Bøger: Kotler slår bestemt ikke til igen...
Det står stort set ikke noget i bogen, som ikke allerede er blevet behandlet og kommenteret af andre og nyhedsværdien er derfor begrænset, vurderer borsen.dk's anmelder.
Karriere Af ,
Desværre. Jeg havde håbet, at bogen "Marketing 3.0: Mennesket i centrum!" ville være en fremragende og stærkt inspirerende bog. Men det er den ikke.

Bedømmelse:
2 af 6 stjerner


Bag bogen står en af verdens mest betydningsfulde tænkere indenfor marketing; Philip Kotler. Bogen er skrevet sammen med to medforfattere Hermanwan Kartajaya og Iwan Setiawan, der begge arbejder for et marketingkonsulentfirma.

At Philip Kotler udgiver en bog med to medforfattere giver fra start af, et par naturlige udfordringer. Bogen skal være koordineret mellem forfatterne og forfatterteamet er ikke bedre end det svageste led. Og netop disse forhold er måske årsagen til, at bogen skuffer.

Det står stort set ikke noget i bogen, som ikke allerede er blevet behandlet og kommenteret af andre og nyhedsværdien er derfor begrænset.

Og det begynder, at være en anelse anstrengt at skulle læse ledelsesbøger, hvor "klassikere" anvendes som casevirksomheder. Body Shop, Richard Branson og Apple bliver alle nævnt i flere omgange i bogen. Forfatterne burde kunne gå i dybden med andre og nye cases.

Koncentration påkrævet

Forlaget skriver i deres pressemeddelelse at Bogens titel "Marketing 3.0" baseres på forfatternes brud med tidligere modeller.

Jeg får ikke øje på, hvilken ny model, der henvises til – eller også ligger vi noget forskelligt i ordet model!

"Marketing 3.0" har den pointe, at vi er gået fra produktbaseret marketing (marketing 1.0) over kundebaseret marketing (marketing 2.0) til nu – citat direkte fra forlaget – "holistisk synsvinkel på kunderne som flerdimensionale, værdistyrede personer og måske endda potentielle samarbejdspartnere".

Selv efter, at have læst bogen meget grundigt og koncentreret giver det ikke mening for mig.

Selvom bogen, efter sigende, henvender sig til alle som beskæftiger sig med salg, kundepleje og markedsføring så er den ikke sådan lige at gå til.

Det besværliggøres af, at bogen indimellem fremstår mere som en videnskabelig artikel end en bog for praktikere. Som et eksempel er det på ca. 20 sammenhængende sider lykkedes, at henvise til ikke mindre end 35 andre artikler, bøger, analyser og den slags, som gør det tungt for læseren, at komme igennem.


Og nu til noget positivt

For dem som ikke har fulgt så meget med i udviklingen indenfor marketing de sidste par år, er bogen udmærket og giver en god opdatering.

Bogen er bygget op omkring 3 dele, hvor forfatternes overordnede vurdering af "tendenser" er den første del.

Del 1 giver os en indføring i tankerne bag "Marketing 3.0".

Del 2 hedder "strategi" og handler om marketingstiltag i forhold til forbrugerne, medarbejderne, kanalpartnere og aktionærer.

3. del handler om "implementering" og nogle betragtninger om håndtering af forandringerne i relation til "Marketing 3.0" og udvikling af nye markeder samt stræben efter bæredygtighed.

Tre hjørnesten


I bogen beskrives 3 hjørnestene i fremtidens markedsføring. Første hjørnesten er samskabelse (eller co-creation som Prahalad kalder det), som handler om at skabe produkter og oplevelser via et samarbejde mellem virksomheder, kunder, forbrugere og kanalpartnere.

Den anden hjørnesten er opbygning af interessefællesskaber og som må siges, at være beslægtet med den første. Den sidste og tredje hjørnesten er opbyggelse af personlighed for produktet. Det vil sige en identitet eller dets autentiske dna...

Bogens sidste 10 sider er de bedste. De handler om 10 grundsætninger i fremtidens marketing (det må være her, at Kotler er på banen). Jeg vil opridse dem her, da det er gode anbefalinger. Til gengæld må jeg advare læsere af denne anmeldelse til at tro, at grundsætningerne er behandlet grundigt i bogen. Det er de ikke. Og nogle af dem er først nævnt på de sidste 10 sider. Det gør dog ikke, isoleret set, anbefalingerne ringere.

10 kontante anbefalinger

Det 10 grundsætninger for "Marketing 3.0" er:

Elsk dine kunder, respekter dine konkurrenter
  • Vær lydhør over for forandringer, vær parat til forvandling
  • Vogt over dit navn, vis tydeligt, hvem du er
  • Kunder er forskellige – henvend dig først til dem, som kan få størst gavn af dig
  • Tilbyd altid en god pakke til en rimelig pris
  • Gør dig selv tilgængelig, udbred de gode nyheder
  • Sørg for at skaffe dig kunder og for at beholde og dyrke dem
  • Uanset hvad dit forretningsområde er, er du en servicevirksomhed
  • Sørg altid for at videreudvikle din forretningsproces mht. kvalitet, pris og levering
  • Sørg for at indsamle relevante informationer, men brug din klogskab, når du træffer dine endelige beslutninger
Philip Kotler er et stort navn indenfor marketing. Denne bog har desværre ikke forstærket indtrykket. Grundet den store goodwill, der er opbygget, læser jeg gerne med næste gang han udgiver en bog. Men jeg har så til gengæld også forventninger om, at den bliver markant bedre end "Marketing 3.0".

Mikael Vest er professionelt bestyrelsesmedlem i en række erhvervsvirksomheder og strategisk rådgiver samt stifter af Vinderstrategi A/S. Mikael Vest er derudover ekstern lektor i strategi og god selskabsledelse på Handelshøjskolen, Århus Universitet, forfatter og foredragsholder. Mikael Vest har tidligere bestridt en række direktørposter.

Marketing 3.0
Af Philip Kotler, Hermawan Kartajaya og Iwan Setiawan
L&R Business
208 sider
Kr. 460,00 (vejl.)


Mikael Vest er professionelt bestyrelsesmedlem og stifter af Vinderstrategi A/S. Og er samtidig ekstern lektor i strategi, organisation og virksomhedsvurdering på Handelshøjskolen i Århus, forfatter og foredragsholder. Mikael Vest har tidligere bestridt en række direktørposter.

Få indsigt med Børsen Uddannelse

Kompetenceudvikling til dig, der hver dag tager ansvar for dig selv, for andre og for din virksomhed – fordi ansvar kræver indsigt. Se alle uddannelserne her.

Ledelse


Andre læser dette lige nu


Pleasure anbefaler

Seneste karriere nyheder