Bøger: Pligtlæsning om usexede virksomheder

Generelt
Eksklusivt for kunder
25. aug 2011 KL.11:47
Carsten Steno har skrevet en engageret bog om de ejerledede virksomheder. Det er virksomhederne, som Steno mener, er det oversete vækstlag i dansk erhvervsliv. Bogen er interessant, fordi den illustrerer de store mangler og fejlopfattelser i dansk erhvervspolitik.
Den burde læses af politikere, erhvervsorganisationer og de tusinder embedsmænd, som i dag beskæftiger sig med erhvervspolitikken, men som på trods af god vilje reelt nedbryder velstand.

Blandt beslutningstagere over hele det politiske spektrum og blandt embedsmænd er der stor tiltro til, at ’aktivistisk erhvervspolitik’ kan fremme væksten i samfundet. Tusinder af embedsmænd i kommuner, stat, interesseorganisationer og halvoffentlige institutioner lever af at udtænke initiativer, som skal sikre Danmarks velstand. Carstens Stenos bog illustrerer indirekte, men meget klart, hvorfor denne tilgang er problematisk.

Det oversete mellemlag

Den erfarne erhvervsjournalist Carsten Steno, som bl.a. tidligere har været redaktør på Erhvervs Bladet, har igennem mange år fulgt de 23.000 oversete virksomheder i Danmark. Det er virksomheder, der er ejet, drevet og ledet af en og samme person. Det er vækstlaget i dansk erhvervsliv med 10 til 200 ansatte, som rummer kimen til den næste Mærsk, Grundfos eller LEGO, men som allerede skaber velstand i dag i form af arbejdspladser, eksport, skatteindtægter og innovation.

Det er blevet til bogen ”De virkelige helte – et portræt af ejerlederkulturen i Danmark”. Ifølge bogen får mellemlaget i dansk erhvervsliv ikke meget opmærksomhed. Det meste af erhvervsjournalistikken er naturligt nok fokuseret på de store virksomheder og deres højt profilerede ledere. Det er godt stof. Det samme gælder historier om ekstreme vækstvirksomheder.

Men selvom mellemlaget er mindre spektakulært, så har den samlede stand af ejerledervirksomheder ikke desto mindre til sammen enorm indflydelse på Danmarks velstand.

Kærlige portrætter og overset innovation

Bogen indeholder portrætter af ejerlederne og deres virksomheder. Steno beskriver med engagement og kærlighed nogle af disse virksomheder, som kun få kender. Det er ikke små sexede biotechselskaber, IT-virksomheder eller eksplosive vækstvirksomheder.

Det er bogens centrale pointe, at netop de usexede virksomheder, som producerer fysiske varer, er blevet overset i forhippelsen på at fremme forventede ’vinderbrancher’ som biotech, vækstvirksomheder og greentech.

En anden central pointe hos Steno er, at en meget stor andel af innovationen i Danmark sker i de mindre virksomheder, som udvikler deres produkter i samarbejde med kunderne. Typisk gennem ’trial and error’ og som typisk foregår hurtigere end i større virksomheder. Udviklingen fremgår ikke af regnskaberne, da de finansieres over driften. Derfor bliver denne del af innovationen, som skaber vækst, typisk overset.

En gennemarbejdet bog

Steno kombinerer de tætte fortællinger omkring ejerledervirksomhederne med pointer fra international og national forskning, som vidner om stor interesse for området hos forfatteren. Dette er en stærk kombination af eksemplets magt, uden at man sidder med indtrykket af, at historierne måske ikke lader sig generalisere.
Bogen burde være pligtlæsning for alle, som krøller deres hjerne med at finde ’nye veje til vækst’.

Særligt bør bogen læses af dem, som har den naive tro, at politikere kan skabe levedygtig vækst igennem ’målrettet støtte’ til ’grønne vindernationer’, ’videnvirksomheder’ og ’systemeksport’.

Bogen illustrerer rigtig fint Schumpeters pointe om, at al vækst og innovation udspringer af en entreprenør – et eller flere individer med en mission, evner, energi og risikovillighed. Bogen beskriver direkte og mellem linjerne, hvorfor velment aktivistisk erhvervspolitik på begge sider af det politiske spektrum - som har til hensigt at fremme bestemte type virksomheder - er dømt til at fejle.

For anmelderen understreger bogens pointe; at det eneste aktivistiske politikere og embedsmænd kan skabe, er økosystemer af grupper af virksomheder som Vestas, Zentropa, DONG, Therma, bankerne og mange andre, som dygtigt engagerer sig i at få tilrettet erhvervspolitikken, så de kan få penge fra fælleskasserne, samt kassemestre og mellemmænd fra ministerierne, Vækstfonden, Regionale vækstråd og Højteknologifonden, som lever af at fordele midlerne.

Man kunne hævde, at den reelle værdiskabelse finder sted andre steder, og den er alene afhængig af fornuftige rammevilkår (incitamenter, stabil regulering, konkurrenceudsættelse, skatter, medarbejderforhold etc.), men det er mindre ’sexet’ for aktørerne i subsidie-industrierne.

På grund af bogens samfundsmæssige relevans vil jeg give bogen 5 stjerner.


Køb bogen
" De virkelige helte" her