Investorer har is i maven, mens de venter på historisk konverteringsbrag

384418_16_9_large_594.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
11. jul 2019 KL.14:41

null

Japanske investorer køber fortsat op i dansk realkredit, viser friske tal, og samtidig melder en af Danmarks største investorer, PFA, at det nedadgående pres på hele obligationsmarkedet, som ECB har udløst med varsler om mulige rentesænkninger, ikke har gjort dansk realkredit mindre attraktivt.

Investorer i både udlandet og herhjemme virker altså til at have is i maven trods udsigten til en rekordstor konverteringsbølge ved udgangen af juli.

Nykredit, Danmarks største realkreditudsteder, forventer at boligejere med lån for over 200 mia. kr. vil skifte gamle realkreditlån, typisk med en kuponrente på 2 pct. eller 2,5 pct., ud med nye lån til 1 pct. i kuponrente ved udgangen af måneden.

”Det er vores indtryk, at de japanske investorer er meget grundige i forhold til at forstå produktet, de investerer i,” siger senior analytiker Kia Marie Fjorbak Rasmussen fra Nordea, der vurderer at japanerne
ikke har ændret investeringsmønster, fordi de er klar over risikoen for førtidsindfrielser.

”De har tidligere investeret i amerikanske realkreditobligationer, der også har en førtidsindfrielses-option, og selv om de ikke er helt lig, de danske, så har japanerne set den risiko før,” siger hun.

Japansk appetit

Mandag viste nye tal fra Bank of Japan, at japanske investorer alene i maj, efter den seneste konverteringsbølge på 100 mia. kr. i andet kvartal, havde øget deres køb af realkreditobligationer med 2 mia. kr. til 10,3 mia. kr. for hele 2019.

Dermed har japanske investorer købt ind i dansk boliggæld for mere end 10 mia. kr. i 2019, hvilket er mere end i hele 2017, og næsten lige så meget som i 2018, hvor de købte for over 13 mia. kr. Der er dog stadig er et stykke op til 2016, hvor de for alvor opdagede danske obligationer, som de købte
for 31 mia. kr. af i kølvandet på brexit-afstemningen. Det samlede danske realkreditmarked er ifølge tal fra Nationalbanken på 2810 mia. kr.

Ifølge Nykredit er der i omegnen af 350.000 boligejere med 2 pct.-lån, mens der er omkring 150.000 boligejere, der betaler 2,5 pct. eller mere i kuponrente på deres realkreditgæld.

Bagsiden af medaljen

Mens boligejerne står til at spare tusinder af kroner i månedlige ydelser, står investorerne kun med bagsiden af medaljen. Som minimum bliver rentebetalingen på deres investering i hvert fald halveret til 1 pct., hvis de geninvesterer, og samtidig bliver de tvangsindløst til kurs 100, hvor deres nuværende papir handler over kurs 103.

Det skræmmer imidlertid hverken store danske eller internationale investorer. Alternativet til danske realer er statsobligationer, og efter de seneste udmeldinger fra Den Europæiske Centralbank om, at man er parat til at sænke renten yderligere, handler de fleste statspapirer i Europa nu med negativ rente.

”Når man så kigger på det danske realkreditmarked, så er det selvfølgelig kedeligt for os, at vi skal ud og genplacere med de her lave renter, men det ændrer ikke ved, at vi har behov for, at kunne investere penge defensivt til en fornuftig kreditrisiko og en fornuftig forrentning,” siger Christian Lindstrøm Lage, der er investeringsdirektør i PFA.

Intet alternativ

Danmarks største kommercielle pensionsselskab havde ved udgangen af marts investeret 108 mia. kr. i dansk realkredit, hvoraf 63 mia. kr. var i konverterbare obligationer, hvilket gør netop dansk realkredit til PFA’s største eksponering.

For danske aktører som PFA og andre pensionsselskaber som ATP har reelt kun realkreditten som alternativ til statsgæld, når der kun udstedes 65-75 mia. kr. i danske statsobligationer årligt.

For uden flere statspapirer er realkredit det tætteste investorerne kommer et papir med samme kredit-, løbetids-, valuta- og inflationseksponering som den økonomi, deres kunder befinder sig i.

Samtidig er dansk realkredit også et godt alternativ til europæisk statsgæld for udenlandske investorer, da obligationerne har eden højest mulige Aaa-rating og giver et højere afkast end mange landes statsgæld, der ofte har en dårligere kredit-rating.

”Til trods for, at renterne er så lave som de er, så er det faktisk fortsat et interessant marked. Men det kommer jo af, at det er relativt interessant i forhold til statsobligationsmarkedet,” fortsætter Lage.

Falder lidt tilbage

1 pct.-lånet med afdrag har været helt oppe over kurs 99, men havde onsdag tabt over 1,5 kurspoint fra toppen og handlede tæt på 97,5.

Det skyldes ifølge Nordeas Kia Marie Fjorbak Rasmussen, at der bliver ved med at tikke nye konverteringer ind efter at kursen tidligere i juli blev skubbet op af, at investorerne genplacerede de penge, de fik udbetalt fra obligationer, der blev konverteret ved sidste termin.

Dermed ser situationen lidt bedre ud for investorerne, der står til at få et højere afkast på at købe op i 1. pct.-udstedelser nu end tidligere på måneden.

Netop de store investorers positionering af deres egen portefølje har historisk været med til at sikre køberne af realkreditobligationer lidt højere afkast ved store konverteringer end man umiddelbart stod til, påpeger PFA’s investeringsdirektør.

For hvis der, som det er sket i juli, kommer over 100 mia. kr. obligationer i markedet, i forbindelse med en konvertering, så har pensionsselskaber og andre endnu ikke fået deres provenu udbetalt fra de obligationer, der er blevet førtidsindfriet af boligejerne, før de får et nyt lån. Dermed kan investorerne ikke holde trit med udbuddet, hvilket trykker prisen.

”Investorerne kan ikke lide overraskelser, men de her bevægelser er ikke særlig overraskende," siger Christian Lindstrøm Lage, der fortsætter:

”Der er selvfølgelig noget omkring konvertering, der påvirker den udenlandske efterspørgsel, men det altoverskyggende her er centralbankernes ageren. For hvis du i markedet har tillid til, at renterne ikke stiger eksplosivt, så er dansk realkredit fortsat super-interessant.”