Danske Banks bestyrelse vil have mulighed for at redde topledelse fra erstatningsansvar

396481_16_9_large_201.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
21. feb 2020 KL.13:35

Danske Banks ledelsesansvarsforsikring er ikke god nok. Sådan lyder det fra Danske Banks bestyrelse i bankens indkaldelse til årets ordinære generalforsamling 17. marts.

Her ønsker bestyrelsen derfor, at der tilføjes en bestemmelse i bankens vedtægter, som betyder, at bestyrelsen selv, hvis den mener, det er nødvendigt, kan foreslå, at generalforsamlingen vedtager, at banken skal friholde nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Danske Bank for et erstatsningsansvar i sager om hvidvask, anden relateret økonomisk kriminalitet eller sanktionsovertrædelser.

Derfor foreslår bestyrelsen følgende bestemmelse i vedtægterne:

”Bestyrelsen kan, hvis den skønner det nødvendigt, foreslå, at generalforsamlingen vedtager, at Danske Bank skal skadesløsholde nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Danske Bank-koncernen for krav rejst mod disse personer i forbindelse med deres hverv for Danske Bank-koncernen op til et samlet beløb, som foreslås af bestyrelsen (fratrukket eventuel dækning under Danske Banks ledelsesansvarsforsikring (D&O-forsikring))," fremgår det. 

En eventuel vedtagelse af den art skal have virkning i en periode, som bestyrelsen foreslår, og gælde for krav, der måtte blive rejst mod de enkelte personer i den periode, skriver banken videre.

Bestyrelsen vil gerne kunne gøre brug af muligheden allerede i 2020, og friholdelsen skal ske op til et beløb på 250 mio. euro, svarende til 1,87 mia. kr.

Forsikringssum ikke høj nok

Baggrunden er, at forsikringssummen for at forsikring topledelsen i Danske Bank mod ansvarspådragende handlinger ikke er høj nok, ifølge bestyrelsen.

"Den ledelsesansvarsforsikring (på engelsk Directors’ and Officers’ liability insurance; ”D&O-forsikring”),
som Danske Bank har tegnet for 2020, har en samlet dækningssum på EUR 85 mio. Denne dækningssum er efter bestyrelsens opfattelse langt fra tilstrækkelig," lyder det.

85 mio. euro svarer til 634 mio. kr.

Det er set i henhold til størrelsen af bankens forretning og de risici, der er forbundet med den, skriver banken.

Men Danske Bank har tidligere forsøgt at hæve forsikringssummen, hvilket ikke har været muligt på grund af "begrænset kapacitet på ansvarsforsikringsmarkedet".

"Det vil muligvis heller ikke kunne lade sig gøre at opnå en sådan dækning i de kommende år," skriver banken.

Nuværende forsikring dækker ikke Estland-relaterede sager

Det lyder videre i indkaldelsen, at den ledelsesansvarsforsikringen, Danske Bank har nu ikke dækker i tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmer eller en ledende medarbejder har forsøgt at opnå personlig fortjeneste eller fordele, som vedkommende ikke var berettiget til.

Forsikringen dækker heller ikke forsætlige kriminelle handlinger, ligesom den heller ikke dækker krav, som måtte udspringe af Estland-sagen.

Deminor Recovery Services har i dag fredag netop annonceret et søgsmål mod Thomas Borgen på knap 2,7 mia. kr. på vegne af institutionelle investorer.

Banken skriver videre i indkaldelse, at forsikringen heller ikke dækker nye krav om hvidvask (ikke relateret til Estland-sagen), anden relateret økonomisk kriminalitet eller sanktionsovertrædelser, lyder det.

Skal kunne tiltrække dygtige medarbejdere

Bestyrelsen har i derfor konkluderet, at det er nødvendigt, at topledelsen kan holdes fri af skader udover det, som den nuværende forsikring dækker.

Det er nødvendigt, hvis banken ønsker at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, skriver banken.
Skadesløsholdelsen skal derfor også dække nye krav om hvidvask, anden økonomisk kriminalitet og sanktionsovertrædelser, mener bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem eller en ledende medarbejder skal ifølge banken "forstås som et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen og enhver anden, der kan ifalde personligt ledelsesansvar i henhold til gældende lovgivning".