Ejere af hvidvaskanmeldt minibank: Københavns Andelskasse ville være en sund bank, hvis vi havde fået lov til at rydde op

null

378922_16_9_large_831.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
25. mar 2019 KL.14:02
Opdateret kl. 14.59 med udtalelser fra Clearhaus
Finanstilsynet skulle aldrig have lukket den Københavns Andelskasse, som ville være en sund og veldrevet bank, hvis tilsynet blot havde ladet den seneste bestyrelse færdiggøre sit oprydningsarbejde. 

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Acea Capital, der var medejer af Københavns Andelskasse, indtil den i august 2018 blev lukket af Finanstilsynet på grund af mangelfuld hvidvaskkontrol. 

“Det virkede som om Finanstilsynet havde besluttet sig for at lukke Københavns Andelskasse længe inden den nye bestyrelse overhovedet kom i gang, og derfor fik vi ikke lov til at færdiggøre den igangværende oprydning,” udtaler formand for Acea Capital, Morten Schwartz Nielsen, der også var formand for Københavns Andelskasse indtil lukningen.

“Men vi nåede langt. Københavns Andelskasse var ikke “forventet nødlidende”, og hvis Finanstilsynet blot havde ladet den siddende bestyrelse færdiggøre oprydningen, havde Københavns Andelskasse været en sund og veldrevet bank i dag. Men bankens nye andelshavere blev straffet for den tidligere ledelse og bestyrelse utilstrækkeligheder,” lyder det videre fra Morten Schwartz Nielsen i pressemeddelelsen. 

Acea Capital købte sine andelsbeviser i Københavns Andelskasse fra den tidligere ejer Clearhaus i maj 2018. 

Selvom Acea Capital i pressemeddelelsen skyder mod tidligere ejere af andelskassen, mener Clearhaus ikke, at de har handlet forkert i nogen henseende. 

"Vi fortryder ikke, vi gik ind i Københavns Andelskasse, men vi fortryder, vi ikke forlod banken tidligere. Vi solgte vores andel i Københavns Andelskasse, fordi vi ikke kunne nå til enighed med den øvrige ejerkreds om, hvordan banken skulle drives. I bagklogskabens klare lys fortryder vi, at vi blev så længe og gjorde så mange forsøg på at rette op på tingene i banken. Vi har gjort alt for at forsøge at få en stabil, veldrevet og ansvarlig bank. Det vil også komme frem i lyset, hvis nogen en dag sætter sig for at gennemgå hele forløbet omhyggeligt," skriver Clearhaus i et mailsvar. 

Centrum for hvidvaskskandale

Selvom Københavns Andelskasse var en af Danmarks mindste banker, er den blevet centrum for en af de største hvidvasksager på dansk jord. Suspekte kunder i andelskassen fik på bare ét år over 4 mia. kr. ind på deres konti. 

I alt var der indgående eurotransaktioner for 550 mio. euro i andelskassen, svarende til 4,1 mia. kr., fra oktober 2017 til september 2018, hvor Københavns Andelskasse blev overdraget til statens skraldespandsselskab for nødlidende selskaber, Finansiel Stabilitet. 

Et lignende beløb i euro blev i samme periode sendt ud af banken. Eurotransaktionerne blev primært foretaget af andelskassens udlandskunder. Det var også særligt disse, der var med til at få hvidvaskalarmerne til at blinke på livet løs i bankens it-systemer. På 12 måneder udløste 183 udlandskunder i Københavns Andelskasse i alt 1645 hvidvaskalarmer. 

Finanstilsynet har tidligere kritiseret den tidligere ejer Clearhaus for at have presset satsningen på udlandskunder igennem, men selskabet mener ikke selv, at de har henvist udlandskunder, som ikke lever op til de gældende regler på hvidvaskområdet. 

"”Vi har henvist et fåtal af vores kunder inden for EU til Københavns Andelskasse. Vi har ikke henvist kunder udenfor EU og vi har slet ikke tilladelse til at drive forretning uden for EU. Det er kunder, som lever op til gældende regler på hvidvaskområdet. Vi har altid opfordret banken til en forsigtig omgang med risikofyldte kunder eller forretninger. Vi kan til enhver tid stå på mål for vores engagement som andelshaver i Københavns Andelskasse, hvor vi altid har haft fokus på at påvirke banken i en forsvarlig retning – både økonomisk og på hvidvaskområdet," lyder det i et mailsvar fra Clearhaus. 

Acea Capital: Vi stoppede tilgang af nye kunder og ryddede op

Finanstilsynet har gennem flere år været på besøg i Københavns Andelskasse og tildelt dem adskillige påbud. Først efter et tilsynsbesøg i maj og juni 2018, valgte Finanstilsynet at lukke banken. Men det skulle altså aldrig være sket, mener Acea Capital. 

“Da bestyrelsen tiltrådte, var der indkaldt til inspektion fra Finanstilsynet, der var bagudrettet vedrørende forhold siden sidste inspektion. I forbindelse hermed blev det konstateret, at der var en række mangler i den tidligere bestyrelse og ledelses styring af andelskassen og utidig indblanding fra ejerne, hvorfor der blev stoppet for tilgangen af nye kunder, og der blev iværksat en grundig gennemgang af de eksisterende kunder, samt alle overførsler og hvidvaskalarmer, der var at finde i Københavns Andelskasses IT-system,” skriver Acea Capital i pressemeddelelsen. 

Efter Finanstilsynets hvidvaskinspektion i banken i sommeren 2018, valgte banken at vinke farvel til 90 af udlandskunderne. Det skyldtes bl.a., at 22 af kunderne viste sig at være uforenelige med bankens ønsker til en risikoprofil.

Hovedparten af de resterende 93 udlandskunder, som fortsat var kunder, da banken blev overtaget af Finansiel Stabilitet, havde heller ikke leveret tilstrækkelig dokumentation til at kunne fjerne frygten for hvidvask.

Acea Capital har efterfølgende Finanstilsynets afgørelse om at lukke Københavns Andelskasse for Erhvervsankenævnet for at få slået fast, at der ikke har været tilstrækkelig hjemmel til at træffe den pågældende afgørelse. 

Efter Københavns Andelskasse blev overtaget af Finansiel Stabilitet, er Acea Capital blevet sløjfet som ejere af banken, hvorfor de ikke længere anses som part i sagen. Dermed har de reelt ikke ret til at klage over Finanstilsynets afgørelse. 

“Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, hvis en kapitalejer kan blive udsat for et så byrdefuldt indgreb, som fører til tab af sin investering, uden at der skulle være adgang til at få det prøvet.” lyder det fra direktør for Acea Capital, Christian Hornskov, der også var en af bestyrelsen i andelskassen. 

Finanstilsynet har bedt Erhvervsankenævnet om at tage stilling til, hvorvidt Acea Capital kan betragtes som part i sagen. Denne afgørelse afventes stadigvæk.