Kreditvurderingskæmpe: Krav til samfundsansvar påvirker banker negativt - Danske Bank er en af de mest tyngede i Europa

396020_16_9_large_76.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
13. feb 2020 KL.17:34

Miljø-, samfund- og ledelsesmæssige forhold - også kaldet ESG-forhold (Environmental, Social and Governance), bliver i stigende grad inkorporeret i virksomheders forretningsstrategi, og mange store selskaber offentliggør nu ESG-rapporter ved siden af deres årsregnskaber.

Også i den finansielle sektor vinder ESG-arbejdet frem, og verdens største kreditvurderingsbureau, Standard & Poor's (S&P), bruger aktivt forholdene til at vurdere kreditkvaliteten i verdens banker.

Og den udvikling har taget fart den seneste tid, fortæller S&P.

"Det er uden tvivl governance (ledelsesmæssige forhold), der har størst betydning for europæiske bankers kreditkvalitet indtil videre. Det er egentlig et forhold, der har haft betydning for bankerne i mange år, men med fokusset på ESG som helhed, får vi en bedre mulighed for at kategorisere og vurdere de her forhold særskilt," siger tilknyttet chef for finansielle institutioner i S&P Stockholm, Pierre-Brice Hellsing til Børsen.

"Vi ser, at de miljømæssige og samfundsmæssige forhold begynder at betyde mere for bankernes kreditkvalitet, selv om det sjældent er dem, der påvirker kvaliteten direkte. Særligt ikke i Europa endnu," tilføjer han.

Effekten er mere negativ end positiv

I undersøgelsen finder S&P frem til, at 14 pct. af de største europæiske banker bliver påvirket direkte af ESG-forhold på kreditkvaliteten.

Desværre er der flere eksempler på svigt i ESG-forhold, der trækker bankernes kreditkvalitet ned, end succeshistorier på området.

Det skyldes delvist, at både politikere, investorer og medier har høje krav til bankernes arbejde på området. Og da det tit er arbejde, der forbedres langsomt over flere år, skiller de store skuffelser på området sig mere ud end de langsomme forbedringer, lyder det fra S&P.

"Der er ikke nogle særlige fællestræk for de banker, der bliver påvirket negativt af ESG-forholdene. Det er ofte enkeltstående eksempler, hvor bankerne har ageret på en måde, der ikke lever op til forventningerne," siger Pierre-Brice Hellsing.

Danske Bank i langvarige problemer

Et eksempel på en bank, der i høj grad bliver påvirket negativt af ledelsesmæssige forhold, er landets største af slagsen, Danske Bank.

I kølvandet på en af historiens mest omfattende sager om hvidvask, har Danske Bank været igennem en række turbulente år, der både har budt på afvikling af forretningsben i Baltikum, hensættelser til milliardbøder og udskiftninger i bankens topledelse.

Derudover kommer sagen om Flexinvest Fri-produktet, hvor Danske Bank er sigtet af bagmandspolitiet for at vildlede kunder om investeringsforeningen. 

De ledelsesmæssige forhold tynger altså Danske Banks kreditkvalitet væsentligt mere, end det ses hos andre selskaber i Danmark, fortæller S&P.

Og selv om Danske Bank går længder for at rette op på skaderne, er det stadig uvist, hvor stor effekt, det får for bankens drift i fremtiden, lyder det fra kreditvurderingsbureauet.

"Danske Bank har siden 2015 firdoblet antallet af medarbejdere, der skal forhindre finansiel kriminalitet, men det er stadig for tidligt at vurdere effektiviteten af deres handlinger," skriver Pierre-Brice Hellsing om Danske Bank i S&P's rapport.

Til Børsen Pro Finans fortæller Pierre-Brice Hellsing, til gengæld, at S&P har øjnene rettet mod, hvad det forbedrende arbejde på langt sigt kan komme til at betyde for bankens kreditvurdering.

"Danske Banks udvikling er positiv, men vi bliver nødt til at se ægte eksempler på, at kontrollen faktisk er blevet bedre. I vores vurdering skriver vi, at vi kan forbedre Danske Banks kreditvurdering, hvis vi ser, at kontrollen bliver forbedret, og hvis der kommer mere klarhed over det forventede resultat af efterforskningen af Danske Bank fra USA, hvor banken risikerer bødestraf," fortæller Pierre-Brice Hellsing.

Klimaforandringer rykker nærmere

Ser man længere væk end de europæiske banker, begynder de miljømæssige og sociale forhold også i højere grad at påvirke bankers kreditkvalitet.

"Det er stadig lidt for tidligt til, at de miljømæssige forhold påvirker bankers kreditkvalitet i Europa. Men vi ser det helt konkret i andre verdensdele," fortæller Pierre-Brice Hellsing, og henviser til, at S&P bl.a. har nedgraderet en Sydamerikansk banks kreditvurdering.

Det er den peruvianske bank Banco Agropecuario S.A, der i 2017 fik nedgraderet sin kreditvurdering, fordi bankens lån, der ikke blev tilbagebetalt, eksploderede til 8,9 pct. som følge af klimaforandringer i landet.

En stor del af bankens lånebog var eksponeret mod landbruget, der blev direkte påvirket af klimaforandringer i regionen.

"Jeg tror, vi kommer til at se lignende tilfælde i Europa, hvor miljømæssige forhold får konsekvenser for kreditvurderinger. Der kommer til at være forhold som CO2-regulering f.eks., der kan få indflydelse på bankers kreditkvalitet," fortæller Pierre-Brice Hellsing.

Han ser til gengæld også, at bankerne selv begynder at være mere varsomme med at vurdere deres aktiver.

"Vi ser, at banker i højere grad vurderer faren for f.eks. oversvømmelser, når de giver boliglån. Men det er igen noget, der kommer til at udvikle sig de næste år," fortæller Pierre-Brice Hellsing.

Han tilføjer, at det er ganske nyligt, frygten for f.eks. oversvømmelser er begyndt at materialisere sig så konkret, når nogle banker vurderer deres aktivers kvalitet og risiko.