Hedgefonde tror på yderligere fald i råoliepriser

null

372879_16_9_large_716.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
24. nov 2018 KL.10:57
Prisen på råolie er faldet ganske brat med en tredjedel siden begyndelsen af oktober, og hos hedgefonde, som spekulerer i olieprisen, ser der ikke ud til at være megen optimisme at spore om udsigten til at prisen skal væsentligt op igen lige foreløbig

Ifølge Bloomberg er nettoandelen af lange positioner i Brent-olie faldet med 15 pct. alene i den seneste uge. Man skal tilbage til oliepriskrakket for omkring tre år siden for at finde en lavere andel af lange oliepositioner. Det var dengang bunden faldt helt ud af olietønden og prisen gik under 30 dollar.

Nettoandelen udregnes som forskellen på hvor mange der køber optioner på stigende henholdsvis faldende oliepriser. De lange væddemål faldt 8,6 pct. i ugens løb, mens de korte positioner, altså dem som satser på faldende oliepriser, steg med 6,6 pct. og er tredoblet siden slutningen af september.

De tilsvarende tal for den amerikanske WTI-olie lader vente på sig, da USA holder Thanksgiving denne uge, og de data bliver først kendt mandag.

Med priser på 50 dollar pr. tønde for WTI-olie og godt 58 dollar for Brent-olie er hele årets prisstigning fordampet på rekordtid, og lige som for tre år siden skyldes det Saudi-Arabien og USA.

Under pres fra præsident Trump pumper Saudierne store mængder olie ud på markedet samtidig med at produktionen hos de amerikanske skiferolieproducenter når nye højder.

Det er en dobbelt whammy af både stigende forsyning og øgede lagre på en gang, samtidig med at efterspørgslen ser ud til at falde, siger olieanalytiker hos Nasdaq Tamar Essner.

”Olie bliver ramt fra begge sider,” siger han til Bloomberg.

Saudi-Arabien har signaleret, at man vil skrue ned for oliehanerne i december. Men hvis ikke de olieeksporterende lande i Opec-organisationen og Rusland – en stor olieeksportør men ikke Opec-medlem – kan enes om at skrue ned, så forudser olieanalytikere et vedvarende overudbud af olie i 2019.

”Det føles som om markedet vil tvinge dem ved at bryde ned gennem 50 dollar pr tønde,” siger Tamar Essner.

Et andet tegn på, hvad der venter, er prisudviklingen på futureskontrakter i Brentolie.

Tallene viser lige nu, at jo tættere man kommer på leveringsdatoen, jo flere kunder spørger efter rabat. Det er et tegn på vigende efterspørgsel og et fænomen, der er kendt som contango, nemlig at en råvare er dyrere længere ude i fremtiden end her og nu.