Svensk storbank får hvidvask-påbud af Finanstilsynet

378313_16_9_large_230.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
13. mar 2019 KL.16:04
Finanstilsynet har givet den danske filial af svenske SEB hvidvaskpåbud. Banken skal bl.a. skærpe sine procedurer, indhente supplerende oplysninger om kunder, som filialen vurderer er forbundet med en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

“Finanstilsynet vurderer, at filialens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at filialens udbudte produkter kan bruges til pengeoverførsler, samt at filialens kundeportefølje udelukkende består af distancekunder,” hedder det i en meddelelse fra tilsynet.

SEB Kort får fire forbud af Finanstilsynet, efter at tilsynsmyndigheden i marts 2018 var på besøg.

SEB Kort er den svenske storbank SEB's kortdivision, SEB Kort, som blandt andet står for udstedelsen af Eurocard-kreditkort i Danmark.

Selvom SEB Kort er et datterselskab af SEB-koncernen, der har hjemme i Sverige, kan tilsynet gennemføre hvidvask-inspektioner, fordi overholdelse af hvidvaskregler skal overvåges af lokale tilsynsmyndigheder.

“Filialen får et påbud om at sikre, at dens skærpede kundekendskabsprocedurer indebærer, at filialen indhenter supplerende oplysninger om kunder, som filialen vurderer er forbundet med en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering,” lyder et af Finanstilsynets påbud.

Ikke misbrugt til hvidvask

I SEB Kort påpeger direktør Lars Lorenzen, at Finanstilsynet ikke har fundet, at SEB Kort er blevet misbrugt til hvidvask, men at påbuddene udelukkende vedrører enkelt processer og kontroller.

“Vi har løbende og systematisk arbejdet med at styrke procedurer, systemer, overvågning, rapportering og træning af vores medarbejdere for at forhindre hvidvask af penge,” siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

“SEB Kort har et godt samarbejde med de involverede myndigheder på området, og vi har siden inspektionen i marts 2018 skærpet vores processer og kontroller med henblik på at imødekomme Finanstilsynets påbud,” lyder det fra Lars Lorenzen.

Finanstilsynet giver også et påbud om, at filialen skal vurdere, “hvornår det er relevant at afdække en forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed, idet Finanstilsynet konstaterede, at filialen ikke foretager en konkret vurdering heraf.”

Samtidig får filialen et påbud om at sikre, at transaktionsovervågningen er tilpasset filialens viden om den enkelte kunde, herunder kundens risikoprofil og forventede forretningsomfang, skriver Finanstilsynet.

Tilstrækkelige kontroller

“Endelig får filialen et påbud om at sikre, at der udføres tilstrækkelige kontroller i driftsenhederne af, om filialen overholder hvidvasklovens krav. Påbuddet er begrundet i, at filialens interne kontroller primært udføres af compliance og intern revision,” skriver Finanstilsynet. 

“I SEB ønsker vi at leve op til vores store samfundsansvar – og arbejder konstant med at udvikle og forbedre vores processer for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Det er afgørende for samfundet, for vores kunder og for os som selskab, at vi har et skarpt fokus på at forhindre, at vi bliver misbrugt til hvidvask af penge og terrorfinansiering,” siger Lars Lorenzen og oplyser, at SEB tager redegørelsen fra Finanstilsynet til efterretning.