Hver tredje kunde i Vordingborg Bank er svag

null

258179_16_9_large_584.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
21. maj 2013 KL.14:19
Den kriseramte Vordingborg Bank, der i forvejen slås med blodrøde bundlinjer, får nu en kindhest fra Finanstilsynet.

Tilsynet, der har været på inspektion i banken i februar, påpeger i en ny rapport, at Vordingborg Bank ser alt for positivt på sine privatkunder.

For sukkersød vurdering

I hele 32 pct. af de kundeforhold, der er undersøgt i stikprøven, er klassifikationen af kunderne skæv - og typisk for positiv i forhold til, hvad virkeligheden kan holde til, understreger Finanstilsynet.

"Bankens klassifikation i forhold til rangordningen af kunderne var i mange tilfælde (32 pct.) ikke retvisende. Som oftest var klassifikationen for positiv. Det skal særligt bemærkes, at 18 pct. af kunderne i stikprøven manglede at blive klassificeret som svage," skriver Finanstilsynet i sin rapport.

Forældet forretningsgang

Vordingborg Bank får også kritik for at have en forældet forretningsgang for risikostempler på kunderne.

Finanstilsynet har haft en stikprøve på 73 udlån over 250.000 kr. igennem regnemaskinerne.

Vordingborg Bank havde lige før inspektionen selv gennemgået sine privatkunder og havde selv fundet fem udlån, der skulle have OIV-stemplet - altså objektiv indikation for værdiforringelse.

Yderligere tilfælde

Men tilsynet fandt i sin inspektion yderligere tre tilfælde, hvor der burde have været givet et OIV-stempel. Det svarer til 4,1 pct. af stikprøve-lånene.

Finanstilsynet har nu givet Vordingborg Bank påbud om at sikre, at den kører OIV-stemplerne lige efter bogen, så man konstaterer nye behov for nedskrivninger i tide.

Ekstra nedskrivninger

Faktisk svarer de ekstra nedskrivninger, som Finanstilsynet fandt i sin inspektion, til et samlet ekstra nedskrivningsbehov på 4,1 mio. kr. i hele gruppen af udlån over 250.000 kr.

Men der er noget usikkerhed i sådan en stikprøve, og derfor kræver Finanstilsynet kun, at der bliver nedskrevet på fem helt konkrete udlån.

Hver tredje kunde er svag

Finanstilsynet har regnet sig frem til, at andelen af privatkunder med "væsentlige svaghedstegn og kunder med OIV" er helt oppe på 33 pct. i Vordingborg Bank.

Og det er ikke godt.

"Boniteten af kunderne er under gennemsnittet i forhold til de øvrige undersøgte institutter," skriver Finanstilsynet.

Det øger risikoen for nedskrivninger i Vordingborg Bank, der i forvejen står i problemer til halsen.

Solvensen kradser

Banken har ifølge Finanstilsynet opgjort sit solvensbehov til 12,9 pct., og solvensen i årets start er 13,7 - altså en buffer på kun 0,8 procentpoint.

Banken landede med et underskud for 2012 på knapt 26 mio. kr. og har hårdt brug for ny kapital efter et forår med direktørfyringer, udskydelse af regnskab og udskydelse af generalforsamling og store tæsk på fondsbørsen.

Der venter dog en kapitaltilførsel på op til 30 mio. kr. senere på året, som kan forbedre bufferen med mindst 3 pct.point, understreger Vordingborg Bank