Bøger: Strategistyring i lukket kredsløb

Generelt
Eksklusivt for kunder
20. jun 2010 KL.18:12


Kaplan & Nortons nyeste bog findes nu på dansk. Bogen er den femte i rækken af Balanced Scorecard-bøger, der har gjort deres virkning som få andre strategikoncepter i verden.

Den sammenfatter og udvider de tidligere bøgers perspektiver med et stærkere implementeringsfokus og placerer sig i den aktuelle strøm af udgivelser om eksekvering, handlekraft og implementering.

Integreret styringssystem

Bogens mål er at komme "helt i mål" med at gøre strategien forankret og målbar.

Virksomheder som ønsker at koble strategisk prioritering og vision med operationel eksekvering, tilbydes et integreret styringssystem, som sammenkæder strategi og drift gennem seks tæt koblede processer:

  • 1) Udvikling af strategien

  • 2) Planlægning af strategien

  • 3) Samordning af organisationen

  • 4) Planlægning af driften

  • 5) Overvågning og læring

  • 6) Testning og tilpasning
Processerne udgør et lukket kredsløb af modeller, processer, værktøjer, koordinerende samt korrigerende mekanismer.

Strategistyringskontor

Udover denne integration til virksomhedens driftssystemer er det nye i bogen, at forfatterne beskriver en ny funktion kaldet OSM (Office of Strategy Management).

OSM har tre roller: Som arkitekt designer OSM den nye strategi og de operationelle styringsprocesser ved at definere og præcisere filosofien bag præstationsstyring og de processer, der skal til for at gennemføre den.

OSM er procesejer på at definere, udvikle og overvåge gennemførelsen af de nøgleprocesser, der skal til for at styre strategien.

OSM er integrator i forhold til at sikre, at strategien er rettesnor for en række eksisterende processer, herunder finansiel styring, strategikommunikation og HR-planlægning.

Hvorfor et Strategistyringskontor?

Er strategi og præstationsledelse blevet for vigtigt og kompliceret til at overlade til virksomhedens topledelse? Tværtimod.

Lederskab er både en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for at strategistyringssystemet og strategien bliver implementeret så eksekveringsgevinsten realiseres.

Men integrationen til effektivt og visionært lederskab er efter forfatternes udsagn det eneste de ikke leverer opskriften til. Så lederskabet bliver derved en X-faktor eller deus ex machina som den komplekse strategikonstruktion skal formgives og bringes i bevægelse af.

At vedstå dette er en styrke, men også bogens største svaghed. For uanset hvor mange strategiudviklingsværktøjer der præsenteres, skal enhver virksomhed træffe mange styringsfilosofiske valg for at kunne kvalificere og virkeliggøre bogens løsningsmodel.

Barnet ud med badevandet?

Strategistyringskontoret kommer let i klemme når direktørerne, som har det reelle ansvar for eksekvering af strategien, skal enes om disse grundlæggende valg og tage ejerskab af det strategiske styringssystem.

Forfatterne synes at være klar over denne potentielle konflikt. Måske derfor vælger de en militærmetafor til at forklare sammenhængen mellem ledelse og strategistyringsenheden på side 323:

"OSM skal have samme rolle som stabschefen for en general. En stabschef skemalægger generalens møder, sørger for at de rette dukker op til møderne, deltager i og tager referat af møderne og følger op på, at de beslutninger man har truffet, bliver effektueret."

Det kan synes som et fornuftigt kompromis at moderere slagkraften i OSM-enheden ved at stille den udenfor virksomhedens ledelsesproces.

Men strategi som service kan risikere at reducere strategiarbejdet til en administrativ (data-)disciplin, der fjernes fra sin vitale kilde i det visionære lederskab. Så risikerer man at barnet skylles ud med badevandet.

Bogens idéer om sammenkædning af strategi og aktiviteter dog stadig gode og brugbare, ligesom de tidligere bidrag er blevet grundigt opdateret og uddybet gennem friske eksempler og cases fra virksomheder, som arbejder helhedsorienteret med strategi.

Frank Dybdal Lilleøre er PhD og afdelingsdirektør i HR & Kommunikation i Danske Bank-koncernen

Eksekveringsgevinsten – Øget konkurrencekraft med fokuseret strategi og drift
Robert S. Kaplan & David P. Norton
Gyldendal Business
352 sider
Pris: kr. 399,-.


Bøger til anmeldelse sendes til Henrik Jørgensen, PA Consulting Group
Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup.
Send mail til Henrik Jørgensen