Jyske Bank-aktie danser på stedet efter rentenyhed og større rokade

386304_16_9_large_887.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
20. aug 2019 KL.10:12

Jyske Bank med topchef Anders Dam i spidsen har besluttet sig for, at bankens velhavende privatkunder nu vil blive mødt med negative renter.

Sådan lød meldingen i Silkeborg-bankens regnskab for første halvår, der også bød på en markant tilbagegang på bundlinjen. 

Alt i alt kvitterer investorerne ved at sende aktien ned med 0,38 pct. efter markedets åbning.
 
"Der er plusser og minusser i regnskabet. Kerneposterne overrasker positivt, nettorenteindtægterne og gebyrindtægterne er bedre end ventet, bl.a. drevet af denne her konverteringsbølge. Det vidste vi godt, men der er lidt mere medvinde end vi havde regnet med. Omkostningerne er til gengæld lidt højere, og så er der pres på meget volatile poster som f.eks. kursreguleringer, som presser nettoresultatet under det forventede. Jeg forventer, at markedet reagerer neutralt," lød det fra Sydbank-analytiker Mikkel Emil Jensen forud for markedets åbning. 

Jyske Banks erhvervskunder bliver allerede mødt med negative renter, men nu kommer det altså også til at gælde for bankens velhavende privatkunder. 

"Da Jyske Bank har et markant og stigende indlånsoverskud på privatkunder og dermed store udgifter hertil, indfører Jyske Bank et maksimum på 7,5 mio. kr. på privatkunders anfordringsindlån til en rente på 0 pct. Forrentningen af indlån herudover aftales individuelt med banken. Indgås der ikke en aftale, er rentesatsen minus 0,6 pct. årligt," oplyser ordførende direktør Anders Dam i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

Det viste i øvrigt en bundlinje, der faldt med 22 pct. til 1,1 mia. kr. fra 1,4 mia. kr.

Indtægterne holdt sig uændrede, mens omkostningerne i første halvår steg med 5 pct. til godt 2,5 mia. kr.

Nedskrivningerne, der sidste år lød på 335 mio. kr., blev vendt til en nettotilbageførsel på 7 mio. kr.

Til gengæld endte beholdningsresultatet, der ellers generelt har været positivt for danske banker og realkreditinstitutter, på minus 61 mio. kr. mod et plus på 536 mio. kr. i første halvår 2018.

Samtidig med regnskabet har Jyske Bank besluttet at gennemføre en større ledelsesrokade.  

"Baggrunden er behovet for at løse en række governancemæssige problemstillinger samt ønsket om ved samme lejlighed at få en mere fokuseret og enkel organisation," skriver Jyske Bank i regnskabet. 

Aktie: Jyske Bank