Finansiel Stabilitet vil have forhold i kollapset andelskasse gransket af advokater i jagten på mulig erstatning

368967_16_9_large_958.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
15. sep 2018 KL.10:46

Statens skraldespandsselskab for nødlidende banker, Finansiel Stabilitet, vil igangsætte en ekstern advokatundersøgelse, for at kortlægge forholdene i Københavns Andelskasse, som Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med torsdag aften.

Det bekræfter den nye bestyrelsesformand i banken, Henrik Bjerre-Nielsen, der også er adm. direktør i Finansiel Stabilitet.

”Undersøgelsen skal kortælle om der er sket ansvarspådragende handlinger, som nogen kan gøres erstatningsansvarlige for,” siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Ingen advokat valgt endnu 

Hvilket eksternt advokatbureau, der skal forestå undersøgelsen, er endnu ikke fastlagt.

Det ligger ikke i opgaven, at advokatundersøgelsen skal se på, om der er foregået egentlig strafbare forhold, der bør overdrages til politiet.

Den pligt påhviler i stedet Finanstilsynet, der i forvejen har politianmeldt banken for en række grove brud på hvidvasklovgivningen.

”Men det er klart, at hvis vi støder på materiale, der kan indgå i sådan nogle vurderinger, så vil vi også underrette relevante myndigheder herom,” siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Jagtede forgæves højere forsikringsdækning for ledelsen

Ifølge Børsens oplysninger har Københavns Andelskasse tegnet en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring gennem Ryan Specialty Group, RSG, men dækningen er kun på 10 mio. kr. hvilket flere branchekendere vurderer som et meget lille beløb – selv for en bank af andelskassens størrelse. RSG’s adm. direktør Thomas Piontek Harrild ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Ifølge flere af hinanden uafhængige kilder har tidligere ledelser forgæves været i markedet i et forsøg på at få et forsikringsselskab til at acceptere at øge forsikringsdækningen.

Det seneste forsøg blev opgivet, da Finanstilsynet 23. august politianmeldte banken for massive overtrædelser af hvidvasklovgivningen.

Mange skiftende ledelsesmedlemmer

Hvis advokatundersøgelsen kommer frem til, at medlemmer af den tidligere ledelse kan gøres erstatningsansvarlige for bankens tab, kan de tidligere ledelsesmedlemmer maksimalt få dækket udgifter for 10 mio. kr. af forsikringen. Resten skal de i givet fald dække af egen lomme. De 10 mio. kr. skal også dække for advokatomkostninger til de ledelsesmedlemmer, der har været i andelskassen i perioden tilbage til 16. marts 2017, som er der hvor forsikringen dækker fra.

Fra den dato har der i Københavns Andelskasse været en række udskiftninger på ledende poster i selskabet. Der har i alt været tre adm. direktører og 12 medlemmer af bestyrelsen i den periode.

Bortviste chefer håber på forlig

En af de advokater, der kan komme til at trække på bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, er Claus Tholstrup fra Ajour Advokater, der repræsenterer andelskassens nu bortviste direktør Robert Abild, der har varslet, at han vil sagsøge banken for uberettiget bortvisning.

Han satser dog på, at det slet ikke bliver nødvendigt at sagsøge, nu hvor den tidligere ledelse, der smed hans klient på porten, er blevet skiftet ud af Finansiel Stabilitet.

”Vi vil nu tage en dialog med Finansiel Stabilitet for at se, om vi kan finde en løsning ad mindelighedens vej. Det er ikke lykkedes med den tidligere ledelse, og viser det sig, at Finansiel Stabilitet ikke er til at tale med heller, vil Robert Abild selvfølgelig forfølge sit krav via retten,” siger Claus Tholstrup.

Samme melding kommer fra den tidligere CFO i banken, Jacob Guido Klausens advokat Thomas Torré Christiansen fra Homann Advokater.

”Vi vil nu tage en dialog med Finansiel Stabilitet og høre, hvordan de forholder sig til bortvisningen i håb om, at de er til at tale med. Hvis ikke vil vi selvfølgelig forfølge vores krav som tidligere varslet,” siger Thomas Torré Christiansen.