Dansk eliteforsker anklages for fusk

Generelt
Eksklusivt for kunder
12. nov 2010 KL.10:29
Den 36-årige hjerneforsker Milena Penkowa anses af mange som et af landets største forskertalenter, men nu er hun under anklage for uredelig forskning.

Det er Weekendavisen, der i dag bringer oplysninger om en intern undersøgelse af Milena Penkowas arbejde frem. Det er institutleder og professor Albert Gjedde, der har forfattet papirerne, hvor han skriver, at Penkowas seneste forskning er utroværdig.

"Samlet sandsynliggør forløbet dels en så groft uagtsom udøvelse af videnskabelig praksis, dels en så groft uagtsom udøvelse af praksis for vejledning og ledelse af yngre forskere og omgang med kolleger, at Milena Penkowas troværdighed som forsker og forskningsleder kan være varigt belastet," skriver han ifølge Weekendavisen.

Det projekt, Penkowa anklages for at fuske med, handler om lymfekræft. Forskeren forsøgte at påvise, at patienter med lymfekræft havde en overvægt af et særligt protein.

Det mente Penkowa at kunne påvise, men en gennemgang af celleprøverne har altså kastet tvivl om den konklusion.

Børsen Lørdag interviewede Milena Penkowa om hendes forskning og pengene i det, før sagen om uredelig forskning begyndte at rulle. Se tv-indslaget øverst i artiklen.


Modtog Elitepris

Milena Penkowa modtog sidste år Videnskabsministeriets EliteForsk-pris på 1,1 mio. kr. I den forbindelse udtalte daværende videnskabsminister Helge Sander:

"Jeg tror, det er afgørende, at vi har nogle forbilleder i forskningsverdenen, som de unge kan spejle sig i."

Netop pointen om et forskningsmæssigt forbillede er udfordret af den igangværende undersøgelse.

Det var nemlig to af Penkowas studerende, der slog alarm, fordi eliteforskerens resultater markant afveg fra deres, hvilket fik de to studerende til at trække sig fra projektet.

Milena Penkowa har ikke ønsket at udtale sig til Weekendavisen. Forskeren risikerer at blive indbragt for Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Det kan betyde, at alt hendes tidligere arbejde vil komme under mistanke.

Børsen Lørdag interviewede Milena Penkowa om hendes forskning og pengene i det, før sagen om uredelig forskning begyndte at rulle. Se tv-indslaget øverst i artiklen.