BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheder
Topledere: Klimakrisen er en større udfordring end corona
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det har været et år med “exceptionelt pres” – men også med en “vild og vanvittig oplevelse” af sammenhold og handlekraft. Sådan lyder nogle af refleksionerne fra Jens Bjørn Andersen, adm. direktør i transportgiganten DSV.

Midt i en ny europæisk nedlukning er det svært at gøre status. Men det er alligevel, hvad Deloitte har bedt 57 danske topledere om at gøre i en ny måling i anledning af topmødet World Economic Forum, som i år afvikles digitalt.

I en ny måling har Deloitte stillet spørgsmål til 2200 globale topledere om robusthed. 57 danske topledere har deltaget. 47 pct. af de danske ledere peger på klima som den vigtigste udfordring de næste ti år fulgt af sundhed og ulighed. 23 pct. siger, at de er fuldstændig klar til at lede i en ny krise. Fleksibilitet, teknologiforståelse og nysgerrighed er for lederne de vigtigste træk hos medarbejderne.

På trods af alt, hvad lederne har oplevet det seneste år med coronarisici, nye arbejdsgange, vilde udsving i efterspørgslen og meget mere, peger de alligevel på klimaet som den allerstørste udfordring fremover – fulgt af sundhed og ulighed. I DSV er Jens Bjørn Andersen enig.

47 pct. af de danske ledere ser klima som største udfordring fulgt af sundhed og ulighed med 44 og 37 pct.

“Lige nu er det corona, der fylder, men vi må antage og håbe, at denne situation er midlertidig. Den skal vi nok få håndteret,” siger han og fortsætter: “Mens klimaudfordringerne – de er kæmpestore og monumentale. Vi kommer til at arbejde med klima mange år ud i fremtiden, hvis vi skal nå de mål, der er sat.”

Klar til at lede

I målingen svarer kun 23 pct. af de danske topledere, at de føler sig fuldstændig klar til at lede deres virksomhed gennem nye kriser. Anders Dons, adm. direktør i Deloitte, siger, at tallet sidste år lå helt nede på 12 pct. Så der er en ny optimisme at spore, men også en ydmyghed over for de uventede udfordringer, der kan ramme, vurderer han.

“Mange ledere føler faktisk, at pandemien har givet dem et skub. Jeg tror, at mange kommer ud af pandemien med en portion overskud – men også med en klar erkendelse af, at man endnu ikke har alle de løsninger, der skal bruges, f.eks. når det gælder klima.”

Jeg tror, at mange kommer ud af pandemien med en portion overskud – men også med en klar erkendelse af, at man endnu ikke har alle løsninger Anders Dons, adm. direktør, Deloitte

Pandemien har vist lederne, at de godt kan agere med usikkerhed, siger Anders Dons:

“De erkender, at det at bygge en fleksibel og agil organisation er vildt vigtigt. Men der er også en stor gruppe, som synes, det er svært.”

Tilbage i DSV siger Jens Bjørn Andersen, at han ser to forskellige dele af spørgsmålet om at være klar til at lede.

“Jeg kan ikke vide, præcis hvad jeg skal være klar til. Men i det daglige kan man ikke som leder trække det kort og sige: Jeg er ikke klar. Du er nødt til at gå forrest og tage ansvar, uanset hvad der rammer.”

Han er dog også enig i, at krisen skaber en øget bevidsthed om det uventede.

Vi havde ikke en beredskabsplan liggende i skuffen om alt, hvad vi skulle gøre, hvis en global pandemi ramte. Det må jeg ærligt tilstå Jens Bjørn Andersen, adm. direktør, DSV

“Vi havde ikke en beredskabsplan liggende i skuffen om alt, hvad vi skulle gøre, hvis en global pandemi ramte. Det må jeg ærligt tilstå,” siger han: “Men da det så ramte, omstillede vi os. Det var en helt vild oplevelse, som det nok har været for mange – at vi kunne fortsætte med at levere vores ydelser, og at der var en enorm vilje og opbakning hos medarbejderne.”

Han nævner udfordringer som “en kæmpestor volatilitet i fragtraterne” og “en kæmpestor mangel på kapacitet i luftfragten fra den ene dag til den anden” – og samtidig, at virksomheden på en gang skulle “forsøge at beskytte medarbejdere, kunder og aktionærer”. Blandt andet har DSV været igennem en reduktion af omkostningerne på 10 pct.

“Det har været svært. Og jeg ved, det lyder som en floskel, men at være omstillingsparat er virkelig noget, vi har lært. I går gælder ikke i dag.”

Dertil kommer, at de ansatte også har haft udfordringer på hjemmefronten, f.eks. bekymring for syge familiemedlemmer eller børnepasning og hjemmeundervisning.

“Vi er til stede i 80 lande, og der har virkelig været hårde nedlukninger nogle steder. Jeg er fuld af beundring for, hvad de ansatte står igennem – og hvordan mange af dem har taget opgaverne som en udfordring,” siger han.

“Der er selvfølgelig tidspunkter, hvor man lige må trække luft ind. Man tænker: Åh nej, hvordan skal vi klare det her? Men så gør vi det i fællesskab.”

lowi@borsen.dk

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021