Fire banker får hug af Finanstilsynet

323050_16_9_large_837.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
15. apr 2016 KL.16:07
Finanstilsynet sender en stribe påbud mod fire danske banker i en ny omgang redegørelser af bankernes risikostyring og compliancefunktion. 

Sidste år tog Finanstilsynet på visit hos Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Ringkjøbing Landbobank og Lån & Spar Bank. 

Besøget var en inspektion af bankernes risikostyringsfunktion, compliancefunktion, interne revision og kreditkontroller.

Især risiko- og compliancefunktionen var under tilsynsluppen. De to funktioner har centrale opgaver med overvågning og kontrol af bankens risici og kontrolmiljø.

Plan ikke gennemført

I oktober var Ringkjøbing Landbobank under luppen og har nu fået et påbud. 

"Banken fik et påbud om at styrke compliancearbejdet, idet dette ikke har været tilstrækkeligt, og complianceplanen ikke har været gennemført. Arbejdet bærer præg af, at der ikke har været den fornødne tid til at dække opgaverne. Compliancerisikoanalysen og planlægningen skal forbedres, ligesom det skal sikres, at der udføres compliance på alle væsentlige områder," skriver Finanstilsynet i sin redegørelse og fortsætter:  

"Finanstilsynet bemærkede, at arbejdet i bankens compliancefunktion var svagere end i andre sammenlignelige institutter."

Risikostyringsfunktionen skal give et samlet overblik over bankens risici med henblik på at vurdere, om der er en betryggende styring heraf.

Compliancefunktionen skal kontrollere, at banken effektivt håndterer risici for, at banken ikke overholder lovgivning eller bankens interne regelsæt. 

Mangelfuldt arbejde

Også Arbejdernes Landsbank blev aflagt et visit i oktober og også her bliver der givet påbud for mangelfuldt compliancearbejde. 

"Banken fik et påbud om at sikre, at compliancearbejdet omfatter alle væsentlige områder, og at funktionen gennemfører de planlagte opgaver," skriver tilsynet. 

Også her har Finanstilsynet bemærket, at arbejdet i bankens risikostyrings- og compliancefunktion var svagere end i andre sammenlignelige institutter.

I november nåede turen til Spar Nord, der også har fået et påbud. 

"Banken fik et påbud om at sikre, at compliancerapporteringen indeholder alle væsentlige compliancevurderinger," skriver tilsynet i redegørelsen. 

Undgår påbud

Turens sidste stop var Lån & Spar Bank. Selvom banken er den eneste, der går fri af påbud, fandt Finanstilsynet dog svagheder. 

"Finanstilsynet konstaterede ved undersøgelsen en svaghed i kontrolmiljøet, idet banken i begyndelsen af 2014 indstillede væsentlige kreditkontroller. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at bankens kontrolmiljø på kreditområdet er svagere end i sammenlignelige institutter," skriver tilsynet.

I 2014 fik Lån & Spar et påbud om at sikre, at der forsvarligt udføres compliance, da der ikke var udført compliancevurderinger på væsentlige områder. 

"Finanstilsynet har kunnet konstatere forbedringer på området, om end der vurderes fortsat at være udeståender," skriver tilsynet.