BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Klimaplan er Nana Bules første opgave i nyt udvalg
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Et nyt klimapolitisk udvalg hos Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, skal sikre konkrete løsninger i den grønne omstilling.

Sagen er egentlig ganske lige til, forklarer direktør Lars Sandahl om baggrunden for udvalget. Hvis de danske klimaambitioner skal lykkes, skal dansk erhvervsliv være endnu bedre til at dele viden og udnytte de muligheder, som teknologi og data åbner for.

“Både for at kombinere den viden, vi har i dag, men også for at finde hullerne i teknologiudviklingen, som vi skal finde løsninger på. Det er et spørgsmål om at tage et stort skridt videre, ikke i principperne, men i realiseringen af vores målsætninger,” siger han.

Udvalget er ét af flere klimainitiativer fra DI, der for nylig indgik en klimaalliance med Dansk Energi. Teknologien spiller en så afgørende rolle i grøn omstilling, at Nana Bule, adm. direktør for Microsoft Danmark og med 22 års erfaring inden for branchen, er udpeget som formand. Ifølge hende er data “afgørende i klimakampen”.

Skal vi bevare vores styrkepositioner i dag og udvikle dem til nye, bliver vi nødt til at investere. Om det er i energiøer, power-to-x eller CO2-fangst og -lagring Nana Bule, adm. direktør, Microsoft Danmark

Det gælder både for at forstå årsager og sammenhænge for klimakrisen og som fundament for digitale løsninger, der kan drive en mere effektiv udnyttelse af energi. Et andet afgørende element er samlingen af virksomheder på tværs af brancher, små som store.

“Der er ingen af os, der kan løse klimaudfordringerne alene. Vi har brug for teknologi til energieffektivisering og til at binde energiøkosystemet med vand, varme og vind sammen på en ny måde. Samarbejde på tværs af sektorer og partnerskaber er utrolig vigtigt, hvis vi skal lykkes,” siger Nana Bule.

De mindre skal med

Kort før jul satte klimaminister Dan Jørgensen (S) midtvejsmærket for den danske CO2-udledning. En reduktion på mellem 46-50 pct. i 2025 frem mod målet i 2030. DI har tidligere peget på en reduktion på 48 pct. i netop 2025, og den første milepæl for udvalget bliver en ny 2025-plan efter sommeren, fortæller Nana Bule.

“Det er utroligt vigtigt, vi bliver konkrete på, hvad erhvervslivet kan gøre, så vi kommer langt nok i 2025 og stadig kan se 2030-målet foran os.”

Det nye udvalg består af 27 medlemmer hos Dansk Industri, hvor de fleste er repræsenteret ved den adm. direktør. Udvalget skal nå frem til konkrete initiativer og forslag til løsninger mod grøn omstilling. Første mål er en plan for 2025 efter sommer. I arbejdet spiller data en stor rolle. Nana Bule, adm. direktør for Microsoft Danmark, er udpeget som formand med 22 års erfaring inden for it-branchen.

Et andet mål er at få andre end “de hæderkronede store virksomheder” med i debatten.

“En af mine ambitioner – det er ikke nemt – er, hvordan får vi de mindre virksomheder med og sikrer, at de har adgang til data, indsigt, men også til finansiering, så de kan investere i energieffektivisering og måske endda komme med på den grønne vækstbølge og udvikle nye grønne produkter og løsninger,” siger hun.

Brug for investeringer

Udbruddet af corona har gjort det endnu mere presserende at komme videre med klimadagsordenen. Ifølge Lars Sandahl er virksomheder ved at redefinere sig selv. Nogle kæmper for fortsat at kunne investere i den udvikling og forskning, der er vital i den grønne omstilling. Andre for deres overlevelse. Derfor er der brug for en klar politisk retning og beslutninger om investeringer, påpeger han.

“Jo flere usikkerhedsmomenter, der er, jo sværere er det for virksomheder at sige, hvad man kan investere i. Noget kan hurtigt få et afkast og noget først om en årrække.”

Nana Bule peger videre på det internationale kapløb om at vinde på fremtidens energiformer.

Jo flere usikkerhedsmomenter, der er, jo sværere er det for virksomheder at sige, hvad man kan investere i. Noget kan hurtigt få et afkast og noget først om en årrække Lars Sandahl, direktør, Dansk Industri

“Skal vi bevare vores styrkepositioner i dag og udvikle dem til nye, bliver vi nødt til at investere. Om det er i energiøer, power-to-x eller CO2-fangst og -lagring. Vi har et rigtig stærkt udgangspunkt for de her teknologier i Danmark, men det er også nu, vi skal flytte os, hvis vi ikke skal tabe kapløbet.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021