Jyske Bank tjente 2,4 mia kr i 2019: Forventer højst at tjene 2,2 mia kr i år

396632_16_9_large_815.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
25. feb 2020 KL. 8:16

Opdateret 8.57 Jyske Bank kom ud af 2019 med et resultat efter skat på 2,44 mia. kr. 

Det viser regnskabet, der er offentliggjort tirsdag morgen. 

I år forventer banken at generere et overskud på mellem 1,8 og 2,2 mia. kr. 

Året præget af negative renter

Ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, var den første herhjemme, der indførte negative renter til privatkunderne. Kort før offentliggørelsen af regnskabet for 2019 sendte banken en separat meddelelse ud, om at kunder med mere end 250.000 kr. på kontoen skal betale en negativ rente. 

I forbindelse med regnskabet fortæller banken, at det lave renteniveau har betydet, at bankens renteindtægter er faldet med 650 mio. kr. til trods for, at der har været en stigning i udlånet.

“De hidtidige erfaringer med rådgivning af vore privatkunder, som berøres af negative renter, er positive. Rådgivningen viser kunderne en eller flere måder til at undgå at blive berørt af de negative renter. Det forventes fortsat at gøre sig gældende, selvom grænsen for friholdelse af negative renter sænkes,” siger Anders Dam i regnskabet.

I 2019 faldt nettorenteindtægterne til 5,152 mia. kr. mod 5,505 mia. kr. i 2018.

Højere indtjening

Samlet set steg bankens indtægter dog til 8,060 mia. kr. fra 7,999 mia. året før. Det skyldes i høj grad, at banken kan nyde godt at positive kursreguleringer på 342 mio. kr. Året før var den post negativ med 23 mio. kr.

“Kursreguleringer var positivt påvirkede af stigende aktiekurser og en indsnævring af kreditspænd på danske realkreditobligationer i primært 1. kvt. 2019. Modsat påvirkede faldende lange markedsrenter og en fladere rentekurve negativt i perioden,” skriver banken.
Også på posten for gebyr- og provisionsindtægter går banken frem til 2,311 mia. kr. fra 1,973 mia. kr. året før.

“Fremgangen kunne s��rligt henføres til høj konverteringsaktivitet for realkreditudlån og afkastafhængige honorarer på investeringsaktiviteter som følge af en gunstig udvikling på de finansielle markeder,” skriver banken.

Og højere omkostninger

Det er dog ikke kun indtægterne, der er steget. Det samme er omkostningerne. Her er der dog tale om hændelser af engangskarakter, skriver banken i regnskabet

Koncernen har løbende fokus på omkostningerne og præsterede i 2019 en stort set flad underliggende omkostningsudvikling. Ambitionen er fortsat at holde de underliggende omkostninger i ave i 2020,” lyder det i regnskabet.

I alt havde Jyske Bank omkostninger for 5,029 mia. kr mod 4,896 kr. året før. Dermed spiser omkostningerne 62,4 pct. af indtægterne. Det er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før.

Udlånet steg med 1 pct

Banken øgede det samlede udlån til 485,9 mia. kr fra 462,8 mia. kr. Det er dog realkreditudlånet, der sikrer en vækst der, da det samlede bankudlån er faldet med 8,5 mia. kr. 

"Udviklingen skyldes en stigning i udlån til leasingaktiviteter, der blev mere end opvejet af et fald i udlån til bankaktiviteter, herunder overflytning af nye boligudlån til realkreditudlån. Udviklingen under bankaktiviteter kan henføres til en bredt baseret tilbagegang for bankudlån til privat og erhvervskunder," skriver banken, der samtidig vurderer, at efterspørgslen på lån på sektorniveau er aftagende.

Opjusterede i januar

Jyske Bank opjusterede forventningerne til årets resultat efter skat til 2,4 mia. kr. i januar. Opjusteringen kom dog, efter at banken efter tredje kvartal havde skruet ned for forventningerne til et resultat på 2 mia. kr.

I 2018 landede banken et resultat efter skat på 2,5 mia. kr.
Banken skriver i meddelelsen, at den ønsker at forlænge det nuværende aktietilbagekøbsprogram til 31. juli i år, mens det samtidig skal hæves med 500 mio. kr. 
“Som følge af tilbagekøb af egne aktier i de senere år, og en forventet fortsættelse af den linje i de kommende år, vil resultat pr. aktie være et relevant mål for aktionærernes afkast,” lyder det i meddelelsen.

Sløjfede udbytte

Jyske Bank forhøjede ved samme lejlighed sit aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. til 1 mia. kr. Programmet blev i den anledning forlænget til 31. marts 2020. Bestyrelsen indstillede i den forbindelse til generalforsamlingen, at der udbetales 0 kr. i ordinært udbytte for regnskabsåret 2019.

Det seneste år er værdien af bankens aktie steget med 6,6 pct. Blandt de analytikere, der følger aktien, har én anbefalet “køb” af aktien, mens otte anbefaler “at holde”. Ingen af de ni analytikere anbefaler at sælge.

Aktie: Jyske Bank