Coloplast tror på høj vækst efter debut i Egypten

254211_16_9_large_16.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
18. mar 2013 KL.10:48
Coloplast er startet helt fra bunden i Egypten. Men medicokoncernen investerer nu i opbygning af det potentielt meget store marked.

De op mod 90 mio. egyptere skal give deres til realisering af den vækst, som Coloplast venter fra de mange nyere markeder uden for Europa, som på længere sigt derfor kan give et væsentlig bidrag til koncernens samlede omsætning.

Coloplast regner i år med at vokse i alt omkring 6 pct., hvor væksten på de store, etablerede markeder i Europa vil være lavest. I Egypten og på en lang række af nyere, mindre vækstmarkeder ventes der noget kraftigere vækstprocenter. Og dem investeres der nu i at nå.

"Vi er stort set lige kommet til denne del af verden og har ikke hidtil haft specielle vækstplaner her, men der er voksende forståelse for behovet for vores produkter her, og hvis der om tre-fem år er politisk stabilitet, så er jeg helt sikker på, at vi har et meget hurtigt voksende marked," siger den storsmilende og grinende områdechef Tarek Abou El Einein optimistisk, da Børsen møder ham på Coloplasts Kairo-kontor med udsigt over en flyveplads tilhørende militæret, der med egne hospitaler er blandt de nøglekunder, som skal angribes.

Høje vækstrater

Coloplast sælger i dag for mindre end 10 mio. kr. i Egypten, men salget steg dog med mere end 60 pct. i fjor.

"Der skal altså ikke mange nye ordrer til, før volumen er fordoblet, og som om ti år er blevet til meget, meget mere. I hvert fald bør det i Egypten ikke blive noget problem at generere en vækst, der lever op til koncernledelsens forventning om, at gruppen af mindre modne markeder i år under ét kommer til at overgå de 13 pct. organisk vækst, som disse markeder samlet opnåede i 2011/12," siger El Einein.

Dels er der allerede et købedygtigt publikum i Egypten – bare de mest velhavende ti pct. giver et stort potentiale at gå efter. Dels tror Einein, at investeringer i sundhed af en ny regering – sådan som det sker så mange andre steder – vil blive brugt til at skabe velvilje i befolkningen.

"Fødevareforsyning samt opfyldelse af medicinske behov er områder, som må få høj prioritet. Det muslimske broderskab er ikke i dag i stand til at håndtere problemerne. Men som et led i det politiske spil vil der ske en positiv udvikling på vores marked. Og Egypten med indtægter fra olie, turisme, Suez-kanalen osv. har ressourcer til at gøre mere på sundhedsområdet," siger han.

Dæmpet af revolution

Coloplast kom til Kairo i 2009 og nåede ikke rigtigt at komme i omdrejninger, før revolutionen i 2011 lagde en dæmper på mulighederne. Tarek Abou El Einein, som i dag refererer til Dubai, hvor ansvaret for en stor region med Indien, Mellemøsten og Afrika er placeret, skal ud over Egypten dække en række lande i Nordafrika og i den østlige ende af Middelhavet. Han har 15 medarbejdere, hvor ni af dem fokuserer alene på Egypten.

Det er to distributører, som står for ordrerne og levering, men Coloplasts egne folk er aktive med opsøgende arbejde for at øge opmærksomheden på de muligheder, som produkterne indebærer. Dels i det offentlige system, hvor der ofte købes ind via udbud, dels hos apotekerkæderne og de mange selvstændige og mindre pharmacy-butikker.

Fokus fra de professionelles side er stigende, ligesom kundernes behov øges i takt med den generelle udvikling indenfor diagnosticering: "Det går fint fremad for os. Selvfølgelig er det ikke nemt. Det offentlige marked, som er det største, er plaget af, at budgetter forsinkes, at afgørelser af udbud igen og igen trækkes ud osv. Korruptionen er også udbredt her. Den svage offentlige udvikling opvejes dog delvist af øget salg på det private marked," siger El Einein.

bjba@borsen.dk