Skat gav frikort til arabiske oliefonde ved en fejl

387888_16_9_large_869.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
17. sep 2019 KL.19:00

Sagen om fejl og svindel med refusion af udbytteskat viser sig nu også at involvere nogle af de rigeste arabiske oliefonde.

Det drejer sig ifølge vidneudsagn og dokumenter, som DR Nyheder og Børsen i samarbejde er blevet bekendt med indholdet af, om de to arabiske oliefonde Saudi Arabian Monetary Agency og Kuwait Investment Authority.

De to fonde kan ifølge oplysninger fremlagt for undersøgelseskommission, der kulegraver udbytteskandalen, uberettiget i en årrække have modtaget millioner i skattefrie udbytter på danske aktie.
Ingen af de arabiske oliefonde har besvaret anmodningerne om en kommentar til oplysningerne.

Fik frikort ved fejl

Det er ikke under afhøringerne kommet frem, hvor meget de to fonde ifølge skattemyndighederne samlet har fået udbetalt uberettiget. Men alene i 2012 fik Saudi Arabian Monetary Agency refusion af indeholdt udbytteskat på 14,5 mio. kr. viser papirerne.

Årsagen er, at de to arabiske oliefonde, der er blandt de fire rigeste oliefonde i verden, har fået udstedt et dansk udbyttefrikort – ifølge Skattestyrelsen ved en fejl.

Udbyttefrikort gives til udenlandske stater, men bør ifølge Skattestyrelsen ikke tildeles staters egentlige juridiske enheder, såsom en oliefond, der ligger under en statslig bank.

Ikke tegn på svindel

Skattestyrelsen har derfor måttet tilbagekalde 159 udbyttefrikort og estimerer at have haft et provenutab på 234 mio. kr. på at udstede frikort ved en fejl fra 1995 til 2014.

“Det er vigtigt for mig at sige, at det her handler ikke om svig, men i bund og grund om, at administrationen af frikortordningen ikke har været god nok i skattevæsenet, og derfor har vi også strammet sagsbehandlingen op,” sagde fagdirektør i Skattestyrelsen Kenneth Joensen mandag på et pressemøde om sagen.

152 af de 159 tilbagekaldte skattefrikort var givet til amerikanske pensionskasser, hvor det ifølge en intern revisionsrapport fra Skatteministeriet estimeres, at der har været et tab på 47,1 mio. kr. fra 2009-2016, hvoraf størstedelen ikke forsøges hentet retur til statskassen.

De resterende syv tilbagekaldte frikort fordeler sig på mellemøstlige, nordiske og asiatiske statslige enheder fremgår det af et notat dateret 13. september til Folketingets Skatteudvalg.

“Baggrunden for tilbagekaldelsen er, at frikortindehaverne i forbindelse med kontrollen ikke har godtgjort, at de er en del af den udenlandske stat. Skattestyrelsen har derfor på det foreliggende grundlag vurderet, at de må anses for selvstændige skattesubjekter,” skriver Skattestyrelsen i notatet.

Dermed stammer størstedelen af det formodede tab på 234 mio. kr. fra fejludstedelsen af de syv udbyttefrikort til mellemøstlige, nordiske og asiatiske statslige enhed, bekræfter Skattestyrelsen.

Frikort skal afskaffes

Skattestyrelsen vil ikke oplyse, om de arabiske oliefonde er blandt dem, der har valgt at indbringe styrelsens tilbagekaldelse af frikortene for klageinstanserne.

“Skattestyrelsen har en udvidet tavshedspligt og kan derfor ikke bekræfte de syv lande, hvorfra der senest er tilbagetrukket udbyttefrikort,” lyder det i et mailsvar fra styrelsens pressechef Allan Larsen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil afskaffe frikortet i en ny refusionsordning.

“Som en del af en ny ordning, skal vi have udbyttefrikortene afskaffet. Der skal stilles krav om ordentlig administration og kontrol på det her område,” oplyste ministeren i en pressemeddelelse mandag.

Skattestyrelsen har opgivet at få tilbageført størstedelen af det tab på 47,1 mio. kr., som det menes at fejludstedelserne af udbyttefrikort til de 152 amerikanske pensionskasser har medført. 

Det fremgår af den interne revisionsrapport.

Blandt andet fordi de, der ved en fejl har fået udbyttefrikortene, ikke har handlet forsømmeligt eller uagtsomt ved ansøgningen og udstedelsen af frikortene.

“Aktionærerne har f.eks. ikke afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen af frikortene og i flere tilfælde er frikortene udstedt på Skattestyrelsens initiativ,” står der i rapporten.

“Det beror således på Skattestyrelsens egne forhold, at frikortene fejlagtigt er udstedt,” lyder konklusionen.
Men for den resterende del af det formodede tab på samlet 234 mio. kr. for frikort udstedt fra 1995-2014 undersøger Skattestyrelsen, om man kan kræve pengene tilbage.

Klager over afgørelser

Til gengæld forsøger visse af de udlændinge, der har fået inddraget frikortet, også at få omgjort beslutningen.

“Der er en række af de enheder, der har haft et udbyttefrikort, som på den ene eller anden måde har gjort vores afgørelse til genstand for klagesagsbehandling, og så forventer vi også, at nogle af sagerne vil blive anmodet om genoptagelse. Vi er i gang med at vurdere de juridiske muligheder og konsekvenser herunder mulighederne for at kræve pengene tilbage,” sagde fagdirektør i Skattestyrelsen Kenneth Joensen mandag på et pressemøde om sagen.