BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Lindhardt og Ringhof ønsker et fælles sprog: “CO2 er lidt en ny valuta”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Første gang Christian Davidsen så en beregning på, hvor mange kg CO2 en bog udledte, måtte han søge mod computeren. Produktionsdirektøren hos forlaget Lindhardt og Ringhof havde ikke den fjerneste idé om, hvorvidt det var lidt eller meget, da han satte sig til at google efter sammenligninger.

“CO2 er lidt en ny valuta,” siger han.

Den helt store klimapåvirkning kommer fra produktionen af de omkring 3 mio. bøger, der årligt bliver trykt på trykkerier i Europa. Forlaget har bl.a. fået lavet beregninger på bøger, hvor én udregning viste, at produktionen af første oplag af bogen “Oplyst” havde et aftryk på 600 g CO2 pr. bog. En beregning, der dækkede transporten til og med lageret. Ikke til kunden. Vi er nødt til at have en fælles måde at gøre det på Christian Davidsen, produktionsdirektør, Lindhardt og Ringhof

“CO2 er noget forholdsvist nyt. Der findes certificerede standarder til at måle klimaaftrykket, men der mangler fælles rapporteringsmetoder, da netop måling er nøglen til at reducere sit aftryk,” forklarer Christian Davidsen og peger på, at forlaget i mange år har arbejdet med fsc-standarden, der sikrer bæredygtig skovdrift.

Et fælles sprog

Selvom forlaget er i gang med at dokumentere CO2-aftryk, er det langt fra så lige til, som man kunne ønske sig. Fsc-standarden er efterhånden velkendt og dermed en anerkendt målestandard i branchen, hvilket ifølge direktøren gør det nemt at arbejde med den, også for mindre forlag. Helt så nemt er det ikke for klimagassen.

Virksomheder farer vild i klimarapportering

“Vi vil meget gerne være transparente på vores miljø, men vi mangler konkret, hvordan vi egentlig skal måle det. Hvis vi skulle lave et CO2-regnskab i morgen, ville vi nok have svært ved at gøre det, uden at der ville være noget mangelfuldt,” siger Davidsen. 24 pct. af de 530 virksomheder i en undersøgelse fra Dansk Erhverv arbejder med internationale rammeværktøjer med fokus på miljø og klima. En femtedel brugte andre standarder end de 15 oplyste i undersøgelsen. 23 pct. rapporterer performance på klimaindikatorer som energiforbrug og CO2-intensitet, især større selskaber. Efterspørgslen på grønne løsninger ventes at stige frem mod 2025. 61 pct. inden for produktsalg arbejder på mere klimavenlige produkter. Det gælder 52 pct. af selskaberne inden for serviceydelser. Kilde: Dansk Erhverv

Forlaget har desuden medvirket til, at foreningen Danske Forlag har sat et projekt i gang, der skal hjælpe branchen med blive mere bæredygtig.

“I det arbejde så vi, at netop måling af CO2-udledning var et sted, hvor mange forlag mødte udfordringer.”

Samtidig er branchen ifølge ham afhængig af, at leverandørerne ændrer deres tilgang til området. Udviklingen skrider frem, der hvor papirleverandører arbejder på at mindske deres aftryk og dermed forbedre udgangspunktet for Lindhardt og Ringhof.

“Vi har ikke mulighed for at løbe efter én kvalitet og kun bruge den. Vi bruger forskellige trykkerier, så en stor del af arbejdet er også at sikre, at de har en ambitiøs miljø- og klimapolitik og arbejder på forbedring,” siger han.

“Vi er bare en lille spiller, der køber ind hos andre. Vi er nødt til at have en fælles måde at gøre det på.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig