Nordsøværftet konkurs

Generelt
Eksklusivt for kunder
20. jun 2010 KL.18:05

Nordsøværftet i Ringkøbing indgav onsdag konkursbegæring til skifteretten i Ringkøbing, oplyser værftets ledelse.
Ifølge bestyrelsesformand Arne Pedersen viser værftets driftsresultat for dette og næste år betydelige underskud. I forhold til de
prognoser, der blev udarbejdet i juni i år, viser de en forværring på omkring 30 mio. kr. for hvert af årene.
- På trods af intensive forhandlinger har det ikke for bestyrelsen været muligt at finde løsninger til sikring af værftets drift, og man har
derfor været nødsaget til at tage dette skridt, oplyser bestyrelsesformanden.
Årsagen til værftets akutte økonomiske problemer er svigtende indtjening de senere år som følge af store tekniske problemer. Og det har
fået Ringkjøbing Landbobank, der er værftets hovedbankforbindelse, til at miste tilliden til værftet og smække pengekassen i.
- På denne baggrund har det på trods af en ihærdig indsats fra værftets side ikke været muligt at vende udviklingen så hurtigt, at man har
kunnet genetablere tilliden hos værftets bankforbindelse og dermed opretholde den nødvendige finansiering af værftets omfattende
byggeprogram, oplyser Arne Pedersen.