Finansansatte: Nye krav koster lokale banker dyrt

331735_16_9_large_451.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
19. sep 2016 KL.10:56

Ny regulering rammer lokale banker i EU hårdt, advarer UNI Europa Finance, der repræsenterer 1,5 mio. finansansatte og 100 forbund inden for den finansielle sektor.

Michael Budolfsen, præsident i UNI Europa Finance og næstformand i Finansforbundet, har fremsendt en opfordring til de europæiske lovgivere i samarbejde med den europæiske sparekasseforening ESBG.

Helt konkret drejer opfordringen sig blandt andet om en ændring af den såkaldte Basel III-regulering, som i store træk stiller krav til bankers kapital og likviditet. Det er en komité af centralbankchefer placeret i Schweiz, der udvikler Basel-retningslinjerne, som så overføres til blandt andet EU.

”Lokale banker bør ikke lide under overdrevent stringente reguleringer, som ikke er tilpasset deres businessmodel, i særdeleshed fordi det oprindelige formål med Basel III-aftalen var rettet imod internationalt aktive banker,” skriver de i dokumentet.

Problemet er ifølge Michael Budolfsen, at udgangspunktet for rammesætningen af Basel-reguleringen er meget amerikansk drevet og sigter efter at gøre specielt de store spillere – de internationale banker – mere kapitaltunge og sikrede på likviditeten.
USA har gjort dét, som er intentionen med reguleringerne, og overført dem til landets 15 største institutter. Det er dog en anden sag, når det kommer til EU, hvor Basel-forslagene hidtil er indført for ca. 6000 finansielle virksomheder.

”Der har man den betragtning, at ’one size fits all’, når det kommer til regulering. Så der har man simpelthen overført alle anbefalinger fra Basel-komitéen til den europæiske regulering,” siger han.

Det betyder, at de krav til kapitalberedskaber og likviditetsberedskaber, som Basel-komitéen oprindeligt har ønsket at rette mod de meget store virksomheder, pludselig også bliver overført til små garantsparekasser eller kooperative banker i Frankrig. Banker, som ofte har meget simple forretningsmodeller, som er nemme at overskue og gør forretningen ukompliceret at drive. Og det har konsekvenser, vurderer Michael Budolfsen.

”Det betyder rent faktisk, at de hér pengeinstitutter får en regulering, der ikke er målrettet dem, og mange af dem bliver så nødt til at fusionere og lukke eller blive opslugt af andre, simpelthen fordi de ikke kan håndtere det her apparat,” siger han.

I opfordringen til reguleringen af Basel III-kravene appellerer Michael Budolfsen på vegne af UNI Europa Finance sammen med Chris De Noose fra ESBG til, at man tager kravene op til revision, så lokalbankerne ikke bliver overset og drukner.

Der er ifølge Michael Budolfsen tale om mere end et problem for blot de mindre, lokale banker. Han henviser til en rapport lavet af Tænketanken Cevea, som dokumenterer, at det er de små og mellemstore pengeinstitutter, der starter virksomheder op, hvilket skaber arbejdspladser.

Og i det helt store, samfundsmæssige perspektiv, ser han også grund til bekymring, hvis der ikke tages hånd om sagen.

”Problemstillingen er, at noget af det, der i virkeligheden gør den finansielle sektor allermest stabil, er forskellighed. Hvis man ser på det helt store makroperspektiv, så er risikoen, at alle pengeinstitutter kommer til at ligne hinanden med samme forretnings- og risikomodel. Og så risikerer man jo også i en fremtidig finanskrise, at alle falder samtidig. Det her går ud over alle,” siger Michael Budolfsen.