Sampension nedbringer aktieporteføljes klimaaftryk med 20 pct: "Det er den mest effektive måde at arbejde med klima på"

396638_16_9_large_258.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
25. feb 2020 KL.19:00

Hos Sampension giver man nu sit bud på, hvordan man som institutionel investor skal tage del i klimakampen. Selskabet har gennemgået hele sin aktieportefølje for at finde ud af, hvor meget CO2 de enkelte investeringer udleder - og det tal skal falde.

En tilrettelse af porteføljen har betydet, at selskabet ultimo 2019 ifølge beregninger foretaget i samarbejde med ISS ESG har nedbragt porteføljens klimaaftryk med 20 pct. i forhold til året før.

Det er en del af selskabets nye klimastrategi, fortæller adm. direktør Hasse Jørgensen og viceinvesteringsdirektør Jepser Nørgaard til Børsen.

"Herefter har vi en målsætning om en nedbringelse af porteføljens carbon footprint år fra år.
Og så synes jeg, man med stolthed kan sige, at det er en effektiv påvirkning af den samlede klimaproblemstilling," siger Hasse Jørgensen.

Sampension har valgt at fokusere på den samlede aktieportefølje, når det kommer til at bidrage til den grønne omstilling, som alternativ til at investere i vindmøller, solceller og grønne obligationer.

"For os at se er det vigtige, at der sker nogle rent faktiske adfærdsmæssige ændringer derude. Og som institutionel investor er der for os ingen tvivl om, at det er den mest effektive måde at arbejde med klima på," siger Hasse Jørgensen og fortsætter:

"Vi gør det på denne måde ud fra betragtningen, at det er godt at lave grønne investeringer, hvilket Sampension også gør, men der er masser af kapital i denne verden, som er villig til at gå ind i den type investeringer, og derfor er det nok ikke der, vi gør den største forskel."

Datakvalitet fortsat ringe

Beregningen af CO2-aftrykket fra Sampensions aktieportefølje er lavet i samarbejde med selskabet ISS, der indhenter den offentliggjorte data på området. Flere virksomheder rapporterer på, hvad de udleder af CO2, og for de virksomheder, der ikke direkte rapporterer på det, har selskabet nogen gange selv et estimat, og eller bruger ISS et branchegennemsnit.

Flere brancher indberetter deres CO2-aftryk på tre områder. Det såkaldte scope 1 - den energi, man selv producerer, scope 2 - den energi, man køber udefra og scope 3 - alt det CO2, der kommer som følge af aktiviteter, der ikke er ejet eller kontrolleret af virksomheden selv, som f.eks. investeringer, flyrejser mv.

Ifølge flere CSR-eksperter, Børsen Pro tidligere har talt med er der mange virksomheder, der opgør deres scope 1 og 2. Det svære er scope 3.

Ifølge Sampension er det også i høj grad scope 1 og 2-tal, som er tilgængelige, og som beregningerne derfor er lavet på.

"Så kvaliteten af de underliggende tal - selvom der er ved at komme en hvis konsistens - er
ikke der, hvor vi kan lægge hovedet på blokken og sige, at det er 100 pct. korrekt tal," erkender viceinvesteringsdirektør Jesper Nørgaard.

"Men klimaforandringer har en vigtighed, og vi kan ikke tillade os at vente til, at datamaterialet er der. Nu er vi startet, og så tager vi nogle forbehold i forhold til kvaliteten. Og vi deler de forbehold med resten af branchen," tilføjer han.

Samtidigt mener han også, at den data, der nu er tilstede, giver et sammenligningsgrundlag, der derfor gør det muligt for Sampension at nedbringe CO2-aftrykket på porteføljen hvert år.

Må ikke gå på kompromis med afkastet

Hvad har I så konkret gjort med porteføljen for at nedbringe CO2-tallene?


"Vi har lagt nogle restriktioner på os selv. Vi har ikke bare villet sælge olieselskaber eller
forsyningsselskaber, og så købe bankaktier i stedet. Vi vil gerne være eksponeret nogenlunde ligesom verdensindekset er i øvrigt på sektorbasis. Så når vi har kunnet bringe det ned, har vi sektor for sektor valgt de bedste selskaber på de her parametre," siger viceinvesteringsdirektøren.

Hvordan sikrer I, at de selskaber I vælger, som er bedst på klimaet, også giver et godt afkast?

"Det er endnu en restriktion vi ligger. Vi skal ikke forringe afkastpotentialet," konstaterer Jesper Nørgaard, der påpeger, at de første 20 pct. nedbringelse af CO2-aftrykket derfor også er sket ved at fange de lavthængende frugter.

De næste 5-10 pct. bliver sværere at finde, hvis ikke selskabet potentielt skal gå på kompromis med afkastet.

"For fem år siden havde vi måske ikke givet os i kast med det her, uden at kende slutresultatet. Men det er klimaforandringer, vi taler om, så vi har vurderet, at vi er nødt til at gå i gang, og så må vi korrigere undervejs."

Det gælder både målsætninger og metoder. Derfor har Sampension heller ikke sat tal på, hvor meget CO2-aftrykket fra aktieporteføljen fremadrettet skal falde år for år.

"Vi skal nedbringe CO2-aftrykket under den forudsætning, at vi ikke forringer afkastet. Og det, ved vi, bliver rigtig svært. Så af den grund, har vi ikke sat specifikke procentsatser på målsætningerne. Men jeg mener stadigvæk, det er ambitiøst," siger viceinvesteringsdirektøren.