BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
DFDS har sat struktur på grønne mål for topledelsen
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Topledere i DFDS er i flere år blevet målt på andet end de finansielle præstationer. Øget opmærksomhed fra bl.a. investorer får nu transportselskabet til at sætte endnu klarere rammer for bæredygtige mål

Inden påske satte de seks topchefer i den danske transport- og logistikgigant DFDS sig sammen. På mødet skulle de bl.a. diskutere mere håndgribelige rammer for de forskellige mål, eller kpi'er, som de hver især skal levere på i løn- og bonuspakker.

Ikke på de finansielle, som er mest udbredt i dag, men på parametre som CO2 og diversitet fra esg-dagsordenen, der generelt er ved at finde vej til danske selskabers vederlagspolitik. Hos DFDS har parametrene i flere år været en del af løngrundlaget for ledelsen, hvor det finansielle fylder 60-70 pct., mens det personlige og esg-mål tæller de resterende.

Den stigende opmærksomhed på området fra bl.a. investorer, medarbejdere og kunder har dog givet anledning til at konkretisere målene endnu mere og dele ansvaret ud mellem alle i topledelsen, forklarer Anne-Christine Ahrenkiel, chief people officer og executive vice president.

“Det er en ny måde at strukturere ting, som vi allerede har arbejdet med i en årrække,” sige hun og peger på, at DFDS som del af logistik- og transportsektoren har et særligt ansvar for at “udleve målsætningerne inden for esg, især på klima og diversitet”.

“Ved at opsætte specifikke esg-mål og uddelegere dem blandt os, tydeliggør vi, at det at drive forretning i dag er mere end kun at give afkast til aktionærer. Kun på den måde kan vi drive en bæredygtig virksomhed.”

Mål sikrer forandring

Samme overbevisning deler en række af de 50 største virksomheder i Danmark, viste en rundspørge lavet af Børsen for nylig.

45 vendte tilbage, og af dem har 19 af dem inddraget områder inden for miljø, det sociale og ledelsen som en del af vederlagspolitikken. Det gælder selskabet som Ørsted, Carlsberg og Lundbeck, mens højtplacerede selskaber som DSV og Arla ikke har den type mål i dag.

Tania Ellis fra The Social Business Company har 18 års erfaring med bæredygtighed og rådgiver virksomheder om området. Ifølge hende sker der forandring, når der sættes mål.

“Det bliver en prioritet for ledelsen, og derfor er det vigtigt at få sat mål for, hvad man ønsker at opnå, og hvordan man ønsker at komme i gang,” siger hun og peger på, at esg for flere og flere selskaber er et forretningsstrategisk område.

“Så skal det selvfølgelig også afspejles i incitamentsstrukturen og især i topledelsen. Ellers bliver det bare tom snak. Så længe de ikke bliver målt og belønnet på det, kommer det ikke til at rulle.”

Konkrete mål

Idéen med mødet for de seks medlemmer i DFDS' topledelse var at fordele de bæredygtige mål imellem sig, så de fremover har en “konkret ejer”.

Torben Carlsen, adm. direktør, er eksempelvis ansvarlig for miljødelen, hvor DFDS vil reducere udledningen af CO2 fra færger og lastbiler med 45 pct. frem mod 2030. Selv er Anne-Christine Ahrenkiel bl.a. ansvarlig for at sikre større repræsentation af kvinder på skibene og i operationen generelt. Ved udgangen af 2023 skal 30 pct. kvinder have en lederrolle.

Delt ejerskab

Det er dog ikke nok på sigt, forklarer hun.

“Én ting er, at det lever hos os i ledelsen. Det kommer vi ikke så langt med. I løbet af et år har vi konferencer og møder med enten top-30- eller top-200-ledere. Her kommer vi til at rulle det yderligere ud, så vi får det udmøntet i et ejerskab, der går længere ned i organisationen,” siger hun og peger på, at der også skal laves en ramme for at få fulgt op på arbejdet.

“At få uddelegeret ejerskabet, sat konkrete mål på, hvad du skal opnå og en opfølgningsstruktur, er typisk det, der driver, at der rent faktisk sker noget.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig