BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
EU vil skrue ned for russisk gas, kul og olie hurtigst muligt – vindparker venter i årevis på godkendelser
2
Bæredygtig
Hård kritik fra vindindustrien: Danmark har omgået regler for grønne energiprojekter
Bæredygtig
EU vil skrue ned for russisk gas, kul og olie hurtigst muligt – vindparker venter i årevis på godkendelser

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

EU’s ledere vil gøre op med afhængigheden af russisk energi. Men det tager op til 11 år at godkende en ny havvindpark

Det kan tage et årti eller mere at få godkendt en ny havvindpark i EU, viser tal fra organisationen Wind Europe.

Det var allerede et problem, før Rusland invaderede Ukraine, fordi EU skal bruge grøn energi for at indfri sine klimamål. Nu er der udbrudt krig, og de europæiske ledere har aftalt at udfase russisk gas, kul og olie “så hurtigt som muligt”. Så nu skal der bygges havvindparker og solanlæg i endnu højere fart, lyder det fra både EU-Kommissionen og fra stats- og regeringscheferne.

Vil lovgive om frister

I et stort energiudspil pegede Kommissionen i sidste uge på, at hurtige tilladelser er en af vejene til målet. Klimakommissær Frans Timmermans medgav, at “det bliver svært, fandens svært” – men sagde, at det er realistisk at skrue ned for den russiske energi med to tredjedele inden nytår.

Hvis det skal ske, er der brug for at lovgive langt mere håndfast om godkendelserne, mener den danske EU-politiker Morten Helveg Petersen (R).

Det er klart, at ikke alle projekter kan overleve en udviklingsproces på syv-ti år Lea Bigom Wichmand, afdelingschef, Wind Denmark

Han siger i et telefoninterview med Børsen, at han allerede har prøvet – men at han nu vil gøre et nyt forsøg på at få skrevet faste kriterier og tidsfrister for godkendelser ind i EU’s lovgivning.

“Det står jo tindrende klart, at hvis vi skal producere al den grønne strøm, vi har brug for, så skal vi have mere gang i de her tilladelser.”

Gidsler

Vindprojekterne risikerer at ende som gidsler i de langstrakte processer – og det er ikke alle, der overlever, skriver Lea Bigom Wichmand, afdelingschef i den danske vindbranches organisation Wind Denmark, i en mail til Børsen:

“Det er et vilkår, som vores udviklere på fornemmeste vis har lært at eksistere i. Men det er klart, at ikke alle projekter kan overleve en udviklingsproces på syv-ti år.”

3 år er den nuværende frist for godkendelser af nye vindparker i EU

Konkret vil Morten Helveg presse på for at få nye bindende regler om hurtig sagsbehandling skrevet ind i den revision af direktivet om vedvarende energi, som p.t. er under forhandling. I artikel 16 er der allerede en tidsfrist på tre år, men i praksis er ventetiden længere i mange lande.

“Vi er simpelthen nødt til at speede processerne op. Hvis du som udvikler har gjort alt, hvad der kræves, og du har indleveret alle papirer – jamen så skal der være en fast bagkant for, hvornår et projekt kan godkendes,” siger Helveg.

Han har for nylig været ledende forhandler på EU’s havvindstrategi, og også her fremførte han idéen om bindende kriterier og tidsfrister, men den vandt ikke opbakning, siger han.

Kan det lykkes denne gang?

“Nu prøver vi igen. Jeg kan ikke love noget, men det burde være muligt.”

Nye ambitioner

Helveg siger, at han oplever “et kæmpe pres” for at sætte mere fart i EU’s klimaomstilling. Og han er ikke i tvivl om, at krigen i Ukraine vil give den grønne omstilling endnu mere nødvendighed – både i forhold til hurtigere udrulning af den grønne energi og også det, han kalder en “renæssance” for renovering, effektivisering og bedre udnyttelse af energi.

Jeg kan ikke se, at det kan være anderledes: Vi kommer til at hæve ambitionerne Morten Helveg Petersen (R), MEP

“Jeg kan ikke se, at det kan være anderledes: Vi kommer til at hæve ambitionerne på klimaområdet, og vi kommer til at ændre på vores køreplaner for, hvornår og hvordan det hele skal gennemføres.”

Dilemmaer

Han forventer, at der vil komme “nogle kæmpe dilemmaer i forhold til natur, biodiversitet og den vedvarende energi” – men siger, det ikke handler om at droppe høringsprocesser eller klageadgang.

“Alt skal selvfølgelig belyses. Men udviklerne bag projekterne skal bare kunne regne med, at der er en bagkant.”

Børsen har kontaktet EU-Kommissionen, men det har ikke været muligt at få en kommentar inden deadline.

Rusland har de seneste år stået for ca. 45 pct. af EU-landenes import af gas, 45 pct. af importen af kul og 25 pct.
af importen af olie.
I et stort energiudspil meddelte EU-Kommissionen i sidste uge, at det er svært men muligt at reducere afhængigheden af russisk energi med to tredjedele i løbet af 2022. Kommissionen nævnte hurtigere godkendelser af grønne energiprojekter som et af redskaberne. På et EU-topmøde i Versailles aftalte EU’s stats- og regeringschefer i fredags at skrue ned for afhængigheden
af Rusland “så hurtigt som muligt”.

Cases
Cases
LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Hård kritik fra vindindustrien: Danmark har omgået regler for grønne energiprojekter

Danmark ligger ikke nummer sjok, men heller ikke i front i feltet. I Danmark tager det seks år at få godkendt en ny havvindpark, viser en opgørelse fra vindindustriens organisation, Wind Europe.

Organisationen har indsamlet data fra otte europæiske lande, og her spænder ventetiden fra godt tre til 11 år. Det er et stort problem, når EU’s stats- og regeringschefer netop har aftalt at skrue ned for russisk gas, kul og olie “så hurtigt som muligt”.

Fra EU-Kommissionen blev det meldt ud i sidste uge, at det er muligt at reducere afhængigheden af Rusland med to tredjedele inden nytår – og at en af vejene er hurtigere godkendelser af grønne projekter.

Den danske klimaminister, Dan Jørgensen, sagde i en skriftlig kommentar til Energiwatch, at han bakker op.

“Vi deler til fulde EU-Kommissionens fokus på at speede godkendelsesprocedurer op,” lød det fra ministeren.

6 år tager det ifølge Wind Europe at få godkendt en ny havvindpark i Danmark

Men regeringen kan begynde på hjemmebanen, lyder det fra den danske vindindustris organisation, Wind Denmark.

Her skriver afdelingschef Lea Bigom Wichmand i en mail, at Danmark har givet afgørende undtagelser og reelt omgået EU’s regler. I det gældende EU-direktiv er der en tidsfrist på to år plus et års mulig forlængelse – men i Danmark er der processer for både landvind og havvind, som ikke har været talt med:

“I forbindelse med implementeringen af direktivet har man fra dansk side lavet nogle undtagelser fra tidsfristen for både landvind og havvind, så man undtager nogle af de processer, der rent faktisk tager tid,” skriver Wichmand.

Vigtige undtagelser

De undtagne processer er f.eks. kommunal godkendelse og tilladelse til nettilslutning.

“Argumentet er vist, at det ikke er deciderede tilladelser, og derfor ikke en del af det, som direktivet dækker. Det er vi for det første ikke enige i. For det andet mener jeg, at det er en omgåelse af intentionen i direktivet,” skriver hun og fortsætter: “Når de to omtalte processer ikke er med, så mister det al værdi, da det er netop ofte er disse processer, der er en udfordring.”

Når de to omtalte processer ikke er med, så mister det al værdi Lea Bigom Wichmand, chef for politik, marked og analyse, Wind Denmark

Hun peger også på, at tidsfristen kun gælder for ansøgninger modtaget efter 30. juni 2021, at der ligger flere tidligere projekter og venter.

Risikerer man ikke at sætte havvind i et dårligt lys, hvis nye parker hastes igennem?

“Vi mener ikke, at der som sådan er noget, der skal hastes igennem,” skriver Wichmand og fortsætter: “Hvad vi derimod ønsker er en kontinuerlig sagsbehandling, som ikke går i stå af uforklarlige årsager. Dvs. ikke omgåelse eller lempelse af reglerne, men en opprioritering af projekterne.”

Børsen har kontaktet Klimaministeriet, men havde ved deadline ikke modtaget svar.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
7. feb 2023