Beslutningstagerne i dansk erhvervsliv og hos offentlige myndigheder er langt fra overbeviste om begrebet cloud computings lyksaligheder, sådan som leverandørerne af IT-ydelserne i skyen med stor ihærdighed forsøger at sælge.

En ny undersøgelse fra Norstat og Greens Analyseinstitut viser med al tydelighed, at tre ud af fire af de adspurgte virksomheder og offentlige myndigheder enten ikke har tænkt sig at kaste sig over cloud computing inden for en overskuelig fremtid eller slet ikke har taget stilling til problematikken.

Tilbage står 20 pct. af de adspurgte, der forventer at investere i cloud computing inden for en horisont på tre år, 6 pct., der vil gøre det inden for det kommende år, mens en enkelt pct. har tænkt sig at gå i gang med skyen inden for de næste seks måneder.

Delt op på henholdsvis store virksomheder, mindre og mellemstore virksomheder samt den offentlige sektor, viser tallene, at det er hos de store virksomheder, der er størst interesse for cloud computing.

Her vil en tredjedel – 32 pct. – give sig i kast med skyen inden for tre år, mens 8 pct. vil gøre det inden for ét år og bare én pct. i løbet af de næste seks måneder.

En væsentlig årsag til, at så få virksomheder og myndigheder har taget aktiv stilling til fordel for computerkraften i skyen, kan dog i et vist omfang tilskrives manglende viden.

Blandt de adspurgte, der har overordnet ledelsesansvar, er det næsten to ud af tre – 64 pct. – der aldrig har hørt om begrebet cloud computing. Meget bedre er det ikke blandt de tekniske eller budgetmæssigt ansvarlige, hvor 55 pct. aldrig har hørt om begrebet.

Går man ned til gruppen af eksperter og specialister i virksomhederne, ændrer billedet sig dog, i det lige godt halvdelen enten mener, at de har et indgående kendskab til cloud computing eller i hvert fald har en grundlæggende forståelse af begrebet.

Flere barrierer

Ud over det manglende kendskab til cloud computing som begreb spiller en række barrierer i forhold til cloud computing også en stor rolle.

Kompleksiteten i forbindelse med at overskue udskiftning af eksisterende systemer og løsninger med cloud-baserede systemer spiller en store rolle, hvilket også gør sig gældende i forhold til de regler og lovmæssige krav, der måtte opstå i forhold til at placere værdifulde data uden for de sædvanlige rammer og måske i nogle tilfælde uden for landets grænser.

Blandt dem, der har overvejet eller taget stilling til fordel for cloud computing, ser især store virksomheder et potentiale i en øget fleksibilitet i forhold til at kunne skrue op og ned for de tilgængelige IT-ressourcer efter behov.

Denne fordel er det især store virksomheder, der har fået øjnene op for, mens den offentlige sektor især hæfter sig ved muligheden for at kunne tilbyde bedre løsninger til kunder og brugere af de forskellige systemer.

Når det kommer til valg af cloud-leverandør, nævner fire ud af ti blandt de virksomheder og myndigheder, der vil gå cloud-vejen inden for tre år, Microsoft som en sandsynlig leverandør, mens der er langt ned til de efterfølgende – IBM, HP, WMware og Google - med henholdsvis 14, 11, 10 og 10 pct.

Ny sæson af podcasten Topchefernes strategi med Niels Lunde

Den danske arkitekt Bjarke Ingels er kendt over det meste af verden og har fået international succes med virksomheden Bjarke Ingels Group - i daglig tale kaldet BIG.

Men hvordan ser Bjarke Ingels på strategi i sit særlige krydsfelt mellem en kunstnerisk og en kommerciel verden? Hvorfor eksisterer BIG? Hvilke kompetencer indeholder virksomheden? Hvordan tiltrækker han de bedste medarbejdere?Abonnér:
   

Ledelse


Andre læser dette lige nu


Gå til pleasure.borsen.dk Gadget på pleasure.borsen.dk

Seneste IT nyheder