Investeringsrådgiveren har sjældent alle penge investeret: “Jeg kan godt lide at have en vis mængde kontanter klar til at købe op”

Investeringsrådgiver tror på mere alternative muligheder: “Det er der, jeg har opnået de bedste og mest stabile afkast de sidste fem år”

20200706MBR1167.jpg
Peter Fink, selvstændig investeringsrådgiver. Foto: Michael Bo Rasmussen
Investor
Eksklusivt for kunder
05. aug 2020 KL.15:00

Hvad er en god investering for dig?

“Som alle andre så går man jo efter at få det bedste afkast med den laveste risiko, men det, jeg egentlig har brugt en hel del tid på de senere år, er alternative investeringer. Det kan for eksempel være ejendomme, vindenergi, solenergi eller unoterede virksomheder, som har et kapitalbehov. Det er i den kategori, at jeg har opnået de bedste og mest stabile afkast inden for de sidste fem år. Fordelen er, at man typisk får nogle investeringer, som ikke er lige så påvirkelige af konjunkturudsving som aktiemarkedet. Ulempen er, at man skal have en lang tidshorisont, og så er investeringerne ikke lige så likvide.

Hvilken investor er du?

“De fleste af mine private midler er pensionsmidler, og så er man jo pr. definition langsigtet. Men jeg laver af og til også kortsigtede handler, så jeg er ikke typen, der bare har alle pengene investeret hele tiden. Jeg er en aktiv investor, hvis man kan sige det på den måde. Det er sjældent, at jeg har 100 pct. af de penge, jeg bruger på aktiemarkedet, investeret – jeg kan godt lide at have en vis mængde kontanter klar til at købe op, hvis markedet kører nedad. Jeg har næsten altid 10 pct. i kontant, men tit også mere.”

Hvordan sammensætter du din portefølje?

“Jeg har sådan en overordnet strategi, men det er ikke altid, at jeg følger den 100 pct. Det er 60 pct. aktier, 30 pct. alternative investeringer og 10 pct. i obligationer, som har en smule risiko på. Aktiebeholdningen kan dog godt komme ned på en 20-30 pct., hvis jeg har en eller anden mistanke om, at markedet går ned.

30 pct. af Peter Finks portefølje er som udgangspunkt alternative investeringer ifølge hans overordnede strategi

Hvilke ambitioner har du som investor?

“At begå så få fejl som muligt. Fejl er som regel dyre og kan hurtigt gøre indhug i afkastet fra de succesfulde investeringer i porteføljen. Jeg har ikke et fast afkastmål på årsbasis. Når året er gået, så kigger jeg på, hvilket afkast jeg har opnået, og sætter det i forhold til den risiko, jeg har haft. Det giver mest mening for mig. Jeg har også en ambition om at vise mine kunder de muligheder, der ligger ude på investeringsmarkedet, som du ikke ser, når du er kunde i en bank.”

“Jeg håber helt klart, at mit arbejdsliv stadig hedder selvstændig investeringsrådgiver om fem eller ti år. Det regner jeg med, at jeg skal lave resten af min arbejdstid.”

Hvilke udfordringer har du mødt som investor?

“Den fejl, jeg nok oftest har begået, er at være for stædig. Jeg kan jo ikke lide at tage et tab. Det er der ikke ret mange investorer, der kan, selvom man måske tit ved, at det ville være det rigtige at gøre at tage et tab, fordi det kan resultere i, at tabet bliver endnu større, hvis man ikke gør det. Så jeg øver mig i at blive bedre til at effektuere “stop loss”. Du går ind i en investering, og hvis det så går skævt, du har tabt 10 eller 15 pct., så er det bare ud. Det har jeg ikke altid været så god til. Det er i hvert fald noget, jeg er bevidst om, og noget, som jeg prøver at blive bedre til.”

Hvor kommer interessen for investering fra?

“Man kan vel sige, at det er en slags “erhvervsskade”, der følger med, når man starter som bankelev. Men interessen for investering startede egentlig relativt sent, når man tager i betragtning, at jeg har arbejdet med valutamarkeder siden 1994. Først i starten af 00’erne begyndte jeg så småt at købe lidt aktier og interessere mig for min pensionsopsparing.”

Hvem giver du stafetten videre til?

“Niels Jørgen Pedersen, som er adm. direktør ved investeringsselskabet Difko. Jeg synes, at Niels Jørgen og hans folk i Difko har gjort en rigtig stor indsats for at kunne tilbyde alternative investeringsprojekter til en meget bredere investorskare, end det hidtil har været muligt.”