Negative renter til privatkunder blev kaldt “en prøveballon” i sommer: Her er de banker der nu har indført dem

393896_16_9_large_872.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
20. feb 2020 KL.13:39

Denne artikel blev første gang bragt 8. januar 2020. Den er opdateret 20. februar med nyheden om, at Danske Bank også indfører negative renter til privatkunder. Artiklen opdateres løbende.

Juli 2019 var varm, og det samme var debatten om negative renter. Kunne bankerne monstro finde på at kræve penge fra privatkunderne for at have penge stående i banken?

Direktøren for bankernes lobbyorganisation Finans Danmark, Ulrik Nødgaard, mente, at det ville være et stort skridt at tage. 

Men han påpegede samtidig, at det ville være naturligt, at det “også blev afspejlet i vilkårene for almindelige mennesker”, når nu renten i Nationalbanken var negativ.

Hvilket den i øvrigt stadig er.

Udmeldingen fra Ulrik Nødgaard blev af bankekspert Lars Krull beskrevet som “en prøveballon” overfor Finanswatch.

Men ballonen sprang ikke, og Jyske Bank indførte som de første negative renter til velhavende privatkunder. Siden fulgte en række banker, og senest er Danske Bank trådt ind på den sti.

Børsen giver dig her et overblik over hvilke banker, der har pålagt deres kunder negative renter.

Danske Bank

Landets største bank, Danske Bank, gjorde torsdag et af landets mindste pengeinstitutter, Folkesparekassen, kunsten efter og indførte negative renter til en lille del af sine privatkunder. Nemkontokunder med over 1,5 mio. kr. stående på kontoen skal betale 0,75 pct. i rente. 

For kunder, der ikke er nemkontokunder, går grænsen ved 750.000 kr.

Danske Bank forklarer rentesænkningen med det “usædvanligt lave renteniveau”: 

“Det er uholdbart i længden, og vi føler os nødsaget til at lade det usædvanlige renteniveau slå igennem på meget store indeståender. Rentesænkningen omfatter under én procent af vores privatkunder,” forklarede Thomas Mitchell, Danske Banks chef for privatkunder i Danmark i en meddelelse.

Folkesparekassen

Ifølge Finanswatch har et af landets mindste pengeinstitutter i februar indført negative renter til privatkunder.

“Fra og med den 1. april 2020 indfører Folkesparekassen negativ rentebetaling på -0,75 % p.a. på indlån over 250.000 kr. til private formål. Det gælder såvel indlånskonti samt indestående på private kassekreditter,” fremgår det af en meddelelse på Folkesparekassens hjemmeside. 

Renten vil være negative, så længe inskudsbevisrenten i Nationalbanken er negativ, lyder det endvidere.
Er man garant i sparekassen for mere end 20.000 kr. bliver man dog friholdt negative renter. 

Middelfart Sparekasse

Den fynske bank begyndte i slut januar 2020 at opkræve negative renter fra privatkunderne. Skridtet bliver af Martin Baltser kaldet for historisk “helt uhørt.”

“Det hele er vendt på hovedet. Du kan få penge for at låne penge, og du kan komme til at betale for at have penge på din bankkonto,” siger Martin Baltser, adm. direktør Middelfart Sparekasse på bankens hjemmeside.

Privatkunder skal betale en minusrente på samlede beløb over 500.000 kr. på indlånskonti. Pengene kan altså godt være på flere forskellige konti. Samme vilkår gælder for pensionsopsparinger over 25.000 kr. 
Men har man ikke sin Nemkonto i banken, skal man betale minusrente for beløb over 50.000 kr. 

Jutlander Bank

I slutningen af januar 2020 fulgte Jutlander Bank trop med de negative renter på privatindlån. På bankens hjemmeside kunne man læse:

“Det virker helt forkert, at det skal koste penge at have penge stående i banken (...) Men sådan er det blevet.”

Hvis man er Nemkonto-kunde i banken, kan du have 750.000 kr. stående, før du skal betale negative renter. Hvis du ikke har din Nemkonto i banken, skal du betale 0,75 pct. i rente af alt indestående. Disse ændringer træder i kraft 1. april.

På pensionskonti gælder det for alle kunder, at de først 25.000 kr. er gratis at have stående, alt derover skal der betales 0,75 pct. i rente på. Ændringerne på pensionskonti træder i kraft 1. marts.

Lån & Spar

Samme dag som Jutlander Bank meldte også Lån & Spar sig på banen med negative renter til sine privatkunders indlån.

Kunderne kan have op til 750.000 kr. stående uden at betale for det, hvis de har en LSB privatkonto, hvis de har en studiekonto, hvis de er Nemkonto-kunder eller hvis de er under 18 år. Derefter lyder renten på minus 0,75 pct. Hvis man ikke er Nemkonto-kunde, skal man betale fra første krone, lyder det.

På børneopsparinger opkræves der ikke negative renter, og på pensionskonti gælder det, at man skal betale 0,75 pct. i rente på alt over 50.000 kr.

Ændringerne træder i kraft 1. april 2020.

Salling Bank

Dagen efter, at Vestjysk Bank i midten af januar havde fortalt, at man indfører negative renter til privatkunder, gjorde Salling Bank den kunsten efter. Ifølge Finanswatch kræver Salling Bank 0,75 pct. i rente fra kunder for beløb over 250.000 kr., hvis man er nemkontokunde i banken fra første april. Er man ikke det, skal man betale for 0,75 pct. for det fulde beløb fra dags dato.

Vestjysk Bank

I midten af januar pålagde den Lemvig-baserede bank, Vestjysk Bank, minusrenter til sine privatkunder. Her er modellen, at hvis man er nemkontokunde, skal man betale 0,75 pct. i minusrente til banken for beløb over 500.000 kr. på indlånskonto. Samtidig betales der negative rente på aktie- og pensionskonto på beløb over 10.000 kr., som ikke er investeret. 

Hvis man ikke er nemkontokunde i Vestjysk Bank, skal man betale for minusrente for alle beløb, man har i banken. 

Jan Ulsø Madsen, der er direktør i banken, forklarede i en pressemeddelelse, at det tidligere har været “barnelærdom”, at man fik som kunde fik en rente af sine penge af banken, for at den kunne låne dem i en periode:

“Med de seneste års udvikling i renteniveauet er denne lærdom blevet vendt på hovedet, og vi har alle været vidne til et paradigmeskift. Som almindelige forbrugere har vi nydt godt af de lave renter i forhold til at låne penge, konvertere boliglån med videre. Men det lave renteniveau har også en bagside, nemlig at “prisen” på indlån nu er så lav, at negative indlånsrenter er en realitet,” sagde adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen i en pressemeddelelse.

De negative renter træder i kraft i løbet af februar og marts. 

Nykredit: 

Nykredit startede året med at indføre negative renter til privatkunder. Fra første marts skal der betales en minusrente på 0,75 pct. af beløb over 750.000 kr. Samtidig skal kunder med en pensionskonto betale den samme negative rente på beløb over 50.000 kr.

“De lave renter i hele Europa betyder også, at vi som bank siden 2016 har betalt negativ rente af de penge, vi har stående i Nationalbanken. Da lavrentemiljøet ser ud til at fortsætte nogle år endnu, indfører vi nu negative renter for kunder, der har mange penge stående på kontoen,” lød det bankdirektør fra Henrik Rasmussen, der også fortalte, at markedet har bevæget sig.

Banknordik:

I en selskabsmeddelelse i december kunne Banknordik med det færøske hovedkvarter meddele, at banken ligesom nu flere andre banker i Danmark ville opkræve betaling for, at deres privatkunder har store summer stående på indlånskonti.

Banken sænkede ligesom Merkur Andelskasse og Sparekassen Sjælland-Fyn den ellers uskrevne grænse på 750.000 kr. For Banknordiks privatkunder gjaldt det altså, at de skal betale negativ rente på indlån over 500.000 kr.

Rentesatsen lyder som for de andre ligeledes på minus 0,75 pct., og tiltagene træder i kraft i marts 2020.

Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn fulgte i november trop, men med en vigtig undtagelse. Det er kun kunder, der ikke har alle sine bankforretninger i regionalbanken, de såkaldte nemkontokunder, der bliver pålagt den negative rente på 0,75 pct. Til gengæld rammer den alle beløb uanset størrelse, de har stående i banken, skriver banken på sin hjemmeside.

Samtidig skal der betales med 0,75 pct. lige meget, hvor mange penge man har stående på sin pensionskonto medmindre, den er under udbetaling eller placeret i f.eks. aktier. Det trådte i kraft ved årsskiftet.

Nordea

I månederne hvor flere og flere banker meldte sig på banen med negative renter til deres privatkunder, blev der også talt i krogene om, hvornår landets største banker Danske Bank og Nordea mon ville melde sig ind i klubben.

Nordens største bank tog 21. november skridtet. Banken kunne oplyse, at de danske privatkunder pr. 1. februar 2020 skal betale 0,75 pct. i rente på deres indlån over 750.000 kr., uanset om det er fordelt på flere konti.

Den nye rentesats gælder for alle typer indlånskonti med undtagelse af konti, der oprettes midlertidigt i forbindelse med boligkøb, børneopsparinger, børnebørnskonti og pensionskonti.

Merkur Andelskasse

I begyndelsen af november meldte en mindre spiller i den danske banksektor Merkur Andelskasse sig in i gruppen af banker, der har negative renter på privatindlån. I en meddelelse fra banken lød det:

“Kombinationen af negativ rente i Nationalbanken og et stort indlån i Merkur gør, at vi er nødt til at gentænke, hvordan vi driver bæredygtig bankvirksomhed og sikrer, at jeres penge gør bedst mulig gavn.”

Pr. 1. januar 2020 betaler privatkunderne derfor en negativ rente på 0,75 pct. på alt indestående over 250.000 kr. Den lille andelskasse sænkede derfor også den ellers nu velkendte grænse for, hvornår kunderne skulle betale for at have pengene stående i banken. Banken oplyste den gang, at pensionskonti og andre særlige indlånsformer er ikke omfattet af de nye rentesatser.

Alm. Brand

Den daværende adm. direktør Søren Boe Mortensen havde allerede i august annonceret, at negative renter kunne komme på tale for bankens kunder, hvis blot nogle af konkurrenterne meldte sig på banen først.

“Jeg går ikke forrest med dette, men der skal ikke være nogen tvivl, om at hvis der er nogen, der går i markedet med dette her, så vil jeg også være der,” sagde han dengang til Børsen.

Og historien viste, at der var flere, der gik i markedet.

Den sidste dag i oktober fortalte daværende bestyrelsesformand i Alm. Brand, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Ritzau Finans, at kunderne pr. 1. januar 2020 skulle betale negative renter på beløbet over 750.000 kr. på deres indlånskonti. Rentesatsen lyder på minus 0,75 pct.

Spar Nord

I Aalborg traf Spar Nord beslutningen i oktober 2019. De kører med den samme model, hvor renten på 0,75 pct. skal betales af privatkunder for beløb over 750.000 kr. Her skal der desuden betales 0,75 pct. i negativ rente på pensionskonti, hvor der står over 25.000 kr.

“Vi gør det, fordi det selvfølgelig giver et bidrag til vores indtjening, men vi bliver også nødt til at forholde os til, at hvis kunderne begynder at sælge deres værdipapirer og sætte deres penge ind i banken til en nulrente, bliver det bare en større omkostning for os,” sagde bankdirektør Lars Møller i oktober.

De negative renter trådte i kraft 1. januar 2020.

Ringkjøbing Landbobank

I oktober meldte Ringkjøbing Landbobank sig i rækken af banker, der opkræver penge fra de velhavende kunder, der vælger at have formuen stående i banken.

I forbindelse med bankens tredje kvartalsregnskab oplyste banken, at kunder med mere end 2 mio. kr. stående på indlånskontoen fra 1. januar 2020, ville blive opkrævet en rente på minus 0,75 pct.
Banken meddelte ligeledes, at der ville blive lagt en negativ rente på kontantindeståender på pensionskonti – ligeledes på minus 0,75 pct.

Sydbank

Aabenraa-baserede Sydbank fulgte lige i hælene af konkurrenten, da Jyske Bank meldte om negative renter til privatkunderne.

“Vi lever i en tid med store forandringer, også når det gælder økonomien. Usikkerheden er blevet større, og det smitter af på rentemiljøet, der er blevet yderligere forværret, derfor indfører vi negative renter på privatkunders anfordringsindlån over 7,5 mio. kr.," skrev Sydbank i sit halvårsregnskab en af de sidste dage i august sidste år.

Adm. direktør Karen Frøsig kunne ikke garantere, at grænsen ikke blev rykket længere ned. Der gik da også kun små to måneder, før Sydbanks privatkunder fik beskeden, at de skulle betale minus 0,75 pct. i rente på alt indlån over 750.000 kr.

Senere på året præciserede Sydbank sin rentepolitik. Og 6. januar trådte følgende i kraft for bankens privatkunder:

Kunder, der ikke er Nemkonto-kunder, kan have op til 50.000 kr. stående på hver af deres indlånskonti uden at betale negative renter. Hvis man er Nemkonto-kunde, kan man derudover have op til 750.000 kr. stående på en enkelt af sine indlånskonti uden at betale negativ rente.

Har man flere penge stående derudover, skal man betale en negativ rentesats på minus 0,75 pct. på det overskydende beløb.

På kundernes pensionskonti gælder det, at de kan have op til 50.000 kr. stående, mens de indbetaler til pensionen. Har man flere penge stående, lyder renten på minus 0,75 pct. for det beløb, der overskrider grænsen.

Jyske Bank

Selvom ordførende direktør Anders Dam havde svoret at ikke være den første ud af starthullerne, så blev Jyske Bank ikke desto mindre den første bank til at indføre negative renter til sine velhavende privatkunder.

I slutningen af august kunne banken i forbindelse med sit halvårsregnskab for 2019 meddele, at kunderne kunne se frem til at skulle betale en rente på minus 0,6 pct. på alt indlån over 7,5 mio. kr. Medmindre de individuelt aftalte andet med banken.

At grænsen for, hvornår kunderne skulle betale negative renter, ville falde, var Anders Dam allerede den gang opmærksom på. Han ville ikke udstede en garanti for, at grænsen ville blive sænket.

“Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt, men jeg tør ikke love det,” sagde han til Børsen Pro i slutningen af august.

Det blev nødvendigt.

En måned senere lød meldingen, at Jyske Bank pr. 1. december 2019 ville sænke renten på sit erhvervsindlån til minus 0,75 pct. og indfører negative renter på privat indlån over 750.000 kr. Rentesatsen lød ligeledes på minus 0,75 pct.

I den forbindelse spurgte værten på Jyske Banks egen tv-kanal ligeledes til, om grænsen for, hvornår der ville blive opkrævet negative renter, kunne komme endnu længere ned. Her svarede Anders Dam:

“Det tør jeg ikke sige for nærværende. Det eneste jeg kan sige, det er, at jeg håber ikke, vi kommer længere ned. Men jeg kan ikke love, at det ikke sker.”

Jyske Bank har hidtil været frontløber, og de danske privatkunder må tøjle eventuel utålmodighed og vente at se, om Jyske Bank igen tager førertrøjen og sænker grænsen for de negative renter yderligere.

Den svenske storbank SEB oplyste også i august, at den allerede havde opkrævet negative renter fra nogle privatkunder i Danmark.