BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Rederiet Norden om klimamål: “Vi bliver nødt til at påvirke adfærden i vores industri”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

I efteråret modtog det danske rederi D/S Norden sammen med 1800 andre virksomheder et brev fra 137 investorer, der kraftigt opfordrede selskaberne til at sætte videnskabsbaserede mål for klimaindsatsen og få planen godkendt af den uafhængige instans Science Based Targets (SBT).

Men SBT er ikke nødvendigvis det rigtige sted at starte for det danske rederi, forklarer adm. direktør Jan Rindbo.

I stedet har Norden, der bl.a. transporterer tørlastvarer som korn og kul samt olieholdige produkter, sammen med globale handelshuse og skibsredere udviklet Sea Cargo Charter. Et initiativ, der skal oversætte kravene i Paris-aftalen til konkrete årlige mål for alle skibstyper, som industrien kan holde sig under.

Forhåbningen er, at charteret skal skubbe på kundernes valg af mere effektive skibe, der udleder mindre, så prisen ikke kun er drivende.

“Her kan vi være med til at påvirke adfærd, der faktisk kan flytte noget og nogle CO2-udledninger. Vi har et krav til de klimatiltag, vi går med i, at det ikke bare skal være et stempel, vi kan sætte i årsrapporten,” siger Jan Rindbo.

SBT vil nok ikke sige, at de ikke flytter noget?

“Det har du ret i, men vi bliver nødt til at påvirke adfærden i vores industri, hvis vi skal løse det store spørgsmål om, hvordan vi kan reducere CO2-udledningerne fra vores branche. Det er ikke nok, at vi bare sidder med et Norden-perspektiv.”

SBT er dog ikke udelukket, understreger han. Men et brancheperspektiv har større effekt på at nå industriens ambitioner.

Mangler svar

Det betyder bl.a., at kunderne skal stille større krav til rederier og operatører af skibe om at sænke belastningen på klimaet. Det skal være et konkurrenceparameter, hvilket Sea Cargo Charter kan være med til at skubbe på ved bl.a. at offentliggøre gennemsnitlige udledninger for enkelte skibe og rejser.

“Vi er ved en skillevej, hvor det her i høj grad interesserer vores kunder, fordi de også er ansvarlige for CO2-udledninger længere væk fra forretningen,” forklarer Rindbo.

Alt imens arbejder initiativer på tværs af rederier, udstyrsleverandører, olie- gasselskaber m.v. på at udvikle et CO2-neutralt skib. Norden er for nylig blevet en del af Mærsk Mc-Kinney Møller-centeret, der skal finde veje mod en CO2-neutral branche.

“Vi kan ikke effektivisere os til at nå målet i 2050. På et tidspunkt kommer vi til at være i den ubehagelige situation, hvor vi ikke længere flugter med Paris-aftalen. Vi skal knække koden på at finde fremtidens fossilfrie brændstof, så vi igen kommer langt under kurven.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig