Lån & Spar får tilsynsprygl: Diskriminerer udlændinge

314739_16_9_large_975.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
16. nov 2015 KL.16:48
Lån & Spar Bank har skrappere krav, når kunder vil låne, hvis de ikke er danske statsborgere. Det fremgår af en redegørelse fra Finanstilsynet, der kræver den diskriminerende praksis stoppet.

Sagen er opstået på baggrund af en henvendelse til Finanstilsynet fra en Lån & Spar-kunde, der fik afslag på at låne til køb af sommerhus, fordi kunden ikke kunne stille med de 20 pct. i udbetaling, som banken kræver af udlændinge.

Det fik Finanstilsynet til at kræve en redegørelse fra banken, hvoraf det fremgår, at kravet om 20 pct. i udbetaling ved boliglån kun gælder kunder, der ikke er danske statsborgere.

"Banken oplyser i redegørelsen, at det skærpede krav til personer med udenlandsk statsborgerskab skyldes, at banken vurderer, at der er en forøget kreditrisiko ved boligfinansiering til denne kundegruppe," skriver Finanstilsynet og tilføjer:

"Denne vurdering beror på, at banken tidligere har oplevet en række tab på kunder med udenlandsk statsborgerskab, som har taget bopæl i deres hjemland, før gælden til banken er betalt. Banken ønsker at minimere sin eksponering for tab på sådanne engagementer.

Borgere i Sverige og Norge har dog særlig mulighed for dispensation, fremgår det af bankens forretningsgange.

Tilsyn: Ikke loyal og redelig adfærd

Men den går ikke, mener Finanstilsynet, der påpeger, at banken ikke må afvise lån ud fra nationalitet alene, men skal tage udgangspunkt i saglige forhold.

"Det er Finanstilsynets vurdering, at en praksis som forskelsbehandler kunder alene på bagrund af nationalitet, og uden hensyn til om kundens nationalitet i den konkrete situation udgør en reel forøget kreditrisiko, ikke er foreneligt med kravet om loyal og redelig adfærd i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder," skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Banken får derfor et påbud om at ændre sin forretningsgang.

Retter ind efter afgørelse

Lån & Spar Bank oplyser over for Finans, at banken retter ind efter Finanstilsynets afgørelse, men afviser, at der har været tale om klar forskelsbehandling.

"Det syntes jeg ikke. Når vi stiller lidt større krav, når man kommer et sted fra, så er det fordi det har været vanskeligt for os at hente penge hjem tidligere. Men det er klart, det har været lidt mere vanskeligt for dem at få lån hos os," siger adm. direktør, John Christiansen, til mediet.