Overblik: Det ved vi om Danske Banks interne hvidvaskundersøgelse

369118_16_9_large_239.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
18. sep 2018 KL.19:00

Danske Bank har inviteret til pressemøde i Tivoli Congress Center onsdag kl. 10, hvor ”konklusioner på undersøgelserne vedrørende Estland vil blive præsenteret”.

Pressemødet forventes at vare til ca. kl. 11.45, oplyser banken.

Det er tale om en intern undersøgelse, hvor banken med hjælp fra flere konsulenthuse har undersøgt kunder og transaktioner i den estiske filial fra 2007 til 2015. I materialet indgår bl.a. 9 millioner mails og 7000 dokumenter.

”Det er en kompleks sag, og det er et meget omfattende materiale, der bliver gennemgået i form af dokumenter, præsentationer, millioner af e-mails og meget store mængder transaktionsdata,” skriver Danske Bank på sine hjemmesider.

To spor

Ifølge banken er der overordnet to spor i hvidvaskundersøgelserne:

”For det første en grundig gennemgang af kunder og transaktioner i Estland i perioden 2007-2015. Som en del af denne gennemgang vil omfanget af mistænkelige transaktioner blive afdækket, og eventuelle forhold, der ikke er blevet indrapporteret til myndighederne, vil blive det. Derudover afdækkes det, om der er medarbejdere i Estland, der enten aktivt eller på anden måde har medvirket til, at dette kunne finde sted,” skriver Danske Bank:

”For det andet en undersøgelse af, hvem der vidste hvad og hvornår både i Estland og på koncernniveau og af, om ledere eller medarbejdere i tilstrækkelig grad har levet op til deres ansvar.”

Får hjælp af eksperter

Ansvaret for at undersøge udenlandske kunder og transaktioner ligger hos den nye enhed, Compliance Incident Management Team, hvor Jens Madsen, tidligere chef for SØIK og PET, er chef.

Derudover er der flere rådgivere som bistår banken i arbejdet:

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle leder og fører tilsyn med undersøgelserne samt udarbejder rapporten om undersøgelserne.

Dataanalyse-softwarevirksomheden Palantir Technologies leverer en dataanalyse platform med det formål at analysere de oprindelige transaktionsdata og kundeoplysninger.

Konsulentfirmaerne PwC og EY, som assisterer med kriminalteknisk erfaring.

Vil ikke dele alt

Danske Bank skriver på sine hjemmesider, at bankens ”intention er at dele så mange oplysninger som muligt med offentligheden”.

”Men dels er der en række oplysninger, som vi af juridiske årsager er forhindrede i at offentliggøre – som eksempelvis hvem der har været kunder, og hvad vi evt. har indberettet til myndighederne – og dels er der tale om et kompliceret forløb, der har fundet sted over mange år.”

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, har sagt at, ”hvis undersøgelserne afdækker kritisable forhold i relation til medarbejderes eller lederes adfærd, som bør få konsekvenser, så vil det naturligvis ske”.

Advarsel i december 2013

Banken fik allerede i december 2013 et tip om, at noget var ”galt med porteføljen af udenlandske kunder i Estland”, men først i september sidste år blev der igangsat en grundig undersøgelse.

”Whistleblower-henvendelsen fra december 2013 blev startskuddet til en række undersøgelser og initiativer med henblik på at reducere risikoen og øge kontrollen i den estiske filial. Den pågældende portefølje blev igennem 2014 og 2015 lukket helt ned, og det primære fokus dengang var netop på at få lukket aktiviteterne ned,” skriver Danske Bank og tilføjer:

”Med den viden vi har i dag om omfanget af mistænkelige aktiviteter, står det klart, at vi skulle have gået endnu hårdere og hurtigere til værks. Blandt andet burde vi dengang have igangsat en grundig undersøgelse af de aktiviteter, der havde fundet sted i porteføljen.”