Nedriver får millionbøde for ulovlig prisdeling

390819_16_9_large_476.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
07. nov 2019 KL.10:02
Nedrivningsfirmaet CMP Nedrivning, der er en del af J. Jensen-koncernen, har fået en bøde på 5 mio. kr. i Østre Landsret for at have delt priser på nedrivningsopgaver i det storkøbenhavnske område med konkurrenter herunder Søndergaard Nedrivning.

To ledende medarbejdere hos CMP Nedrivning har desuden fået bøder på hver 125.000 kr. 

I februar fik CMP Nedrivning en tilsvarende bøde i byretten på 5 mio. kr. for i 11 tilfælde at have delt prisoplysninger med Søndergaard Nedrivning, der samarbejder med myndighederne og har fået lovning på tiltalefrafald.

Men CMP Nedrivning ankede i et forsøg på at blive helt frikendt – alternativt at få nedsat bøden markant.
Sagen er en del af et stort opgør mod prisaftaler blandt en række af de største nedrivningsfirmaer i landet, som Bagmandspolitiet og konkurrencemyndighederne indledte i 2015.

Indtil videre er syv virksomheder og nøglepersoner hos dem enten blevet dømt eller har vedtaget at betale bøder i komplekset på i alt 16 mio. kr.

Risikerer at knække nakken

Når bøden landede på 5 mio. kr., skyldtes det, at et enkelt af de i alt 11 forhold, som virksomheden blev dømt for, er begået, efter en lovstramning i marts 2013 åbnede for højere bøder og mulighed for fængselsstraf i de grove sager.

Her blev det besluttet, at grove overtrædelser som minimum skal koste virksomheder en bøde på 4 mio. kr.

CMP Nedrivning har i dets seneste regnskab argumenteret for, at selskabet risikerer at knække nakken, hvis bøden på 5 mio. kr. ikke blev markant nedsat i ankesagen.

“Såfremt udfaldet af ankesagen rejst af SØIK medfører en bøde svarende til det afsatte beløb eller et beløb, der ikke er væsentlig mindre, så vil dette medføre en betydelig risiko for selskabets evne til at fortsætte driften,” skriver adm. direktør Christopher Petersen således i det senest offentliggjorte regnskab.

Hos Bagmandspolitiet er man tilfreds med dommen.

“Vi er selvfølgelig tilfredse med stadfæstelsen. Og så noterer vi os, at der nu er to afgørelser i landsretten i komplekset, hvor det er blevet slået fast, at brugen af såkaldte lånepriser udgør en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, og at der ikke er noget formildende ved, at der er tale om en lånepris,” siger specialanklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, Niels Kjærsgaard.

“Vi er hvert fald glade for at der nu er to domme, der er så tydelige, og at der med denne dom nu også er en dom mod et selskab som juridisk person. Det er vigtige ting for os,” siger han.

Børsen arbejder på at få en kommentar til stadfæstelsen fra advokat Michael Klöcker, der repræsenterer CMP Nedrivning i sagen.

Hæfter ikke for bøden


Selvom CMP Nedrivning er en del af J. Jensen-koncernen, hvis ejer Jens Hørby Jensen har en egenkapital på mere end en halv mia. kr., hæfter hverken Jens Hørby Jensen eller hans koncern for bøden til datterselskabet.

Det er således uvist, om Jens Hørby Jensen har tænkt sig at betale datterselskabets bøde af egen fri vilje, eller om datterselskabet kan skatte likviditeten til selv at betale.

I landsretten har dommerne skelet til hele Jens Hørby Jensen-koncernens økonomi og ikke ladet sig påvirke af, at CMP Nedrivning har likviditetsproblemer. 

“Her lægger man vægt på, at selvom selskabet har en mindre omsætning i dag og ikke er solvent, så indgår det i en koncern, og så skal det have en bøde efter de helt almindelige takster,” lyder det fra specialanklageren. 

I dommen står, at de økonomiske oplysninger omkring CMP Nedrivning og Jens Hørby Jensens holdingselskab ikke kan føre til et andet resultat end en bøde på fem mio. kr. 

“Så landsretten har haft en koncernbetragtning og udmålt samme bøde som i byretten, og det er noget vi har bemærket,” siger Niels Kjærsgaard fra SØIK.

Jens Hørby Jensen ejer også Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen og er også selv direkte involveret i sagskomplekset.

Både Jens Hørby Jensen og hans virksomhed Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen er i byretten blevet dømt for at have delt prisoplysninger med konkurrenter, men den sag er anket og skal for landsretten til marts næste år.