BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Ansatte vigtig brik i omstilling
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Virksomheder bør i langt højere grad arbejde med ansattes klimaaftryk, mener forskere. VM Tarm er i gang, men særligt ét forslag er for vidtgående, mener adm. direktør

Holger Ross Lauritsen havde overhørt flere ansatte ytre, at de kørte i bil til arbejde. Også selvom de boede ganske tæt på. Det satte gang i en tanke, som ejerlederen for tankvognsfabrikken VM Tarm længe havde gået rundt med, og siden oktober har 100 cykel- eller gåture eller 300 km i købet af et år kunnet udløse 2000 kr. P.t. er 41 tilmeldt, og 19 har opnået bonussen.

“Udgangspunktet var nok delvist at investere i medarbejdernes sundhed, men jeg var helt fra starten klar over, at det også var en måde at inspirere folk til en mere bæredygtig livsstil, hvor bil nummer to måske kan undgås,” siger Holger Ross Lauritsen, der er direktør for 230 ansatte og har lagt en strategi for at sænke selskabets klimaaftryk.

Se på lønniveau

Klimastrategier breder sig blandt selskaber, hvor flere kompenserer for udledning via f.eks. skovprojekter i andre lande. Men i stedet for at skue ud over Danmarks grænser, bør virksomhederne rette blikket mod de ansatte, mener forskere i Klima- og Omstillingsrådet. Eksplosion i prisen for at blive klimaneutral om få år

Langt over halvdelen af danskerne befinder sig blandt de 10 pct. med højeste indkomster globalt. Hvert år udleder hver dansker 11 ton drivhusgasser baseret på forbrug og flyrejser, og indkomstniveauet hænger tæt sammen med klimaaftrykket, fortæller Jens Friis Lund, professor ved KU og forsker i tiltag rettet mod skovens rolle i at optage CO2 og medlem af rådet. Tilbud til ansatte
om reduceret arbejdstid eller konvertering af løn, lønstigninger og/eller bonusser til en bunden opsparing. Begge forslag vil ifølge forskerne sænke den forbrugsbaserede udledning.
Tilskud til elbiler eller abonnement på delebilordninger. Ekstra feriedage hvis ansatte
og familie fravælger fly under ferien. Rådgivning om f.eks. renovering af bolig eller boligkøb samt klimavenlig kantine.
Kilde: Klima- og Omstillingsrådet

“Samlet driver gruppen med de højeste indkomster globalt med deres livsstils- og forbrugsvaner omkring halvdelen af de globale udledninger, hvis ikke mere,” siger han.

“Hvis det skal batte noget, skal man have fat i de ting, som virkelig driver folks klimaaftryk. Det er lønniveau, men også at konvertere løn og bonus til en opsparing og dermed udskyde forbrug. Vi skal have udledningerne til at falde lige nu, ellers bevæger vi os ud på et ret farligt klimamæssigt territorium. Det kan være, at vi om 20 år har teknologier til rådighed, så folk kan forbruge med en langt mindre miljøeffekt. Det er bare ikke tilfældet i dag." Man [skal] gå foran som ansvarlig leder og direktør og holde eget lønniveau relativt lavt Holder Ross Lauritsen, adm. direktør, VM Tarm

Privat regulering

Andre håndtag kan ifølge forskerne være transporten med tilskud til elbiler eller abonnement på delebilordninger, gratis rådgivning og energiforbedringer på boligen, nedsat tid eller kostrådgivning.

Er det ikke at regulere lidt for meget i medarbejdernes privatliv?

“Det gør virksomhederne jo alligevel. Der er bilordninger, mobilordninger, internetordninger, gratis lægetjek, man opfordrer medarbejdere til at dyrke motion, så de bliver ved med at være produktive.”

Hos Dansk Industri peger arbejdsmarkedspolitisk chef Steen Nielsen på, at de fleste private overenskomster allerede har muligheden for at lægge til side med fritvalgsmodeller, der sætter en procentdel af lønnen til side. Det er så op til medarbejderen at beslutte, hvorvidt pengene tages ud til forbrug eller skal videre til pensionen. Hvis det skal batte noget, skal man have fat i de ting, som virkelig driver folks klimaaftryk. Det er lønniveau, men også at konvertere løn og bonus til en opsparing og dermed udskyde forbrug Jens Friis Lund, professor, Sektion for Global Udvikling, Københavns Universitet

“Lige nu bliver de fleste penge udbetalt. Det er en lille procentdel, der sætter dem ind,” siger han og advarer mod at sænke arbejdstiden.

“Det kan godt lade sig gøre at kombinere høj vækst og et rigt samfund med et klimavenligt samfund, hvis vi foretager investeringer i klimaforbedringer. Hvis vi arbejder mindre og bliver fattigere, går det ud over velstand og investeringer i ny teknologi." Ejerleder fik åbenbaring i sengelampens skær på tysk hotel: Tog hjem og sparkede gang i vognfabriks grønne strategi

Flere forslag giver mening, mener Holger Ross Lauritsen fra VM Tarm, men at binde løn og bonus går ikke.

“Jeg har stor sympati for den generelle tankegang, men lige præcis det forslag vil være helt uhørt. Folk vil føle, at du tager noget af deres frihed fra dem. Hvis man snakker forbrug, skal man gå foran som ansvarlig leder og direktør og holde eget lønniveau relativt lavt.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig