Straarup: Tøv med krav til systemiske banker

Finans
Eksklusivt for kunder
09. feb 2012 KL.13:56
Danske Bank er sikker på at ende på listen over systemisk vigtige banker. Men regeringen bør afvente EU, før betingelserne fastsættes.

Den opfordring kom fra ordførende direktør Peter Straarup ved dagens præsentation af bankens årsregnskab. Erhvervsminister Ole Sohn har netop nedsat et udvalg, der skal komme med et udspil til efteråret, hvor de såkaldte SIFI-institutter skal udpeges.

Det er banker, der er for store til at gå ned, og som derfor skal sikres særlige muligheder, men også særlige krav. 

"Danske Bank bliver utvivlsomt en dansk SIFI. For os er det væsentligt, at kravene bliver ens på tværs af Europa og at der tages hensyn til selve indfasningen. Der er en risiko for at gå foran resten af Europa, så derfor opfordrer vi til, at man afventer et udspil fra EU," sagde Peter Straarup.

Udvalget blev nedsat i kølvandet på aftalen om Bankpakke 4 fra september 2011. Udvalget under ledelse af CBS-professor Michael Møller, skal komme med anbefalinger til de krav, danske SIFI'er skal leve op til, og hvad der kan gøres, hvis en af de systemiske banker kommer i problemer.

Danske Bank er nervøs for, at danske regler kan blive så meget anderledes end andre EU-landes, at det reelt går ud over konkurrencen mellem bankerne.

Lån hos ECB

Peter Straarup slog samtidig fast, at Danske Bank har styrket sin funding med hjælp fra Den Europæiske Centralbank, ECB, der i efteråret gav branchen fri adgang til likviditet med 3 års løbetid. Samlet har Danske Bank lånt 11 mia. kr. den vej rundt.

Derimod er der ingen planer om at bruge Nationalbankens låneordning, der fulgte i kølvandet på ECB, men hvor betingelserne åbenbart ikke er lige så gunstige. Bankernes lån i Nationalbanken skal ske med sikkerhed i bankernes gode lån.

"Det er en fornuftig ordning (fra Nationalbanken, red.). Men vi er foran med vores funding har ikke aktuelle planer om at benytte os af Nationalbankens muligheder," sagde Peter Straarup ved sin sidste regnskabsaflæggelse, før han går på pension i næste uge.

Nedskrivninger, "ja"

Efterfølgende blev han spurgt ind til Danske Banks nedskrivninger, der i 2011 var på 13,2 mia. kr. Spørgsmålet gik på, om de i 2012 ville blive lige så høje, eller måske en smule højere eller lavere?

”Ja,” lød det korte svar.

Hvor meget højere eller lavere?

”Det vil tiden vise.”

Hvad nu?

Også Peter Straarups fremtid blev et emne. Direkte adspurgt om man kommer til at støde på Straarup i andre sammenhænge, lød svaret:

”Om du møder mig i andre sammenhænge kommer an på, hvor du bevæger dig rundt. Men der er ikke bestemt noget på nuværende tidspunkt.”

Og så sluttede Peter Straarup med en tak til erhvervspressen:

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samværet gennem mange år. Det har været omskifteligt, men altid professionelt. Danmark har en dygtig erhvervspresse. Tak for samarbejdet og tak for dialogen.”

Staarup har sidste arbejdsdag den 15. februar. Derefter tager Eivind Kolding over.

Log ind og læs også "Jobbet har ædt mit liv”