Bøger: Sådan forbedrer du dit firmas konkurrenceevne
Colourbox
Generelt Af ,
Organisationsteori har sin oprindelse bl.a. hos Adam Smith med fokus på organisering af arbejdsdeling og dermed optimering af processer samt Max Webers teori om bureaukrati – i sin rene definition om hierarki og organisationsstruktur.

Efter 2. Verdenskrig tog organisationsteorien for alvor fart med udviklingen af den formelle og uformelle organisation ved Henry Mintzberg, der bl.a. udfordrede 'one-size fits all' organisationsstrukturer og i stedet argumenterede for, at der eksisterer forskellige typer organisationsstrukturer, og at valget af en struktur skal være situationstilpasset.

Desforuden blev begreber som humanistisk psykologi ved Abraham Maslow formelt inddraget. Der var ikke længere alene fokus på arbejdsdeling og adfærdsregulerende mønstre.

Nu drøftede man fleksibilitet på tværs af typer virksomheder og kultur samt medarbejdernes behov, og dermed hvorledes en organisation kan styrke medarbejderes ydeevne.

Forfatterne til bogen "Innovating Organization & Management" (bogen er kun på engelsk) forsøger endnu engang at udfordre den konventionelle forståelse af organisationsdesign og tager skridtet videre ved at opstille fire kritiske ideer for, hvorledes organisationer kan ved signifikante ændringer skabe en direkte komparativ fordel for en virksomhed på et marked, hvor de unikke salgsparametre er pivotale for forretningens overlevelse.

Dermed flytter en organisationsstruktur og ledelse virksomhedens konkurrenceevne til at omhandle mere end kun produkter og pris.

Bogens styrke er relationerne til virkeligheden ved gennemgang af seks spændende cases om globale danske virksomheder, som har vendt måden at drive virksomhed på gennem organisationsændringer.

Er fire gode ideer nok til at vende skuden?


Bogen henvender sig primært til studerende og det akademiske miljø, men jeg vil nu også mene, at virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer kan drage nytte af at læse bogen med henblik på at syreteste om deres virksomhed har den rigtige struktur og værdier; eller ændringer kunne gøre forretningen endnu mere rentabel.

Deres fire hovedteser bevæger sig alle i retning af nødvendigheden for at fokusere på organisationsstrukturer som en organisk størrelse der, ved tilpasning til markedets behov og efterspørgsel, bedre motiverer innovation, motivation og videndeling i virksomhederne.

En virksomhedsstruktur er ikke en passiv størrelse, der alene tjener til formål at danne rammen om arbejdsprocesser, adfærdsmønstre og relationer. En organisationsstruktur skal være værdiskabende i sig selv ved både at være åben for udefrakommende design og ideer og proaktivt skubbe på de ansattes begejstring for samarbejde og målopfyldelse.

Forfatterne underbygger deres fire pointer ved gennemgang af seks virksomhedscases. Virksomhederne er intet mindre end LEGO, Vestas Wind Systems, Coloplast, Chr. Hansen, IC Companys og NKT Flexibles.

Med normalt kendskab til de seks danske virksomheder, er det klart for enhver, at der er tale om meget forskellige virksomheder, kulturer og produkter.

Omvendt er fællesnævneren for de seks virksomheder, i dag, at de alle betragter organisation og ledelsessystemer som strategiske ressourcer for virksomhedens muligheder på et globalt marked – en vækstparameter med bundlinjeeffekt.

I stedet for at betragte et organisationsdesign som et element der understøtter forretningen og virksomhedens strategi, så er det fælles for de seks virksomheder, i dag, at organisationen og dens arbejdsprocesser er en del af strategien.

Det lykkes fint for forfatterne i flere tilfælde med hold i virkeligheden fra de seks cases, at underbygge deres argumenter om innovative organisationsstrukturer som aktivt bidrager til virksomhedernes bundlinje.

Hos bl.a. LEGO, Coloplast og NKT Flexible ændres interne og meget beskyttede designprocesser sig til at motivere og aktivt inkludere kunderne og partnere til at medudvikle og designe produkter.

Det komplementerer interne ressourcer og arbejdsprocesser og styrker dermed konkurrenceevnen i forhold til andre lukkede innovationsprocesser.

Åben innovation er ikke nyt i f.eks. IT branchen. Men for produktvirksomheder med IPR og patent udfordringer, så er det skelsættende og innovativt.

For særligt Chr. Hansen og Vestas var fokus på målsætninger afgørende nyt. Helt konkret var det begge virksomheders overbevisning at klar kommunikation for koncernen økonomiske målsætninger og veldefinerede opfølgningsprocesser ville arbejde positivt for en fælles kultur og forståelse for virksomhedens retning.

Det skulle ikke kun være produktchefer men hele koncernen som ved rytmiske iterative processer kom helt ind i 'maskinrummet'. Det var klart for begge, at de kun kunne lykkes med projektet, hvis også der simultant var stærkt fokus på de ansatte gennem prioriteret HR ledelse og dermed også kultur.

Bogens implicitte konklusion er, at forankringen til forandring ligger hos den administrerende direktør og denne persons evne til at kommunikere nødvendigheden for forandring.

Kultur – bagstræberisk eller katalysator?

Det er ikke nemt at ændre strategi, struktur, arbejdsmetoder, ledelse og forventninger til de ansatte. Det medfører usikkerhed, ændret selvopfattelse og en naturlig menneskelig reaktion – modstand til forandring. Alle seks virksomheder er globale med ansatte i en række lande.

Det er stolte virksomheder. For de fleste er der også tale om virksomheder med en global markedsposition. Dertil har de alle mange tusinde ansatte. Forandring hos så store koncerner rimer på kompleksitet og krav til tålmodighed.

Hos LEGO arbejdede man bevidst med at ændre organisationen i overkommelige bider. Hos Vestas var der mere tale om en abrupt forandring med strategien "Viljen til at vinde" (red.). Det er to radikalt forskellige tilgange til forandring med hver deres begrundelse.

Der vil i alle tilfælde altid være tale om en kulturrejse for hele virksomheden. Alle cases peger også i retning af kultur som en af de vigtigste faktorer, når der skal influeres på værdier og meninger omkring de nye tiltag.

Kultur kan i mange tilfælde begrænse udviklingen eller helt sætte en kæp i hjulet for succes. Derfor er bogens klare anbefaling også at have fokus på dygtig kommunikation til at ændre på indarvet kulturmønstre i virksomheder.

Hvis det lykkedes at omvende en kultur og dermed den mulige modstand blandt flere grupperinger i virksomhederne, så kan en kulturrejse agere katalysator for vækst og nye muligheder og dermed blive en rendyrket konkurrencefordel i forhold til markedets øvrige deltagere.

Darwin og hans vise ord

Bogens omdrejningspunkt er forandring af organisationer og disse som komparative fordele i en stærkt konkurrencepræget og globaliseret verden. Darwinisme er et kardinalpunkt for forfatterne og definitionen af Charles Darwin åbner også for deres konkluderende bemærkninger.

Darwins definition på "adaption to change" er i forfatternes kontekst ligedannet med "management innovation".

Definitionen går med andre ord på; at implementere nye ledelsesværktøjer, arbejdsprocesser og strukturelle forandringer som adskiller sig signifikant fra de nuværende normer. Det er ikke nødvendigvis de rigeste eller største, som vinder på den lange bane. Men derimod dem der ved innovative processer finder nye, smarte og effektive måder at organisere en virksomhed på, der vinder.

Der er tale om en god lærebog med indarbejdede spørgsmål til de seks spændende virksomhedscases.

De levende fortællinger med citater fra direktørerne supplerer rigtigt godt læserens muligheder for at sætte sig ind i den administrerende direktørs tankesæt og motivation for forandring og dermed bedre at kunne forstå motivationen til forandring.

Er din virksomhed forandringsvillig og innovativ? Motiverer din virksomhedsstruktur dig til at yde dit bedste hver dag? Måske du skulle læse bogen og bidrage proaktivt til at fremtidssikre din virksomhed?

Jes B. Christensen er Vice President i SE Big Blue med ansvar for internationale aktiviteter. Han er cand.polit. og CBA og tidligere direktør for fjernvarmeindustriens eksportråd, DBDH. Jes har de seneste ti år arbejdet med projektfinansiering af klimaprojekter og energiløsninger i udlandet. Han har desuden arbejdet for Udenrigsministeriet hjemme og i Washington, DC og New York, USA samt Beijing, Kina.

Anmelder Jes B. Christensen, Underdirektør for SE Big Blue International
Stjerner: 4 af 6
Titel: Innovating Organization and Management
Forfatter: Nicolai J. Foss
Forlag: Cambridge University Press
Antal sider: 260
ISBN: 9781107011052
Pris: 534 krKøb bogen
" Innovating Organization and Management " herLedelse


Andre læser dette lige nu


Børsen anbefalerForsiden lige nu


Siden 2015 er arbejderbanks indlån steget med 48,5 pct: "Vi kan ikke fortsætte ned ad den sti, vi er på vej ned ad nu"

Detroniseret ATP-chef får ansvar for 7000 milliarder i Blackrock

"Jeg undrer mig over at aktiemarkedet sætter ny all-time high - samtidig med vi har en ukontrolleret virus der spreder sig rundt i verden"

Finansdirektør forlader elektronikgigant: Jeg giver med glæde kaffen, hvis nogen kunne tænke sig en snak

Dansk betting-komet vokser massivt: Både omsætning og indtjening tordner op

Trump benåder og formilder straf til flere bag økonomisk kriminalitet

Københavns bilister får flere parkeringsbøder: Her er top 10 over vejene, der kaster flest bøder af sig

Arbejdernes Landsbank tjente over en halv mia kr i 2019: Forventer dårligere resultat end de sidste fem år i 2020