Bonusserne skrumper i Nordea

Finans
Eksklusivt for kunder
24. jan 2012 KL.11:01
Opdateret kl. 09.07 - Nordea satte 141 mio. euro til side sidste år til bonus til medarbejdere, der arbejder i udvalgte områder af banken. Det er en nedgang sammenlignet med 2010.

Af regnskabet for 2011, som netop er kommet på gaden, fremgår det, at den præstationsbaserede aflønning i Nordea, der omfatter bonus og variabel løn og er møntet på at tiltrække og fastholde medarbejdere i områder, som er udsat for international konkurrence, faldt fra 169 mio. euro i 2010 til nu 141 mio. euro.

Det er rettet imod medarbejdere, der arbejder i kapitalforvaltningsområdet, i investment banking og kapitalforvaltning.

"Det er Nordeas politik at tilbyde konkurrencedygtige, men ikke markedsledende lønninger," og det mener banken at leve op til målt på den såkaldte payout ratio, som er en opgørelse over de samlede medarbejderomkostninger inklusive fast løn og bonus i procent af de samlede i indtægter.

For områderne med bonusordninger udgjorde payout ratio 18,9 pct. i 2011 mod 17,1 pct. året før.

"Nordea har således fortsat en payout ratio, der ligger på et betydeligt lavere niveau end hos de fleste internationale konkurrenter," skriver banken i regnskabet og anfører, at bonusudbetalingerne i forhold til de samlede indtægter faldt til 4,6 pct. fra 5,3 pct. i 2010.

Den variable løndel for resten af koncernen gik ligeledes tilbage, fra 97 mio. euro i 2010 til nu 87 mio. euro.

På dette område er der loft over størrelsen på bonussen. Den kan normalt ikke overstige tre måneders fast løn.

Banken oplyser, at der i 2011 blev hensat i alt 46 mio. euro til den almindelige overskudsdeling og alle medarbejdere og den langsigtede incitamentsordning for ledende medarbejdere og andre nøglepersoner.

Se Nordeas regnskab her