BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Fem problemer og fem løsninger
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Professor Jakob Stoustrup har i mere end 30 år forsket i teknologi og bæredygtighed ved Aalborg Universitet og samarbejdet med flere end hundrede virksomheder om energi, klima og bæredygtighed. Virksomhederne støder i arbejdet med det grønne på en række barrierer. De fem største, og hvordan man kommer over dem, giver han her sit bud på.

1. Vidensbarriere

Problem:

Vi står med et enormt forskningsefterslæb. Det kan være svært for den enkelte virksomhed at vide, hvordan de skal forholde sig til f.eks. et materiale som plastik, som er meget udskældt. Plastik er dårligt, hvis det ender i havene eller i skovene, men hvis man bruger det i en gennemtænkt vugge-til -vugge-proces, kan det være et udmærket produkt. Der er ikke tilstrækkeligt samarbejde på tværs af sektorer og virksomheder om viden.

Løsning:

Virksomhederne og vidensinstitutionerne bør arbejde mere sammen. Som forskere ser vi det som en forpligtelse at hjælpe virksomhederne med en grøn omstilling. Eller at etablere viden f.eks. om værdikæder og samarbejdet mellem leverandører og underleverandører. Der er store muligheder i flere samarbejder på tværs af virksomheder, universiteter og andre vidensaktører.

2. Kunderne skal med

Problem:

Virksomhederne oplever ofte en første bølge, når de har lagt om til en mere bæredygtig drift. Her kommer alle idealisterne med. Den næste bølge er svær. F.eks. i forhold til privatkunder, hvor mange familier med en presset økonomi måske vil fravælge produkter, der er dyrere alene af etiske grunde. Det kan være virkelig svært for virksomheden at kommunikere, hvorfor et produkt er bedre end et andet, hvis man har sat sig op på den høje hest og kommunikerer, at man gør noget bæredygtigt for menneskeheden.

Løsning:

Virksomhederne skal være med til at skubbe på en kulturændring hos kunderne. De skal synliggøre præcis, hvad kunderne får. Et eksempel er Grundfos, som har arbejdet for mærkning af pumper, så alle ved, at de er energieffektive. Man skal gøre det tydeligt for kunden, at de står med et valg om bæredygtighed, når de handler.

3. Det koster at være firstmover

Problem:

Mange vil gerne agere i den grønne omstilling og bevæge sig mod en cirkulær økonomi, men vi har ikke den rette infrastruktur endnu. Det betyder, at virksomhederne kan komme til at betale dyrt for at blive en de første i et kredsløb ved f.eks. at installere i dyre anlæg til genanvendelse, som om få år vil blive tilbudt af tredje part.

Løsning:

I stedet for at tænke hele sin forretning som cirkulær økonomi, må virksomhedsledere gå efter de lavthængende frugter. Det betyder, at man forsøger at lægge en strategi, der peger mod cirkulær økonomi, og desuden får sin brancheforening til at arbejde for etablerede løsninger på cirkulær økonomi og et politisk pres for at belønne grønne og bæredygtige løsninger. Desuden skal man italesætte, at man er firstmover, så kunderne får øje på ændringen i forretningsmodellen.

4. Udfordrende økosystem

Problem:

På sigt arbejder virksomhederne og samfundet hen mod en verden med cirkulær økonomi, hvor ressourcestrømmene ikke fører til en masse spild og unødigt forbrug, men er gennemtænkte, så ressourcerne genanvendes. Det økosystem har vi ikke endnu, og det er ekstremt udfordrende for virksomhederne selv at etablere de her ressourcestrømme.

Løsning:

Det er en hønen- og ægget problematik: er markedet ikke grønt, fordi aktørerne ikke er det? Eller omvendt? Men f.eks. firstmovers gør noget, de skal bakkes op. Og så skal man som virksomhed finde de etablerede løsninger, der allerede eksisterer for at nærme sig et cirkulært økosystem. Det kan være at leje maskiner, inventar og bygninger i stedet for at eje alt.

5. Rammebetingelser

Problem:

Der er nogle afgørende rammebetingelser, som skal revideres væsentligt, hvis vi skal have en reel grøn omstilling. Det kan den enkelte virksomhed have svært ved at ændre. Et kæmpe område er fremtidens afgifter på CO2. Ligesom diskussionen om grønne brændstoffer, som skal bruges i mange sektorer. Danmark har f.eks. lige nu et stort potentiale for at tiltrække investeringer i power-to-x, men det kræver, at der etableres langsigtede rammebetingelser, så virksomhederne kan planlægge anlægsinvesteringer og forudse hjemmemarkedet.

Løsning:

Det er svært at komme med en direkte løsning for den enkelte virksomhed her, men at tænke ind i cirkulær økonomi kan øge det politiske pres på området for at få skabt bedre rammebetingelser f.eks. for affaldshåndtering og varmeforsyning. Virksomhederne må også her trække på f.eks. brancheorganisationer for at sikre interessevaretagelse på det grønne område.

Forsiden af Børsen Bæredygtig