interessant, sjovt, spændende og udviklende at være med.

Lars Kolind har skrevet forord til bogen. Her forudsiger han bl.a., at de vilkår, som gælder for ledelse af frivillige organisationer, i stadigt højere grad kommer til at gælde for alle organisationer.

Forordet til trods, så burde bogen i langt højere grad end tilfældet er, have draget flere paralleller mellem frivillige og professionelle organisationer.

Værdifuld håndbog

Men bogen er værdifuld som håndbog. Læseren holdes via særlig grafik i hånden, så man er klar over, hvornår der er tale om data fra bogens bagvedliggende interviews og omtale af teori. Bogen har en stærk litteraturliste og et godt indeks.

I bogens introduktion får vi at vide, at de frivilliges arbejde kan fordeles på en række arketyper:
  • Idébaserede organisationer
  • Fritids- og kulturområdet
  • Sociale- og sygdomsbekæmpende foreninger
  • Fagforeninger 
  • Bolig- og lokalsamfund
  • Brancheforeninger
  • Professionsforeninger
Politisk korrekt datagrundlag

Dette til trods tager bogens datamateriale, der består i 30 interviews og observationer, alene udgangspunkt i de første tre af disse. Det giver et sympatisk, men samtidigt lidt skævt og naivt billede af dynamikker i frivillige organisationer per se.

Det forhold, at forfatterne ikke medtager data fra foreninger der – med en let omskreven Søren Kierkegaard pointe – er solidariske med hinanden og derfor fælles om at pleje egeninteresse overfor andre, trækker ned.

Denne indvending uanset føres læserne struktureret igennem en række konsistente temaer, der dækker sub-discipliner, der er vigtige for ledelse af frivillige. Temaerne er bl.a. motivation, hvervning, konflikthåndtering, selvledelse samt leder-, idé- og organisationsudvikling.

Lys fremtid for forfatterne

En ædruelig vurdering må være, at der er en lys fremtid for de kurser i ledelse for frivillige som Skårhøj og Kappelgaard udbyder med forlaget Ankerhus.

Og mon ikke der vil være salgspotentiale i at forsøge centralt at overtale ledelserne i foreninger som Det Danske Spejderkorps, Danmarks Idræts Forbund m.v. til at købe bogen som en introduktionsgestus til alle nye ledere?

Målgruppen er de frivillige amatører

"Ledelse af frivillige" er meget forskellig fra de ledelsesbøger, vi typisk får til anmeldelse i Børsen.

Den er en god all round intro til ledelse for frivillige amatører og kan være en fin introduktion til ledelsesdisciplinen for 1. semesters studerende på handelshøjskoler og andre merkantile uddannelser.

Læseren introduceres f.eks. til Herzbergs motivationsteori og får bl.a. en god, pædagogisk indføring i konflikthåndtering med "girafsprog", som var meget populær for nogle år siden.

Men "Ledelse af frivillige" ender på kun 3 stjerner, der dækker over et gennemsnit. Der gives fire store stjerner for bogens anvendelighed for frivillige, der uden professionel baggrund og erfaringer med bogen i hånden står styrket til en ny og spændende verden med ledelse.

Men hvis læseren blot er minimalt bekendt med organisations- og ledelsesteori, som det er tilfældet for en meget stor del af Børsens læsere, der ofte endvidere er professionelt engageret med projektledelse og personaleledelse, så er der ikke meget nyt under solen.

For denne gruppe bliver det desværre kun til to stjerner. Bogen er med andre ord bedst målrettet frivillige amatører.

Anmelder: Lars Ramme Nielsen
3 stjerner af 6
Titel: Ledelse af frivillige – en håndbog
Forfattere: Rie Frilund Skårhøj & Dorte Kappelgaard
299 sider
Forlag: Ankerhus
Pris: 279 kr.
ISBN-13: 9788789303468

Lars Ramme Nielsen er Cand.scient.pol og salgs- og marketingchef i Wonderful Copenhagen. Her arbejder han med at sælge og promovere København som destination for firmamøder, konferencer og technical visits. Lars er i bestyrelsen for foreningen Meetingdata og President Elect i Meetings Professional International (MPI).

Køb bogen
" Ledelse af frivillige - en håndbog " her

Andre læser dette lige nu


Seneste karriere nyheder