Finanstilsynet kritiserer Danske Banks udlån

Finans
Eksklusivt for kunder
30. jun 2010 KL.17:31
(Rettet i næstsidste afsnit) - Finanstilsynet er i fuld gang med at gennemgå de danske pengeinstitutter og onsdag har tilsynet offentliggjort sine kommentarer til besøget i landets største, Danske Bank. Dette besøg førte til flere anmærkninger, fremgår det af tilsynets hjemmeside.

Danske Banks nedskrivninger blev som udgangspunkt fundet til fredsstillende, men Finanstilsynet bemærker:

"Vurderingen er imidlertid, at bankens nedskrivninger er i den lave ende af det interval, regnskabsreglerne giver mulighed for."

Desuden fandt tilsynet 'eksempler på mangelfulde manuelle registreringer af låntageres svaghedstegn'.

"Det vurderes dog ikke at have så stor betydning for bankens samlede nedskrivningsbeløb, at Finanstilsynet har grundlag for at kræve ændring af bankens samlede nedskrivninger," skriver tilsynet.

Kreditkvalitet under niveau

Samtidig vurderes bankens egen risikoklassifikation af kunderne til 'i nogle tilfælde' at være 'for positiv'.

"Finanstilsynet har derfor påbudt banken at forbedre sin model til vurdering af risikoen på privatkunder, så den bedre tager højde for en eventuel forringelse af udlånenes værdi," oplyser myndigheden.

Heller ikke kvaliteten af bankens udlån går glat igennem.

"Finanstilsynet fandt ved inspektionen, at selvom en meget stor del af udlånsporteføljen har normal risiko, var det samlede billede, at kreditkvaliteten lå under niveauet for andre store pengeinstitutters privatkundeudlån. Som følge af bankens risikoappetit indtil primo 2008 indeholder udlånsporteføljen risici, så nedskrivningerne kan blive større. Finanstilsynet fandt, at kreditkvaliteten af de udlån, som banken har ydet i 2009 og 2010, var væsentlig bedre og på niveau med andre store banker," skriver tilsynet.

Bankens risiko er navnlig forøget ved udlån, hvor værdien af kundens aktiver er mindre end den samlede gæld, 'typisk som følge af prisfald på fast ejendom', skriver tilsynet.

"Finanstilsynet fandt, at bankens bevillingsgrundlag og kreditstyring af privatkunder, navnlig opfølgningen, forekom noget mangelfuld. Banken fik derfor påbud om at forbedre bevillingsgrundlag og kreditstyring, særligt med henblik på at identificere svagheder og sikre et passende opfølgningsniveau i engagementer med svaghedstegn," skriver Finanstilsynet.

Danske Banks individuelle solvensbehov blev ved udgangen af 2009 opgjort til 10,1 pct., mens banken kørte med en faktisk solvensgrad på 17,8 pct. (rettet fra: "det burde have været på 17,8 pct.").

"Inspektionen har ikke omfattet en gennemgang af bankens samlede solvensbehov. Finanstilsynet har meddelt banken, at Finanstilsynet forventer, at banken forholder sig til inspektionens konklusioner ved næste opgørelse af solvensbehovet," skriver tilsynet.

Nyhedsbureauet Direkt