Sanjay Shah skyder tilbage mod Skattestyrelsen i udbyttesag

null

381732_16_9_large_168.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
20. maj 2019 KL.17:39
Den hovedmistænkte i sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder går igen til angreb på de danske skattemyndigheder.

I et nyt svarskrift på over 200 sider til en britisk domstol skriver Sanjay Shahs advokater, at de massive danske krav i virkeligheden er et forsøg på at dække over, at den danske skattelovgivning er utilstrækkelig.
Skattestyrelsens angreb på den stævnede er derfor et bagstræberisk forsøg på at dække over, at lovgivningen har været utilstrækkelig.

“Denne sag har bragt stor skam over Skat og den danske regering generelt. Især fordi handel med udbytter er en velkendt og helt legitim handelsstrategi, som andre europæiske lande allerede har taget skridt til at begrænse,” står der blandt andet i svarskriftet.

Afviser rolle som mastermind

Shahs advokater afviser alle påstande om at han eller andre af hans selskaber i regi af Solo Capital skulle have handlet angribeligt. 

De mener ligeledes, at det er forkert af Skattestyrelsen at beskrive Shah som mastermind bag refusionerne af udbytteskat.

“Det afvises, at Hr. Sanjay Shah er den “primære ansvarlige person”. Denne beskrivelse er en grov og misvisende simplificering af selskabsstrukturerne for mange af de sagsøgte i dette søgsmål. Mens Hr. Sanjay Shah var den ultimative ejer af SCP (Solo Capital Partners, red). er det forkert overhovedet at beskrive ham som den instruerende hjerne bag dette selskab, alternativt fra januar 2014 fremefter. Hr. Sanjay Shah er en yderst succesfuld serieentreprenør med interesser i et stort antal firmaer i finansindustrien i en række jurisdiktioner” fremfører de.

12,7 mia. kr. har den danske statskasse mistet i forbindelse med formodet svindel med udbytteskat i perioden fra 2012-2015. Ifølge Skattestyrelsen har et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har uretmæssigt søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

I dette netværk har Sanjay Shah og hans selskaber spillet en central rolle.

Hvis der er foregået noget ulovligt i Shahs selskaber, er det ikke hans skyld, hævder han.
“Sanjay Shah forlod den daglige ledelse af Solo Capital 16. januar 2014. Herefter havde han ingen ledelsesmæssig rolle i de vigtigste selskaber,” står der.

“Sanjay Shah tog rimelige skridt for at sikre, at Solo Capital kommercielle aktiviteter var underlagt intern kontrol, og han var især opmærksom på, at handel med udbytter generelt er yderst følsom over for ændringer i finanslov, finanslov og dobbeltbeskatningskonventioner,” fortsætter advokaterne.

Indsatte direktør

De fremhæver også, at Sanjay Shah indsatte en direktør, som havde ansvaret for at oprette en såkaldt compliance afdeling, der skulle sikre, at de forskellige lovgivninger blev overholdt.

Sanjay Shah peger derfor på, at direktøren bærer ansvaret, hvis der er sket noget ulovligt i en række af hans selskaber.

“Hvis der er foregået noget ulovligt, hvilket vi afviser, så kan Sanjay Shah ikke personligt være ansvarlig for det,” skriver advokaterne.