BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Aalborg Portland investerer grønt, mens CO2-aftryk stiger
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Frem mod 2025 skal mindst 1 mia. kr. investeres i at mindske CO2-aftrykket fra Danmarks største udleder. Men Aalborg Portland står i et dilemma, fortæller adm. direktør

Aalborg Portland vil de kommende fire år investere massivt i en række tiltag, der skal gøre produktionen af cement mindre belastende for klimaet end i dag.

Den nordjyske cementproducent er den største kilde til CO2-forurening på dansk jord, og selvom selskabet vil sende mindst 1 mia. kr. afsted mod at mindske aftrykket som lovet i en omdiskuteret aftale med regeringen, står Aalborg Portland i et stort dilemma de kommende år. De grønne produkter skal være vores hovedprodukt og fylde over 75 pct. på det danske marked i 2025 Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør, Aalborg Portland

Mens alle taler om at sænke CO2-aftrykket, stiger det fra de seks ovne på fabrikken i Aalborg, hvor cementen bliver til. 2,2 mio. ton CO2 blev sendt ud i atmosfæren i 2019, og det tal vil stige i år og formentlig også de kommende, fortæller adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen.

“Vi satser stadig på, at vi kommer til at levere cement til Femern-tunnelen, og det vil give en markant højere omsætning, som vi ikke på kort sigt kan kompensere for. Derfor har vi også sagt, at effekterne af vores klimainvesteringer først er tydelige efter 2025. Reduktionen af CO2-udslippet vil være mindre end stigningen i vores omsætning. Det er et dilemma, vi har på kort sigt,” siger han.

I en stor lancering sidste år lovede Aalborg Portland i en aftale med regeringen at sænke udledningen med 660.000 ton frem mod 2030. Et mål, der allerede var skriblet ned af selskabet i 2019. Bl.a. derfor rejste lanceringen hård kritik fra flere kanter. Direktøren forstår godt forundringen.

“Men det var også tydeligt, at ingen havde læst aftalen,” siger han.

“Vi har givet håndslag på, at vi sammen skal nå mere end det, fordi vores potentiale er større. Hvis vi skal nå 70 pct.-målet som land og industri, skal der helt andre løsninger på bordet.”

"Vi skal som firma og industri arbejde med reelle reduktioner"

Tre ben

En del af de løsninger skal de kommende investeringer være med til at sikre, mens udledningen kommer til at falde fra 2025, understreger direktøren.

I alt er der tale om over 1 mia. kr. frem mod 2025 i en strategi på tre ben. Energieffektiviseringer og udnyttelse af fabrikkens spildvarme er centralt, hvor virksomheden vil fordoble antallet af husstande i lokalområder, der bliver forsynet med overskudsvarme fra fabrikken. I dag gælder det 30.000. Aalborg Portland vil investere over 1 mia. kr. på vejen mod klimamål frem mod 2025. Fra i år og til 2023 skal 200 mio. kr. gå til energieffektiviseringer, 250 mio. kr. til produkter med lavere CO2-aftryk og primært omstilling af processen, mens 75 mio. kr. investeres i infrastruktur til gas og på sigt biogas. 350 mio. kr. investeres i en “ressourceeffektiv og miljøvenlig” produktion, oplyser virksomheden.

Det andet ben drejer sig om nye produkter med mindre CO2-udledning.

I begyndelsen af året sendte Aalborg Portland en cementtype på markedet med et 30 pct. lavere aftryk, mens mindre CO2-tunge typer til eksportmarkedet og infrastrukturprojekter er på vej. Vi har givet håndslag på, at vi sammen skal nå mere end det, fordi vores potentiale er større. Hvis vi skal nå 70 pct.-målet som land og industri, skal der helt andre løsninger på bordet Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør, Aalborg Portland

Den store investering ligger i processerne, når kridt og ler skal laves om til cement.

“Vi bruger 250 mio. kr. på investeringer i de tre nye produkter. Det er primært en procesomstilling af produktionen for at kunne nå i mål,” siger han og peger på, at markedet for de mere grønne produkter fortsat er trægt.

“Ønsket om at købe grønne produkter er der ikke endnu, så kapaciteten er tilstrækkelig nu. Men de grønne produkter skal være vores hovedprodukt og fylde over 75 pct. på det danske marked i 2025.”

Vindmøller og biogas

Derfor arbejder Aalborg Portland med parter i industrien om at få sat mere fart på efterspørgslen. Det handler ifølge direktøren ikke kun om pris, men også om en svær omstilling, hvor standarder og opskrifter på f.eks. beton skal ændres med nye cementtyper.

Betonproducent slår ind på klimakurs

Det sidste punkt går på vedvarende energi og alternative brændsler. Aalborg Portland er Danmarks største forbruger af el, og det skal ændre sig. En vindmøllepark skal levere 20 pct. af strømforbruget til fabrikken fra 2023, mens virksomheden til næste år etablerer en gasledning, der på sigt skal fyldes med biogas.

“Den største udfordring på kort sigt er at forcere omstillingen til grønne produkter sammen med branchen. Den næste er få regulering for biogas og CO2-fangst på plads.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig