Bøger: Kan du styre den selvledende medarbejder?
Anders Raastrup Kristensen har skrevet en udmærket bog om den selvledende medarbejder.
Karriere Af
Velkommen til det grænseløse arbejdsliv. Dengang far var barn stemplede man ud, og så havde man fyraften. Basta. Men nu er fyraftensbegrebet forbeholdt de få.

Der er ikke længere faste rammer i jobbet og de vante dimensioner som arbejdstid, arbejdssted og arbejdsrolle er blevet mere udflydende.

Anders Raastrup Kristensen giver med bogen "Det grænseløse arbejdsliv – At lede de selvledende medarbejdere" et indblik i de udfordringer, medarbejdere såvel som ledere bør forholde sig til i det grænseløse arbejdsliv.

Bogen er bygget op i sådan cirka tre dele. Først den teoretiske baggrund for at medarbejderne i højere grad nu skal lede sig selv (selvledelse) – krydret med eksempler fra 70 interviews foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af bogen.

Dernæst en mere letbenet – men fremragende - del om selvledelse, der handler om, hvordan man håndterer frihed og ansvar, og ikke mindst balancen mellem arbejdet og fritiden. Til sidst selve ledelsesopgaven – hvordan får lederne de frie fugle til at flyve i flok?

Hvad skal der til for at tilfredsstille dig?

Ifølge forfatteren er det grænseløse arbejdsliv både godt og skidt. Godt hvis du som selvledende medarbejder formår at tilpasse arbejdslivet med familielivet og bruge friheden i jobbet til at nå personlige og faglige mål.

Og hvis du ikke kun går på arbejde for at yde – men også for at nyde. Skidt hvis du ikke kan skelne mellem familie- og arbejdslivet og har vanskeligt ved at håndtere den individuelle frihed. Dette kan føre til store menneskelige konsekvenser som stress, depressioner og nedsat livskvalitet for dig og dine nærmeste.

Succeskriterierne for tilfredsstillelse på jobbet og i hjemmet er vidt forskellige hos den enkelte. Og det er ok. Pointen er, at du skal tage aktivt stilling til dine måder at handle og agere på.

Dit arbejdsliv er grænseløst og for at få langvarig, grænseløs tilfredsstillelse både ude og hjemme, skal du altså være bevidst om både udfordringerne og mulighederne.

Det hjælper bogen dig med.

Når konen sover, kan der arbejdes igennem

I denne bog er der mest at hente for medarbejderne. Du får som medarbejder virkelig noget at tænke over.

Og hvis du så oven i købet tager refleksionsøvelserne i bogens midterdel alvorligt og prøver dem af sammen med din partner eller alternativt en god ven, kan du komme langt med din forståelse af netop dine udfordringer og muligheder ved det grænseløse arbejdsliv.

Spørg f.eks. dig selv, om der er nogen bolde, du kan tåle at tabe eller om der er nogen, du kan lægge væk i perioder.

Og om hvem, der har ansvaret for, at boldene er i luften derhjemme og om I nu også er enige i den arbejdsfordeling. Eller spørg dig selv om, hvornår du har en god indre balance, om du kan leve det liv du gerne vil, og om hvad det vigtigste egentlig er i dit liv.

Vurder derefter om det nu også giver mening, at du sidder oppe den halve nat for at forberede dig til et morgenmøde eller/og for at skrive en anmeldelse.

Eller om du partout skal besvare mails lige så snart de er tikket ind – selv når du sidder rundt om middagsbordet, holder for rødt eller er ude med den sidste rest af venner.

Personligt giver det god mening for mig, men jeg kender en vis frue (som i øvrigt ligger og sover nu), som ikke deler samme holdning.

Det skal der rettes op på, og denne bog er første skridt.

Lederne får for lidt

Der er ikke helt så meget i bogen til ledere, der vil vide noget om ledelse af de selvledende medarbejdere.

Efter min mening får de for lidt opmærksomhed og bogens undertitel lover her mere end den holder. Kun sidste del beskæftiger sig med selve selvledelsesudfordringen.

Jeg kunne godt have ønsket, at der er blevet brugt mere krudt på denne udfordring. For det er en disciplin, mange ledere er usikre på og gerne vil lære at håndtere bedre. Måske kan den næste bog i rækken omhandle det grænseløse ledelsesliv?

Den sidste del – som resten af bogen – er dog generelt velskrevet, sproget glider og du sidder tit og nikker anerkendende og genkendende. Dejligt er det også at se, at en forsker kan formidle sin forskning til en bredere skare.

Engang i mellem skal du som læser dog holde tungen lige i munden. Læs blot her et citat hentet fra bogen:

"Den mindre leder af selvledende medarbejdere skal lade sig lede af sine medarbejdere på en måde, så det er muligt for lederen at lede medarbejderne".

Du skal nok selv læse bogen for at fange pointen i den sætning. Om end pointen er god.

Og det samme er bogen.

Kristan Fischer er management konsulent hos PA Consulting Group med rådgivning inden for projektledelse, it, strategi og ledelse generelt. Kristian har igennem de sidste otte år primært arbejdet med it-ledelse og projekt- & testledelse.

Stjerner: 4 af 6
Titel: Det grænseløse arbejdsliv. At lede de selvledende medarbejdere
Forfatter: Anders Raastrup Kristensen
Forlag: Gyldendal Business
ISBN: 9788702087635
Pris: 250


Køb bogen
" Det grænseløse arbejdsliv - At lede de selvledende medarbejdere" her

Andre læser dette lige nu


Seneste karriere nyheder