Karsten Dybvad skal have 1,2 mio kr i lønhop som Danske Bank-formand

396484_16_9_large_683.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
21. feb 2020 KL.13:59

Formanden for Danske Bank, Karsten Dybvad skal have mere i løn. Faktisk næsten 1,2 mio. kr. ekstra, hvilket svarer til en samlet lønstigning på 47 pct.

Det fremgår af bankens indkaldelse til generalforsamlingen 17. marts. 

I 2019 lød Karsten Dybvads samlede løn på 2.573.000 kr., og bestyrelsen har til generalforsamlingen foreslået, at Karsten Dybvads samlede løn stiger til 3.795.000 kr. 

Lønstigningen kommer på baggrund af, at både hans basishonorar som bestyrelsesformand stiger, men også honoraret for at være medlem eller formand af diverse udvalgene.

Karsten Dybvad har udover sin formandspost for bestyrelsen også formandsposten i Aflønningsudvalget og Conduct & Compliance-udvalget. Derudover er han medlem af Nomineringsudvalget og Risikoudvalget.

Dybvads lønstigning betyder også, at han kommer til at tjene mere end bankens tidligere formand Ole Andersen.

Den stigende løn foreslås ifølge banken som følge af øgede krav og forventninger fra både tilsynsmyndigheder og øvrige interessenter, bestyrelsesmedlemmernes øgede tidsforbrug på Danske Banks virksomhed, både under og mellem møder, loftet over hvor mange bestyrelsesposter de enkelte bestyrelsesmedlemmer må have, og endeligt for at sikre, at Danske Bank fortsat vil være i stand til at tiltrække kvalificerede kandidater.