Anders Dam: Behovet for sparerunder i Jyske Bank afhænger af aktivitetsniveauet

396668_16_9_large_851.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
25. feb 2020 KL.18:15

Omkostningerne åd 62,4 pct. af indtægterne i Jyske Bank i 2019, hvilket var en stigning i forhold til året før.

Det var dog på koncern-niveau, der også indregner Jyske Banks realkredinstitut og leasingaktiviteterne.

Kigger man på banken alene, var omkostningsprocenten 79,4 pct. i 2019 - en stigning fra 78,4 året før.

"Der er et stigende omkostningspres fra hvidvask, fra lønsumsafgift og fra kundestrukturen vi har," siger Anders Dam, der er ordførende direktør i Jyske Bank.

Han mener ikke, at man kan drage en direkte parallel mellem en lav omkostningsprocent og en evne til at forrente egenkapitalen.

“Man kan godt have en høj omkostningsprocent og alligevel have en højere forrentning af egenkapitalen end de, der har en lavere omkostningsprocent,” siger Anders Dam.

I 2019 havde Nordea en samlet omkostningsprocent på 57 pct., mens den i Ringkjøbing Landbobank ramte 38 pct. sidste år.

En hel koncern


Men i det hele taget mener Anders Dam, at man skal se på Jyske Bank som en koncern og ikke bare tage delelementer ud.

"Banken fodrer jo realkreditten med lån, og det koster selvfølgelig penge. Vi kan ikke bare tage et enkelt element ud, for så skulle vi bare koncentrere os om at lave Jysk Leasing, som ligger med en forrentning af egenkapitalen på 25 pct.," siger Anders Dam.

Det afviser han dog i samme ombæring:

"Det ville være alt for risikabelt. Tingene har det med at svinge op og ned, og jeg synes, at når vi ser på året som helhed, hvor vi leverer et resultat med en forrentning på 9,1 pct. før skat, så synes jeg faktisk, at det er ganske udmærket," siger Anders Dam.

Han forklarer, at banken de seneste seks år har reduceret medarbejderantallet i koncernen med 900 medarbejdere. Af dem forsvandt de 100 i løbet af 2019.

"Hvis man skal have en virksomhed til at hænge sammen for kunder og medarbejdere og i sidste ende aktionærerne, så er man nødt til at gøre tingene stille og roligt, og det har vi gjort," siger Anders Dam.

Så der er ikke udsigt til at der skal gennemføres større sparerunder i banken?


"Vi tilpasser tingene. Det kan også gå den anden vej - det afhænger af aktivitetsniveauet."