Jensby får afslag på gratis retssag
Foto: Scanpix
Den gik ikke, Jensby! Den tidligere bestyrelsesformand i IT Factory, Asger Jensby, har søgt om fri proces i den erstatningssag, der er rejst mod ham. Men det har Civilstyrelsen afvist.

"Vi kan ikke imødekomme Deres ansøgning, fordi kravet i sagen har forbindelse med Deres tidligere erhvervsmæssige virksomhed," står der i afgørelsen til Asger Jensby, som Computerworld er kommet i besiddelse af.

Det betyder, at Asger Jensby må punge ud af egen lomme, for at finansiere sin advokat.

Jensby havde ellers forsøgt at få fri proces gennem en paragraf, der giver fri proces til folk, der er 'uden midler og indtjeningsmuligheder'.

Den har Civilstyrelsen dog ikke købt. Ifølge den aktindsigt, som Computerworld har fået, har Civilstyrelsen bedt Jensby indsende oplysninger om ægtefællens økonmiske forhold.

På den baggrund har Civilstyrelsen regnet sig frem til, at Jensby overstiger indtægtsgrænsen for fri proces.

Jensby har også forsøgt sig med en anden paragraf, der kan give fri proces, hvis sagen har almen interesse.

"De har i Deres brev af 16. december 2009 (ansøgningen, red.) anført, at sagen efter Deres opfattelse er af principiel karakter, og at den har almen interesse, ligesom sagen har væsentlig betydning for Deres social og erhvervsmæssige situation," står der i afgørelsen ifølge Computerworld.

Den købte Civilstyrelsen heller ikke:

"Det er Civilstyrelsens opfattelse, at der ikke foreligger sociale forhold, der giver anledning til at se bort fra sagens erhvervsmæssige karakter. Det forhold, at De er sagsøgt med påstand om betaling af et betydeligt beløb, og at De i forbindelse med IT Factory A/S´ konkurs har mistet meget store værdier, finder vi ikke i sig selv kan medføre, at der bør meddeles fri proces under henvisning til sagens betydning for Deres sociale situation, eller at der på den baggrund bør ses bort fra erhvervsmæssig karakter," skriver Civilstyrelsen.

Ledelse


Andre læser dette lige nu


Gå til pleasure.borsen.dk Gadget på pleasure.borsen.dk

Seneste IT nyheder