Rigmand lader datterselskab gå konkurs efter millionbøde i kartelsag

394533_16_9_large_8.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
20. jan 2020 KL.15:08

Opdateret 21. januar 2020 kl. 09.00 med kommentar fra koncern-advokat Michael Klöcker.

Nedrivningsfirmaet CMP Nedrivning, der er en del af J. Jensen-koncernen, blev fredag i sidste uge erklæret konkurs af selskabets ejer Jens Hørby Jensen, hvis egenkapital runder en halv mia. kr. 

Det bekræfter Retten i Hillerød, hvor CMP Nedrivning i Lynge, har værneting. 

Konkursen skyldes, at selskabet i november sidste år fik en bøde på 5 mio. kr. i Østre Landsret for at have delt priser på nedrivningsopgaver i det storkøbenhavnske område med konkurrenterne Søndergaard Nedrivning og Kingo Karlsen.

Dommen var en stadfæstelse af den bøde, nedrivningsfirmaet fik i byretten i februar for i 11 tilfælde at have delt prisoplysninger med Søndergaard Nedrivning, der samarbejder med myndighederne og har fået lovning på tiltalefrafald.

Men CMP Nedrivning ankede i et forsøg på at blive helt frikendt – alternativt at få nedsat bøden markant.

Og allerede i dets seneste regnskab argumenteret selskabet for, at det risikerede at knække nakken, hvis bøden på 5 mio. kr. ikke blev markant nedsat i ankesagen.

“Såfremt udfaldet af ankesagen rejst af SØIK medfører en bøde svarende til det afsatte beløb eller et beløb, der ikke er væsentligt mindre, så vil dette medføre en betydelig risiko for selskabets evne til at fortsætte driften,” skrev adm. direktør Christopher Petersen således i det senest offentliggjorte regnskab.

Få aktiver 

Lars Dueholm, der er advokat hos Lou Advokatfirma, er udpeget som kurator i konkursboet. 

Ifølge ham er der ikke udsigt til, at der kommer penge nok i kassen til at kunne betale hele bøden, selv hvis det skulle lykkes ham at få hivet alle penge ud af selskabets debitorer. 

“Selskabet stoppede med driften tilbage i 2017, og der er nogle koncerninterne krav og leverandørkrav og så dette bødekrav, men der er heller ikke ret meget på aktivsiden. Der er lidt debitorer og et lille kontantbeløb, men hvor stor en dividende, der bliver tale om, afhænger meget af, hvor meget der kommer ind på debitorerne,” siger han. 

Kuratoren oplyser, at bøder i almindelighed er efterstillet andre kreditorer, og i denne sag er der både koncernforbundne tilgodehavender og eksterne kreditorer, der skal have betaling, før der kan blive penge til statskassen. 

Tavshed hos ejer

Jens Hørby Jensen har ikke besvaret Børsens henvendelse om en kommentar. 

På spørgsmålet om, hvorfor Jens Hørby Jensen ikke af egen lomme har ønsket at betale bøden for på den måde at leve endnu mere op til sin koncerns erklærede retningslinjer for samfundsansvar, svarer koncernadvokat Michael Klöcker:

"Konkursbegæringen beror på en juridisk vurdering. CMP har modtaget en dom, og det er CMP, der skal håndtere denne dom". 

Da CMP Nedrivning fik bøden i november, ønskede Michael Klöcker heller ikke at drøfte betalingsviljen og/eller evnen i pressen. 

“Jeg har ikke noget at tilføje til den del nu, for jeg har endnu ikke talt med virksomheden om, hvordan vi skal håndtere det fremadrettet,” sagde han. 

Sagen er en del af et stort opgør mod prisaftaler blandt en række af de største nedrivningsfirmaer i landet, som politiet og konkurrencemyndighederne indledte i 2015.

Indtil videre er syv virksomheder og nøglepersoner hos dem enten blevet dømt eller har vedtaget at betale bøder i komplekset på i alt 16 mio. kr.

Sagen om CMP Nedrivning er ikke den eneste, som Jens Hørby Jensen har bokset med. 

Jens Hørby Jensen ejer også Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen. Sammen med Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen er han i byretten blevet dømt for at have delt prisoplysninger med konkurrenter, men den sag er anket og skal for landsretten til marts næste år.