BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Virksomheder kæmper med hullet marked for certificeringer
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Salling Group oplever flere udfordringer ved certifikater, der skal sikre ordentlige forhold for råvarer som træ, palmeolie og kaffe. Greenpeace rejste for nylig hård kritik af området

Alt for mange virksomheder kan stadig kobles til skovrydning og brud på menneskerettigheder, når de køber råvarer som træ, palmeolie, soja og kakao, der er certificeret af globale ordninger.

Sådan lyder kritikken fra Greenpeace, der i marts udgav en rapport om problematikken, som har stået på i årevis.

“Vores fund er enormt problematiske, da de betyder, at en ændring af råvaresektoren ikke vil blive nået gennem certificeringer,” siger Grant Rosoman, senior kampagnerådgiver hos Greenpeace International og en af forfatterne bag rapporten. En helt grundlæggende udfordring, som vi også dagligt møder, er, at vores leverandører faktisk ikke altid, eller sjældent, kender til alle implicerede led Carina Jensen, kvalitetschef, Salling Group

Selvom nogle ordninger som FSC på bæredygtigt træ og RSPO på palmeolie har “relativt stærke” standarder, er der stadig store mangler, mener han, og Greenpeace anklager ordningerne for greenwashing.

“Når virksomheder bruger certificering til at give et forbedret image til varer, der har forbindelse til skovrydning og menneskerettighedskrænkelser, fremmer det forbruget af varerne og fører dermed til øget skovrydning,” siger Grant Rosoman.

Flere ordninger har afvist kritikken om greenwashing i foråret. Det gælder bl.a. FSC, der arbejder med tømmer. Men de har også anerkendt, at de ikke alene kan løse de store problemer på området og derfor arbejder effektivt med at gøre ordningerne endnu mere robuste.

Svært i praksis

Hos Salling Group, der ejer Netto, Bilka og Føtex, har man i mange år arbejdet med certificeringer med fokus på afskovning og er “bekendte med og opmærksomme på de mangler, udfordringer og potentialer” i de forskellige certificeringer, oplyser kvalitetschef Carina Jensen.

Ifølge hende er det nemt nok at stille krav til sporbarhed i en forsyningskæde, men meget svært at udføre det i praksis med en forsyningskæde over hele verden og mange tusinde aktører.

“En helt grundlæggende udfordring, som vi også dagligt møder, er, at vores leverandører faktisk ikke altid, eller sjældent, kender til alle implicerede led,” skriver hun i en mail.

Ny lovgivning

Efter sommeren kommer EU-Kommissionen med et udspil til virksomheders ansvar i de globale forsyningskæder og et krav om due diligence, der skal sikre menneskerettigheder og miljø. Det er netop, hvad Greenpeace ønsker fremadrettet, fortæller Kristine Modvig Clement, kampagneleder for landbrug og skov. Vores fund er enormt problematiske, da de betyder, at en ændring af råvaresektoren ikke vil blive nået gennem certificeringer Grant Rosoman, senior kampagnerådgiver, Greenpeace International

“Det skal være virksomhedernes ansvar at bevise, at deres produkter ikke kommer fra skovrydning, og det er vigtigt, at certificeringer ikke bliver anset som tilstrækkelig dokumentation,” siger hun.

Frankrig har siden 2017 haft en lov om virksomheders ansvar i deres globale leverandørkæder, mens Tyskland ventes at vedtage en lignende i år. Også den danske regering har en handlingsplan mod netop skovrydning på vej.

Hos Salling Group opfordrer Carina Jensen til at give plads til forbedringer, inden en producent eller ejeren af certifikatet bliver sanktioneret.

“Afskovning er en kompleks problemstilling, som involverer mange forskellige aktører, og derfor er det vigtigt at arbejde med kontinuerlige forbedringer,” skriver hun og peger på, at gruppen arbejder aktivt i alliancer for ansvarlig soja og palmeolie med andre aktører i Danmark for at hæve standarden.

Kollektive tiltag

Sådanne samarbejder er afgørende, når virksomheder træder ind i den “jungle”, det er at finde bæredygtige råvarer fra andre lande, påpeger Jacob Fjalland, miljøfaglig chef hos Verdensnaturfonden WWF, der i mange år har arbejdet med området og været med til at udvikle flere certificeringer. Greenpeace udgav i marts rapporten “Destruction: Certified”, der undersøger globale certificeringsordninger som FSC, Fairtrade, RSPO, Proterra m.fl. Rapporten bygger ifølge organisationen på mange års research, studier, eksperter og ordningerne selv. Ifølge Greenpeace kan certificeringer ikke stå alene, og virksomheder skal lave yderligere due diligence, når de køber råvarer, og sikre fuld transparens om produkter og leverandører.

Det har aldrig været en “silver bullent” på alle problemer, understreger han. Men ordningerne har alligevel været med til at drive en vigtig udvikling for, hvordan der skal produceres, for at det kan kaldes ansvarligt. Og mere vigtigt har nogle ordninger givet sporbarhed for råvarer, så virksomheder kan tjekke, om de lever op til kravene.

“Som virksomhed eller investor har man også en forpligtelse til at støtte kollektive tiltag, der ikke kun kigger på virksomhedens egen direkte varekæde, men også sikrer, at andre, som sourcer fra området, også kommer med. Dermed bidrager man til at sikre større forandringer.”

Fra problematisk til mere ansvarlig

Hos Dansk Initiativ for Etisk Handel, der samler både virksomheder og organisationer i arbejdet med etisk handel, genkender man problematikken med certificeringer.

Alliancen rummer både et samarbejde om ansvarlig soja og palmeolie under RSPO, og sidstnævnte er hverken “fejlfri” eller “færdigudviklet”, oplyser projektleder Janine Dortmundt.

“Men det er efter Alliancens vurdering den bedste mulighed, som findes. Det er vigtigt at certificeringsordninger kombineres med andre tiltag, og at virksomheder løbende påvirker og højner standarderne på området. Det er for eksempel helt centralt i vores alliance for ansvarlig palmeolie. Formålet er at skabe løbende fremgang mht. sporbarhed og bæredygtighed i den globale produktion af palmeolie,” skriver hun.

Deltagerne i alliancerne for mere ansvarlig soja og palmeolie skal bl.a. engagere i bl.a. at uddanne og opbygge kapacitet i de lande, hvor varen bliver produceret.

“RSPO [har] sammen med andre initiativer som den danske alliance for ansvarlig palmeolie (og andre nationale alliancer) potentiale til at transformere palmeoliesektoren – ikke fra problematisk til perfekt, men fra problematisk til mere ansvarligt, og med fokus på løbene forbedring.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig