Spar Lolland konkurs - overtages af Jyske Bank

250489_16_9_large_159.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
25. jan 2013 KL.19:55
Opdateret kl. 18.13 - Endnu en dansk bank kaster håndklædet i ringen. Sparekassen Lolland indgiver konkursbegæring mandag morgen, og Jyske Bank overtager forretningen.

Det sker efter Spar Lolland har måttet opgive at leve op til Finanstilsynets solvenskrav, meddeler de to banker til fondsbørsen.

"Finanstilsynets konklusioner bygger på en omfattende gennemgang af bankens kreditter. Konklusionerne har desværre været negative for Spar Lolland, og i det lys er jeg tilfreds med den aftale, vi har indgået med Jyske Bank. Med denne aftale overgår Spar Lolland til en stabil bank, der vil videreføre bankens lokale forankring," siger bestyrelsesformand i Spar Lolland, Hans Jacob Petersen.

Overtager alle kunder

Jyske Bank overtager alle aktiver og forpligtelser, bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital.

Overtagelsen omfatter alle 45.000 kunder i Spar Lollands afdelinger og 70.000 kunder i FinansNetbanken. Balancen er på 12,9 mia. kr. Udlån udgør 7,1 mia. kr., og indlån udgør 9,7 mia. kr.

Alle 300 medarbejdere i Spar Lolland fortsætter også deres ansættelse i Jyske Bank, og Spar Lollands filialer åbner som normalt mandag.

Alle indskydere og simple kreditorer er dækket ved overdragelsen, lyder det.

Yderligere nedskrivninger

Konkursen sker efter, Finanstilsynet har pålagt Spar Lolland at foretage yderligere nedskrivninger og samtidig har fastsat et forøget individuelt solvenskrav.

På baggrund af en undersøgelse, der blev sat i gang i november, har Finanstilsynet således påbudt Spar Lolland at foretage yderligere nedskrivninger med mindst 289 mio. kr., og fastsat et øget individuelt solvenskrav på 12,26 pct.

Det overstiger Spar Lollands faktiske solvens på 7,35 pct., efter at de krævede nedskrivninger er foretaget.

Umulig opgave

Banken har egentlig fået frist til søndag kl. 18.00, til at opfylde minimumsolvenskravet på 8 pct., og til 1. april
2013 til at opfylde det individuelle solvenskrav.

Men det er en umulig opgave, erkender Spar Lollands ledelse.

"Konsekvensen af påbuddet fra Finanstilsynet og kapitalsituationen er, at Spar Lollans ville miste sin banklicens og dermed måtte påregne at blive insolvent og tabe egenkapitalen. Derfor har en overdragelse været nødvendig," lyder det fra formand Hans Jacob Petersen.