Digitaliseringen af den offentlige sagsbehandling og dermed afskaffelsen af den tunge papirsagsgang er gennem de seneste tre år gledet fortsat længere ud i horisonten, efter at det – set med digitaliseringsøjne – gik den rigtige vej gennem den første håndfuld år af de ny årtusind.

Den bagvendte udvikling fremgår med al tydelighed af Danmarks Statistiks seneste rapport om myndighedernes anvendelse af IT, »Den offentlige sektors brug af IT i 2010«.

Her fremgår det bl.a., at andelen af de offentlige myndigheder, der ekspederer mindst halvdelen af deres respektive sager uden brug af papir, er svundet ind fra 2007 og 2008, hvor det gjaldt hhv. 57 og 58 pct. af myndighederne, til 2010, hvor kun 52 pct. af myndighederne havde digitaliseret mindst halvdelen af sagsgangen.

Dybt problematisk


"Det er dybt problematisk, at vi har en offentlig sektor, som er gået i stå, når det kommer til at øge andelen af papirløse sager. Det var bestemt ikke den udvikling, som vi havde forventet, da tankerne om det papirløse samfund blev skabt for 10 år siden," siger chefkonsulent Christian Ohm, Dansk Erhverv, hvor man har studeret den offentlige digitaliseringsstatistik med stor interesse.

Han fremhæver, at teknologien skaber mulighed for at digitalisere og automatisere en stor del af sagsgangene i den offentlige sektor.

"Alligevel står det offentlige i stampe. Det er ærgerligt, for der er masser af smarte digitale løsninger, som leverandørerne står klar til at udvikle og levere. Men IT kan ikke gøre det alene. Det kræver også et skærpet ledelsesmæssigt fokus i det offentlige, og forandringen skal implementeres i hverdagen," siger Christian Ohm.

Hos organisationen IT-Branchen udtrykker direktør Morten Bangsgaard også stor skepsis for udviklingen i digitaliseringen af den offentlige sagsbehandling.

"Det er stærkt bekymrende, at udviklingen går den vej. Selv en udvikling med uændret tilstand på området ville have været bekymrende. Men det er helt paradoksalt, at det går i den gale retning, når det den ene gang efter den anden er blevet påvist, at der ligger et meget stort potentiale i digitalisering og selvbetjeningsløsninger hos det offentlige," siger Morten Bangsgaard

Samtidig hæfter man sig hos Dansk Erhverv ved, at en stor del af de offentlige myndigheder lader stå til, når det gælder opdateringen af myndighedernes egne IT-strategier.

Her er det mere end hver tredje myndighed, der ikke har ajourført sin IT-strategi inden for de seneste to år.

"Det er simpelthen ikke godt nok, at de enkelte myndigheder sjofler dette arbejde. Teknologiens konstante udvikling betyder, at vi taler om et område, som er i eksponentiel udvikling. Derfor går det ikke, at så mange myndigheder ikke forholder sig strategisk til det løbende," siger Christian Ohm og hæfter sig ved, at kun 62 pct. af myndighederne har en ajourført strategi på området.

Andre læser dette lige nu


Seneste IT nyheder