BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Virksomheder tager livtag med værdikæden i CO2-kamp
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Apple og Samsung har afgørende betydning for, hvorvidt teleselskabet Telia når sit mål om at være klimaneutral i 2030.

Som storleverandører til Telia tæller mobilmastodonternes telefoner nemlig med i Telias CO2-regnskab. Også selv om udledningerne reelt ligger uden for Telias kontrol og kommer fra den resterende værdikæde – også kaldet scope 3.

Men værdikæden spiller i stigende grad en rolle, når virksomheder skal beslutte sig for, hvordan de skal gribe arbejdet med klima an og ikke mindst, hvor ambitionsniveauet skal ligge. Krav fra leverandører og kunder om at have styr på klimaplan og udledning stiger. Det gælder også for værdikæden, vurderer eksperter.

Jeg tror, værdikædekravene bliver en enorm trækkraft, der ikke skal undervurderes,båret frem af elementer som SBTI og offentlige grønne indkøb Christian Ibsen, direktør, Concito

Da Telia sidste år besluttede at kortlægge de samlede udledninger for 2019, blev værdikæden også indregnet. Inden jul kom svaret. 79.000 ton CO2. Herfra stammede 88 pct. fra værdikæden, og det fik Julie Nilsson Bour-Hil, direktør for kommunikation og bæredygtighed, til at spærre øjnene op.

“Det viser, at vi kan sagtens reducere vores egen produktion, og det vil vi hele tiden træffe beslutninger for, men vi er så afhængige af andre,” siger hun.

“Vi er i god dialog med vores leverandører og rater, hvor de ligger i forhold til mål på bæredygtighed, klimaneutralitet m.v.”

Billedet er det samme i mange store produktionsvirksomheder med flere tusinde underleverandører. Hos ovenlysproducenten Velux stammer 96 pct. af de samlede udledninger fra værdikæden, og selskabet har forpligtet sig til at halvere den i 2030.

Pres på de mellemstore og små

Både Telia og Velux har fået godkendt deres mål af den anerkendte klimainstans Science based targets Initiative (SBTI). Netop SBTI er med til at drive et grønt krav fra virksomheders værdikæder, forklarer Christian Ibsen, direktør i tænketanken Concito. Og det stopper ikke ved de store selskaber.

88 pct. af Telia Danmarks CO2-udledning i 2019 stammede fra værdikæden

“Der er et kæmpe træk internationalt på at brede det her ud til de små og mellemstore virksomheder, fordi de i sidste ende jo også skal møde kravene fra de store. Jeg tror, værdikædekravene bliver en enorm trækkraft, der ikke skal undervurderes, båret frem af elementer som SBTI og offentlige grønne indkøb,” siger han.

“Særligt de små og mellemstore virksomheder er udfordret. De skal have styr på deres udledning af drivhusgasser i deres værdikæde uden nødvendigvis at have kompetencer på analyser eller data, som er nødvendigt.”

Brug for rapportering

Frances Lu, chef for KPMG's afdeling for sustainability & esg services, mener, der er brug for mere transparens og data fra selskaber.

“Der er stadig ikke nok virksomheder, der rapporterer deres CO2-udledning på en internationalt sammenlignelig måde,” siger hun og henviser til en rapport fra KPMG og FSR fra sidste efterår, der viste, at få store danske virksomheder rapporterer scope 1 og 2 efter GHG-protokollen.

Det er en udfordring, fordi det er mange tusinde leverandører, vi skal have med på vognen. Det er en lang proces, hvor vi kommer til at arbejde med vores leverandører og påvirke dem til at arbejde med CO2-reduktion Flemming Lynge Nielsen, chef for bæredygtighed, Danfoss

“Når virksomheder ikke oplyser deres baseline, er det mildt sagt udfordrende at foretage de reduktioner, der er nødvendige for at nå målet om at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grader. Vi har et stort behov for mere gennemsigtighed som grundlag for klimahandling,” siger hun.

Danfoss vil være klimaneutral på egen globale drift i 2030, men det kan blive udfordrende at lykkes med hele værdikæden, forklarer Flemming Lynge Nielsen, chef for bæredygtighed. 80 pct. af selskabets samlede udledninger stammer dog derfra.

“Det er en udfordring, fordi det er mange tusinde leverandører, vi skal have med på vognen. Det er en lang proces, hvor vi kommer til at arbejde med vores leverandører og påvirke dem til at arbejde med CO2-reduktion,” siger han og venter, at målene er godkendt af SBTI til foråret.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021